$
בורסת ת"א

בנק הפועלים: הרווח הנקי צנח ב-77% בגלל הקורונה

הבנק סיכם את הרבעון הראשון עם רווח הנקי של 192 מיליון שקל, הירידה החדה נגרמה מהשפעות המגפה וכן מהגדלת ההפרשה להפסדי אשראי בשל אי הוודאות ביחס להשפעות המשבר; ההוצאות להפסדי אשראי זינקו ל-1.73% מהתיק; תיק הנוסטרו רשם הפסד "על הנייר" של 705 מיליון שקל

רחלי בינדמן 07:4914.05.20

בנק הפועלים פירסם הבוקר (ה') את התוצאות הכספיות לרבעון הראשון של 2020, שמשבר הקורונה ניכר בהן היטב עם ירידה חדה של 76.6% ברווח הנקי ל-192 מיליון שקל. הבנק הוא הראשון מבין הבנקים לפרסם את דוחות הרבעון הראשון.

 

מקור הירידה ברווח הנקי הוא בהגדלה משמעותית של ההוצאה להפסדי אשראי, בהיקף של 757 מיליון שקל - מתוכם הפרשה קבוצתית של 603 מיליון שקל בשל אי הוודאות מהשפעות משבר הקורונה וכצעד מקדים לאפשרות של לוויים, ביניהם לווים גדולים כמו קבוצת דלק שיתקשו לעמוד בתשלומים. כן רשם הבנק הפרשה פרטנית בהיקף של 154 מיליון שקל בגין לווים ספציפיים שכבר מסתמן שנקלעו לקשיים. אם מאמצי הגבייה יצלחו לבסוף, ירשום הבנק בעתיד רווחים מכך.

 

שיעור ההוצאה להפסדי אשראי עמד על 1.73% מהתיק לעומת 1.33% ברבעון המקביל אשתקד, אנליסטים מעריכים כי ההפרשות של הבנקים עלולות לגדול גם מעל 2% כשהשלכות המשבר יתבררו.

  

דב קוטלר, מנכ"ל בנק הפועלים דב קוטלר, מנכ"ל בנק הפועלים צילום: גדי דגון

 

 

בנטרול השפעת חברת ישראכרט, שיתרת האחזקות בבנק בה לאחר ההנפקה אשתקד חולקו ברבעון כדיבידנד בעין, רשם הבנק ברבעון רווח של 301 מיליון שקל, ירידה של כ-59% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. התשואה להון הסתכמה ב-2% לעומת 9% ברבעון המקביל.

 

תיק האשראי של הבנק הסתכם ב-300 מיליארד שקל, עלייה של 2.3% לעומת תחילת השנה. הבנק צמח במשכנתאות עם עלייה של 3.1% מתחילת השנה בתיק ל-92.1 מיליארד שקל וכן צמח באשראי עסקי ב-7% ל-81 מיליארד שקל. סממן שלילי נוסף של המשבר הוא זינוק בשיעור החובות הפגומים שיש פיגור בהחזר שלהם מעל 90 יום ל-1.68% לעומת 1.35% ברבעון המקביל ב-2019.

 

יחס ההון ברובד הראשון בסוף הרבעון ירד ל-11.21% לעומת 11.45% ברבעון המקביל ויחס המינוף ירד ל-7.14% לעומת 7.58% ברבעון המקביל. זאת בעקבות השפעות מגפת הקורונה ובכללן עלייה בצרכי האשראי העסקי של הלקוחות ועלייה בהפרשות להפסדי אשראי, וכן בשל קיטון בהון עקב חלוקת יתרת מניות ישראכרט כדיבידנד בעין.

 

בבנק חושפים כי בעקבות הקורונה נדחו בחודש מרץ הלוואות קרן ו/או ריבית בהיקף של 897 מיליון שקל, ותשלומים נוספים נדחו במהלך הרבעון השני של 2020. הבנק רשם ברבעון הנוכחי (השני) וברבעון הראשון עלייה בהוצאות להפסדי אשראי בהיקף כולל של 1.43 מיליארד שקל, זאת מעבר לשינוי בהפרשות להפסדי אשראי שלא קשורות לקורונה.

 

הירידות בשוק ההון פגעו בתיק הנוסטרו של הבנק שרשם ירידה של 705 מיליון שקל ברבעון. הירידה קוזזה בחלקה מפתיחת מרווחי האשראי לפיהם נקבעת ריבית ההיוון של ההתחייבויות לעובדים, כאשר עליית ריבית גרמה לקיטון בהתחייבות האקטוארית ולעלייה בהון בהיקף של 662 מיליון שקל.

 

הירידות בשווקים שיחקו במובן מסויים לטובת הבנק, דווקא בשל הפאניקה של הציבור שמיהר לפדות ניירות ערך שהחזיק בתיקי ההשקעות שלו, מה שייצר לבנק הכנסות גבוהות מעמלות, ובצד השני מצד סוחרים שניצלו את הירידות. סך ההכנסות מעמלות במסחר בניירות ערך הסתכם ברבעון ב-223 מיליון שקל - זינוק של 28% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. 

 

ב-30 באפריל השנה הגיע הבנק להסכמות בנוגע לפרשת העלמות המס בארה"ב. הבנק חתם עם רשויות המס האמריקאיות על הסכם הודאה בסיוע להעלמות מס ללקוחות הבנק האמריקאים שבגינו ישלם קנס בגובה 875 מיליון דולר, יותר מכפול מזה ששילם לפני כ-6 שנים בנק לאומי.  

x