$
בורסת ת"א

עלות שכרו השנתי של הסל בעדיקה - 2.3 מיליון שקל; בשלב זה יקבל לבקשתו שכר מינימום

עדיקה מבקשת מבעלי המניות לאשר למנכ"ל הנכנס רועי הסל שכר חודשי בעלות של 70 אלף שקל והענקת אופציות בשיעור של 5% ממניות החברה - רכיב הוני בשווי של 1.5 מיליון שקל; עלות שכרו של המנכ"ל הקודם דודי שוורצברג עמדה ב-2019 על 2 מיליון שקל

אורנה יפת 19:4512.05.20

מנכ"ל עדיקה הנכנס, רועי הסל, יהיה זכאי לשכר בעלות של 70 אלף שקל בחודש - עלות שכרו השנתית תעמוד על 2.3 מיליון שקל, מתוכם 831 אלף שקל שכר, לצד רכיב הוני בסך 1.5 מיליון שקל, המבוסס על הענקת אופציות בשיעור של 5% מהחברה. עדיקה מדווחת כי נכון להיום הסל ביקש להשתכר שכר מינימום, עד שיודיע אחרת, על פי שיקול דעתו.

 

מחיר המימוש של האופציות  נקבע על 2.74 שקליםלמניה, "שער הנעילה של מניית החברה בבורסה ביום המסחר שקדם למועד תאריך ההבשלה הראשון (16 באפריל)" - בכל חודש צפוי מועד הבשלה נוסף ומועד ההבשלה של כולם יסתיים לאחר 11 חודשים, במרץ 2021. מניית עדיקה ננעלה היום בשווי של 2.67 שקלים. האסיפה הכללית תתכנס ב-21 ביוני להצביע על את תנאי התגמול המוצעים.

 

לשם השוואה, עלות שכרו של המנכ"ל היוצא ומייסד החברה, דדי שוורצברג, עמדה ב-2019 על 2 מיליון שקל. סך האחזקות של שוורצברג בעדיקה עומדות על 7.5% אופציות ומניות. שוורצברג גם היה זכאי למענק שנתי של עד 8 משכורות ואילו הסל לא זכאי למענק על פי הסכם  העסקתו, בשל רכיב האופציות שקיבל, הנחשב לתגמול גבוה. 

 

בנוגע לרכיב ההוני לו שהעניקה החברה להסל, ציינה ועדת התגמול כי "מועד מתן הודעות ההתפטרות של המנכ"ל היוצא (שוורצברג ) ונושאי משרה נוספים, במהלך משבר הקורונה העולמי, צפוי להוסיף קושי לאתגרים עימם מתמודדת החברה. מסיבה זו, ונוכח אתגריה של החברה ויעדיה האסטרטגיים, רואים ועדת התגמול והדירקטוריון חשיבות יתרה ליצירת תמריצים ראויים לנושאי משרה בכירה בחברה. על כן, סבורים ועדת התגמול והדירקטוריון כי התגמול ההוני הוא אמצעי ראוי והולם לצורך שימורו של נושא המשרה לטווח ארוך ויצירת זהות אינטרסים בין נושא המשרה להצלחתה של החברה, תוך מתן תמריצים מתאימים".

 

הסל יהיה זכאי ל-18 ימי חופשה בשנה, עם תקרת צבירה של 27 ימים, ולתשלום מלא החל מיום המחלה הראשון. החברה תפקיד על חשבונה 8.33% מהמשכורת של הסל בגין רכיב פיצויי פיטורים ו-6.5% מהמשכורת בגין רכיב תגמולים. כמו כן, זכאי הסל לקרן השתלמות כאשר חלקה של החברה יהיה 5% ושל הסל 2.5%.  רועי הסל נכנס לתפקי מנכ"ל עדיקה לאחר התפטרותו של דדי שוורצברג ונושאי משרה בכירים נוספים. הסל מונה במחצית אפריל בשלב ראשון לממלא מקום והחל מה-10 במאי משמש בתפקיד המנכ"ל.

 

רועי הסל רועי הסל צילום: Chris Thorn

x