$
בורסת ת"א

אבגול צופה רבעון מוצלח בזכות מסיכות קורונה, והמניה זינקה

יצרנית מוצרי הבד הלא ארוג הסבה קו ייצור לטובת מסכות וחלוקי הגנה מבוקשים, שרווחיותם גבוהה מזו של מוצרי ההיגיינה. אבגול סיימה את הרבעון הראשון עם ירידה של 15.4% בהכנסות ועלייה של 110.2% ברווח הנקי בעקבות הקטנת הוצאות המימון נטו

צלי גרינברג 08:0213.05.20

מניות יצרניות הבד הלא ארוג סיימו אתמול (ג') את המסחר בזינוקים, לאחר שאבגול דיווחה ערב קודם לכן על תוצאותיה לרבעון הראשון של השנה והציגה ירידה בהכנסות אך עלייה ברווח הנקי. אבגולעצמה זינקה אתמול ב־17.2%, בעוד ספאנטק עלתה ב־8.19%, שלא"ג עלתה ב־6.72% ועלבד סיימה בעלייה של 6.71%.

 

הכנסות אבגול ירדו ברבעון ב־15.4% ועמדו על 90.6 מיליון דולר לעומת 107.2 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2019. הירידה נובעת בעיקר משחיקת מחירי המכירה הממוצעים, כתוצאה מירידת מדדי מחירי חומרי הגלם, ומהנחות שניתנו ללקוחות העיקריים. אך למרות סגירת מפעל החברה בסין למשך כחודש וחצי עד 8 במרץ נרשמה ירידה של 1.8% בלבד בכמות המכירות. אבגול מציינת כי בזמן שהמפעל בסין היה סגור היא הצליחה למכור חלק מהמלאים, וכי הדרישה למוצרים הפחיתה את יתרות המלאי. המפעל בסין, שנסגר בהנחיית הרשויות שם, הוא אחד מ־15 קווי הייצור של אבגול ברחבי העולם, ומהווה ציר ייצור מרכזי שלה ליבשת אסיה.

 

החברה העריכה פברואר כי השפעת הקורונה תנגוס לה כ־1–1.5 מיליון דולר ברווח לפני מס, אך בפועל המשבר נגס כ־500–750 אלף דולר בשל מכירה מתוך המלאי בסין ושאר האזורים. בעקבות הקורונה נכנסה אבגול לראשונה לתחום חדש, והחלה לייצר מתחילת הרבעון השני בדים למסיכות, חלוקי הגנה ועוד, ולשם כך התאימה את קו הייצור במפעל שבאזור ברקן. החברה צופה כי הדבר יתרום לרווחיותיה ברבעון השני. הביקושים הגבוהים למוצרי היגיינה ומדיקל יימשכו גם ברבעון השני, והרווחיות בתחומים אלה גבוהה יותר.

 

 

 

הרווח התפעולי של החברה ירד ל־9.7 מיליון דולר לעומת 10.6 מיליון דולר ברבעון המקביל, בעוד הרווח הנקי זינק ב־110.2% ועמד על 8.2 מיליון דולר לעומת 3.9 מיליון דולר ברבעון המקביל. העלייה ברווח נובעת בעיקר מירידה בהוצאות המימון נטו ברבעון, שהסתכמו ב־600 אלף דולר לעומת 6.1 מיליון דולר ברבעון המקביל.אבגול מציינת כי הוצאות המימון כללו הכנסות של כ־2.5 מיליון דולר מהפרשי שער, בהשוואה להוצאות של 1.9 מיליון דולר מהפרשי שער ברבעון המקביל, שנבעו משערוך של מחצית מאגרות החוב (סדרה ג') שלא גודרו מול הדולר.

 

מה דעתך על מניית אבגול:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
קנייה חזקה קנייה המתן מכירה מכירה חזקה

מנכ"ל אבגול שחר רחים אמר כי "החברה התמודדה במהלך הרבעון עם אתגרי הקורונה בכל אזורי הפעילות ואתרי הייצור, שהחלו עם סגירת המפעל בסין למשך שישה שבועות, דבר שגרם לאובדן ייצור בתקופה זו עד שחזרנו לפעילות מלאה, תוך כניסה לשוק חדש של ייצור בד למסכות פנים ולמוצרי מיגון אישיים נגד הקורונה. העלייה בביקוש מצד הממשל המקומי, באזורים שבהם אנו פועלים, גרם להקטנת יכולות הייצור שלנו בתחום מוצרי ההיגיינה. כחלק מהתגובה שלנו לשינויים שחלו בשוק החלטנו להתאים באופן מיידי את אחד מקווי הייצור במפעל בברקן לייצור בד MB ליישומי מסכות פנים רפואיות לרחבי העולם — קו שהחל לפעול באופן מסחרי ב־1 באפריל. ייצור הבדים ליישומים רפואיים, ובעיקר למסכות פנים, מתאפיין בהיקף תוצרת נמוך יותר ממוצרי ההיגיינה רגילים, אולם הדרישה הגבוהה ומחירי השוק הנוכחיים מפצים על כך. בהינתן שלא יחולו שינויים מהותיים בתנאים העסקיים וברגולציה הממשלתית, אנו צופים השפעה חיובית על תוצאותינו ברבעון השני".

 

אבגול, הנסחרת בבורסה בתל אביב בשווי של 885.8 מיליון שקל, דיווחה כי דחתה את הדיבידנד לרבעון הראשון של השנה בשל הקורונה ולאור הזדמנויות השקעה שייפתחו, וזאת חרף מדיניות דיבידנד של חלוקת 50% מהרווח הנקי. נכון לסוף הרבעון הראשון של השנה עמדו המזומנים ושווי המזומנים שלה על 50.9 מיליון דולר לעומת 34.5 מיליון דולר בתקופה המקבילה.

  

שחר רחים, מנכ"ל אבגול שחר רחים, מנכ"ל אבגול צילום: שני נחמיאס מסטודיו כותרת

 

x