$
בורסת ת"א

בלעדי לכלכליסט

פערים גדולים בין דרישות מחזיקי האג"ח לדלק בנוגע לשעבוד נכסים

נציגות המחזיקים אינה מסתפקת בהסכמות לגיוס 400 מיליון שקל בשלוש פעימות, ודורשת התחייבויות שהנהלת החברה רואה בהן התערבות ביחסיה עם הבנקים

גולן חזני 07:2604.05.20
כמו שסנונית אחת אינה מבשרת את בוא האביב כך רחוקות ההסכמות שהושגו בין נציגות מחזיקי האג"ח לבין דלק לגבי גיוס הון מלקרב את הצדדים למתווה שיהיה מוסכם על שני הצדדים.

 

במוצאי שבת האחרונה התכנסה הנציגות להחליט על העמדות שלה במשא ומתן למתווה ההסכם, והעבירה לקבוצת דלק מסמך ובו פירוט דרישותיה. אולם נראה כי הדרישות הן כאלה שדלק לא תוכל לעמוד בהן, ואף אינה מעוניינת בכך. הפערים בין הצדדים הם גדולים.

 

בדרישתה הראשונה קובעת הנציגות כי למרות ההסכמה על גיוס ההון בידי החברה, אם זה ייכשל, תהיה לנציגות עילה מיידית להעמיד את החוב לפירעון מידיי. הגיוס אמור להתבצע בשלושה חלקים: 200 מיליון שקל במאי, 100 מיליון ביולי ו־100 מיליון נוספים בדצמבר, והעילה קיימת לפי דרישת הנציגות בכל אחת משלוש הפעמים בנפרד.

 

חברי נציגות האג"ח (מימין): שמואל אשל, מנורה מבטחים; יוני שר, הראל חברי נציגות האג"ח (מימין): שמואל אשל, מנורה מבטחים; יוני שר, הראל צילומים: אוראל כהן , יובל חן

 

דרישה נוספת עוסקת בהתחייבות של דלק לשעבוד שלילי של נכסיה לטובת מחזיקי האג"ח. הנציגות מוכנה שדלק תשעבד לבנקים הנושים את מניות דלק ישראל, אך דורשת מדלק להתחייב כי מעבר למניות דלק ישראל לא ישועבד שום נכס אחר לבנקים. הנכסים האחרים כוללים, בין היתר, 15% מניות חופשיות של דלק קידוחים, תמלוגים של איתקה, בית דלק, תמלוגי־העל של לוויתן ועוד.

 

דלק, בניהולו של עידן ולס, לא מוכנה לסעיף זה. מבחינתה, מדובר בניסיון של המחזיקים להשתלט על התנהלותה מול הבנקים הנושים, ואין סיכוי שהבנקים יסכימו לכך, ומכאן עמדתה הנחרצת של דלק בנושא. סעיף זה הוא סלע המחלוקת המשמעותי ביותר בין הצדדים. פער דומה קיים בסעיף שבו הנציגות דורשת לשעבד לטובת מחזיקי האג"ח כל נכס נקי משעבוד — 15% ממניות דלק קידוחים, תמלוגי־העל מלוויתן, התמורה ממכירת תמלוגי־העל של כריש ותנין, ועוד. דלק לא מוכנה, אלא למניות דלק קידוחים בשווי של כ־1.1 מיליארד שקל.

 

מה דעתך על מניית דלק קבוצה:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
קנייה חזקה קנייה המתן מכירה מכירה חזקה

הנציגות דורשת גם הסדרה של היחסים של דלק עם הבנקים. כלומר, מספיק שאחד הבנקים הנושים ייצא לפעולה משפטית נגד החברה, וכל ההסכמות בין הנציגות לבין החברה יפקעו מיידית.עוד דורשת הנציגות שעבוד מיידי של מניות דלק קידוחים, המשועבדות לבנקים, כשאלה ישתחררו בעקבות פירעון החוב לאחר המכירה של דלק ישראל.

 

דרישה נוספת של הנציגות היא התחייבות לקיצוץ מסיבי בהוצאות הנהלה וכלליות של החברה. בתמורה לדרישותיה מוכנה הנציגות להסיר משטר הנאמנות של סדרות האג"ח השונות את כל הסעיפים שמאפשרים למחזיקים להעמיד את החוב לפירעון מיידי, ובין היתר מדובר בהתנייה של הון עצמי מינימלי של 2.4 מיליארד שקל לחברה.

 

דלק והנציגות צפויים להיכנס עתה למשא ומתן, שאורכו אינו ברור. מחר מצפה לדלק דיון בבית המשפט מול בנק לאומי, ומחר גם אמורה להתקיים הצבעה של מחזיקי האג"ח על העמדת החוב לפירעון מיידי. זו, כנראה, תידחה לצורך מיצוי המו"מ על המתווה הכולל.

x