$
בורסת ת"א

היום שבו תשובה גילה שמזל זו לא תוכנית עסקית

המרתון הקדחתני של דלק לדחות את פרסום תוצאותיה כשל, והתוצאה: הערת עסק חי לראשונה בתולדות הקבוצה שבשליטת יצחק תשובה, שהקורונה הכתה בה חזיתית. הענן השחור שמעליה: מחיקה אימתנית של 600 מיליון דולר משווי החברה־הבת איתקה, שכבר מחקה כ־200 מיליון דולר. בלחץ רשות ני"ע חשפה דלק את השעבודים הנוספים שנתנה לבנקים הנושים שלה, ונתנה למחזיקי האג"ח סיבה לצחצח חרבות

גולן חזני 06:4904.05.20

בסוף השבוע האחרון האורות במשרדי קבוצת דלק בהרצליה פיתוח לא כבו, ונדמה שחברי הנהלת החברה שבשליטת יצחק תשובה עברו להתגורר בהם בימים אלה. מנהלי דלק מצאו את עצמם במרוץ נגד הזמן בשתי חזיתות: ניסיון להגיע להסכמות רחבות מול מחזיקי האג"ח, ובמקביל ניסיון לקבל דחייה נוספת בפרסום הדו"חות מרשות ני"ע - הכל במטרה להימנע מהכללתה של הערת עסק חי בדו"חות הקבוצה. בסופו של דבר המאמצים העלו חרס. הדו"חות פורסמו, ועליהם מתנוססת הערת עסק חי שהצמידו לקבוצה רואי החשבון שלה, משרד EY (ארנסט אנד יאנג). זו הפעם הראשונה שהערה כזו מוצמדת לדו"חות דלק, שעומדת בלב הסערה שפוקדת את השוק בשל משבר הקורונה. אך הערת "עסק חי", שמטילה ספק בדבר יכולתה להתקיים כעסק מתפקד, היא לא הצרה הגדולה ביותר של דלק. הדו"חות שפורסמו אתמול, שמתארים את מצבה נכון לסוף 2019, הם רק נקודת מוצא לסחרור עמוק וקשה שאליו עלולה להיקלע בתקופה הקרובה הקבוצה שבשליטת תשובה (61.2%). אמנם הדיווח נכון לתקופה שהסתיימה בדצמבר, לפני התפרצות הקורונה, אך הוא מבטא היטב את חולשתה. הרווח השנתי של הקבוצה צלל ב־55% וההפסד ברבעון הרביעי העמיק ל־311 מיליון שקל, לעומת הפסד של 219 מיליון שקל ברבעון המקביל.

 

 

 

והמהלומות עוד צפויות להגיע. דלק עשויה לבצע ברבעון הראשון מחיקת ענק של 600 מיליון דולר משווי החברה־הבת איתקה, שבה השקיעה 1.4 מיליארד דולר. זאת אחרי שבדו"חות שפורסמו אתמול היא כבר מחקה 199 מיליון דולר משווי החברה. המחיקה נבעה, על פי הדו"ח, מ"ירידת ערך, בין היתר, בשל ירידה ברזרבות ובתחזיות לגבי מחירי הנפט והגז". אחרי המחיקה, איתקה, שדלק רכשה את השליטה בה (76%) ב־2017, רשומה בספריה בשווי של 1.5 מיליארד דולר.

 

יצחק תשובה יצחק תשובה צילום: עמית שעל

 

הדו"ח כולל ניתוח רגישות שביצעה דלק לנכסי הנפט והגז ביחס לפעילותה בים הצפוני. לפיו, "ירידה ממוצעת של כ־20% במחירי הנפט והגז, ביחס למחירים ששימשו בהערכת השווי ב־31 בדצמבר 2019, ייתכן שתוביל לירידת ערך, נטו ממס, של כ־600 מיליון דולר". מחיקה כזו תפגע קשות בהון העצמי של דלק, שעמד בסוף 2019 על כ־3.2 מיליארד שקל.

 

גם החזית המשפטית לא היטיבה עם דלק. בית המשפט העליון קבע כי תמורת מכירת מניות דלק ארה"ב תיחשב לדלק הונגריה כרווח הון ולא כדיבידנד; ולפיכך המס שתשלם יקפוץ מ־10% ל־25%. לאור הפסיקה ביצעה דלק הפחתה של 213 מיליון שקל ברבעון הרביעי.

 

שרפה 800 מיליון שקל

 

מה דעתך על מניית דלק קבוצה:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
קנייה חזקה קנייה המתן מכירה מכירה חזקה

הקבוצה מתמודדת עם גירעון של 3 מיליארד שקל בהון החוזר, 571 מיליון שקל לדלק ברמת סולו, ועם חוב לנושים של 9.15 מיליארד שקל. החוב לשבע סדרות האג"ח הוא 6.28 מיליארד שקל, ואלה נסחרות בתשואת זבל; סדרה י"ח, בעלת מח"מ של 1.05 שנים, בתשואה שנתית לפדיון של 100%, וסדרה ל"ד, עם מח"מ של 3.2 שנים, בתשואה של 32%. לששת הבנקים הנושים וגופים פיננסיים אחרים נזקף חוב של 2.48 מיליארד שקל, ובנוסף לחברה התחייבויות של 386 מיליון שקל.

 

המוניטין של דלק מוערך בדו"ח ב־4.1 מיליארד שקל - גבוה מההון העצמי שלה, שעמד בסוף 2019 על 4.1 מיליארד שקל.להערכתה, עד היום הוא צנח במיליארד שקל נוספים, וכעת קרוב ל־2.4 מיליארד שקל. המצב מאפשר לחלק מהנושים להעמיד את חובם לפירעון מיידי. המחסור במזומנים ניכר: ברבעון הראשון שרפה דלק יותר מ־800 מיליון שקל מהמזומנים בקופה. אלה הסתכמו ב־1.25 מיליארד שקל בתום 2019, ובמועד הדו"ח אתמול ב־411 מיליון שקל בלבד. חלק מהסכום שימש לרכישת 7% מדלק קידוחים מידי אמיר דיין, לאחר שסיטי בנק מימש אחזקה ומכר לו אותה. כן שימש הכסף לפירעון אג"ח ולהפקדת 40 מיליון דולר בבנק BNP לחיזוק ביטחונות.

 

חשיפה בלחץ רשות ני"ע

 

פעילות מאומצת של רשות ני"ע הביאה לדיווח מפורט מהרגיל של חובות דלק לנושים. דלק מחזיקה ב־54% מהיה"ש של דלק קידוחים, והדו"ח חשף כי 38% מהן משועבדות למוסדות פיננסיים, ו־1% לעסקאות החלף של מניות הפניקס. היתר חופשיות משעבוד ואותן מחזיקי האג"ח מעוניינים לשעבד לטובתם. עוד חושפת דלק בלחץ הרשות את הגדלת השעבודים לבנקים, שהרגיזו את המחזיקים נטולי השעבודים. ברבעון הראשון נאלצה דלק לשעבד לבנקים כ־15% מדלק קידוחים בשווי כ־700 מיליון שקל. HSBC, שלו חייבת דלק 75 מיליון דולר, קיבל בעקבות צניחת היה"ש של דלק קידוחים 69 מיליון יה"ש נוספות שלה כבטוחות.

 

בנק דיסקונט, שלו חייבת דלק 233 מיליון שקל, קיבל שעבוד על 11 מיליון יה"ש נוסף ל־29 מיליון שהחזיק. דלק הפרה מולו קובננט - יחס חוב לבטוחה של 0.7; דיסקונט לא לחץ לשעבודים נוספים, אבל קיבל כשעבוד מחצית מתמורת מכירת המניות של דלק בכהן פיתוח, שעמדה על 103 מיליון שקל. היתרה הועברו לקופת החברה תוך התחייבות לא לפרוע עמה חובות לנושים אחרים. כדי לעמוד באמות המידה הפיננסיות של בנק אחר, שלו חייבת דלק 170 מיליון שקל, הוגדל השעבוד ב־34 מיליון יה"ש במרץ האחרון. לאומי, שלו חייבת דלק 100 מיליון שקל, קיבל שעבוד על 18 מיליון יה"ש נוספות של דלק קידוחים, אולם מתעקש לממש את השעבוד.

 

הערת עסק חי אינה עילה לפירעון הלוואות גדולות, אבל כן להלוואה של 127 מיליון שקל שבעטיה שיעבדה החברה את הקרקע שעליה ממוקמים המשרדים בהרצליה פיתוח. זו נלקחה, כך נודע ל"כלכליסט", מעמיתים, קופות הפנסיה הוותיקות, שדנות עם דלק על תנאיה.

 

x