$
בורסת ת"א

בקשה לייצוגית: "דלק לא נתנה גילוי נאות על שעבוד נכסים לבנקים המלווים"

לכלכליסט נודע כי בתביעה נכללים בעל השליטה יצחק תשובה, המנכ"ל עידן ולס וקודמו בתפקיד אסי ברטפלד, והדירקטורים גבי לסט, כרמית אלרואי־תשובה, שמעון דורון, יהודית טיטלמן ורוני מילוא; קבוצת דלק: "דוחים את הטענות על הסף"

גולן חזני 06:5116.04.20

בקשה לתביעה ייצוגית ראשונה במשבר הקורונה נגד קבוצת דלק. מרדכי גבריאלי, בעל מניות בחברה, טוען בבקשה שהגיש לבית המשפט המחוזי בתל אביב כי יצחק תשובה, בעל השליטה (61%) בדלק, והדירקטורים שלה, לא נתנו גילוי מלא על שעבוד נכסים לבנקים המלווים של הקבוצה. השעבודים התגלו בחודשים האחרונים בעקבות פעולות שנוקטים בנקים נגד הקבוצה שנושאת חובות בנקאיים של 1.8 מיליראד שקל.

 

הבנק הראשון היה סיטי שלו שועבדו מניות דלק קידוחים (15%) בגין חוב של 150 מיליון דולר שהעניק לחברה־הבת דלק אנרגיה. דלק הפרה את תנאי השעבוד עבור יתרת חוב של 57 מיליון דולר וסיטי מכר 12% מהן לאמיר דיין תמורת 57 מיליון דולר ו־3% הנותרים הוחזרו לדלק. גם בנק לאומי איים להעמיד לפירעון מיידי חוב של 100 מיליון שקל שהיה מובטח בשעבוד של 5.7% ממניות דלק קידוחים, ובעקבות האיום קיבל שעבוד של 1.3% נוספים מדלק קידוחים.

 

 

עידן וולס ויצחק תשובה, בין הנתבעים עידן וולס ויצחק תשובה, בין הנתבעים צילום: רון קדמי, עמית שעל

 

גבריאלי, שהגיש את הבקשה באמצעות עוה"ד עמית מנור ויוקי שמש מבקש להגיש את התביעה בשם כל מי שרכש ממניות דלק בין 28 בנובמבר 2019 ל־23 במרץ 2020. גבריאלי כלל בכתב התביעה את תשובה וחבריו לדירקטוריון דלק בהם גבי לסט, כרמית אלרואי (בתו של תשובה), המנכ"ל עידן ולס וקודמו בתפקיד אסי ברטפלד, שמעון דורון, יהודית טיטלמן ורוני מילוא.

 

לטענתו, "החברה והמשיבים לא גילו לציבור המשקיעים מידע מהותי אודות הבטוחות והשעבודים ואודות הזכויות שהסכמי ההלוואה היקנו למלווים, ובפרט בכל הנוגע למימושם. לא גולו התניות העיקריות בהסכמי השעבוד השונים, לרבות עצם קיומן של תניות שמאפשרות מימוש מיידי של אותם הבטוחות. בפרט לא גולה כי חלק מהלוואות כוללות תניות על־פיהן ירידה בשערי הני"ע של התאגידים מהוות עילה להעמדה לפירעון מיידי".

 

לטענת גבריאלי, עם פרוץ משבר הקורונה והצניחה במחירי הנפט שהביאו לצניחה בשוויים של דלק והנכסים ששעבדה, דלק היתה מחויבת לתת גילוי מלא על אותן בטוחות, ולא עשתה כן. "רק ב־8 במרץ למד שוק ההון לראשונה, באופן חלקי בלבד, כי הלוואות מסוימות כוללות התניות על שערי ני"ע של החברה, של תאגידים מוחזקים שלה, של תאגידים בתחום האנרגיה וכן התניות על מדדים שונים.

 

עוד טוען גבריאלי, "מדו"ח זה למד השוק גם כי חל גידול ניכר בניצול קווי האשראי של הקבוצה והבין כי הניצול נועד לחיזוק ביטחונות להלוואות הבנקאיות, בהתאם לתניות עיקריות בהסכמים עם הבנקים. כתוצאה ממחדלי הדיווח של המשיבים מניית החברה נסחרה במחיר מנופח לאורך התקופה הקובעת שבה רכשו חברי הקבוצה את מניות החברה".

 

מקבוצת דלק נמסר בתגובה: "אנחנו דוחים על הסף את הטענות המועלות בכתבה. מדובר בתובע סדרתי, שאפילו לא טרח להעביר את הבקשה באופן מסודר לחברה לפני שהוא רץ לדווח עליה בערב החג לתקשורת מתוך כוונה לזכות בכותרות. קבוצת דלק מקפידה לדווח את כל דיווחיה בהתאם לדרישות הדין ואנחנו דוחים על הסף כל ניסיון שקרי לטעון אחרת. מצער לראות כיצד בשעה שמשבר הקורונה פוגע בסקטורים וענפים רבים בעולם, וגורם לפגיעה משמעותית בכלכלה העולמית, ישנם כאלה שמנסים לעשות כסף ולהתעשר, שלא כדין, באמצעות העלאת טענות שקריות והגשת בקשות סרק לבתי המשפט שדינן להידחות".

x