$
בורסת ת"א

עדיקה מאשרת את חשיפת כלכליסט על סכסוך עם גולף

החברה האם ביטלה את ערבותה הבנקאית שהעמידה ללא תמורה לעדיקה ערב ההנפקה בסך 5 מיליון שקל; בדיווח שמסרה עדיקה: "נכון למועד זה אין בידינו להעריך את משמעות הביטול"

נווית זומר 14:2307.04.20

חברת עדיקה הוציאה היום דיווח לבורסה שמאשר את החשיפה בכלכליסט על סכסוך בין בינה לחברת האם שלה גולף וכלל תעשיות, בעקבותיו נאלצה גולף לדחות את פרסום דוחותיה השנתיים. זאת, משום שדדי שוורצברג המייסד ובעל המניות בעדיקה טרם חתם על דוחות עדיקה שכלולים בדוחות גולף.

 

מה דעתך על מניית עדיקה סטייל:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
קנייה חזקה קנייה המתן מכירה מכירה חזקה

הדיווח מגלה פרטים מהסכסוך: מתברר כי גולף ביטלה את ערבותה הבנקאית שהעמידה ללא תמורה לעדיקה ערב ההנפקה. מדובר בערבות להבטחת התחייבויות של עדיקה בסך 5 מיליון שקל (עדיקה הפקידה בזמנו בבנק, כחלק מהערבות, פקדון בסך 1.5 מיליון שקל, כך שחשיפת גולף להתחיבויות עדיקה מסתכמת בפועל ב-3.5 מיליון שקל, שכעת בוטלו).

 

 

מימין: מנכ”ל עדיקה דדי שוורצברג ומנכ”ל גולף רביב ברוקמאייר מימין: מנכ”ל עדיקה דדי שוורצברג ומנכ”ל גולף רביב ברוקמאייר צילום: דנה קרן, ענבל מרמרי

 

בדיווח נאמר כי "גולף הודיעה לחברה שהיא מסרה הודעת ביטול לתאגיד הבנקאי בקשר עם ערבותה. נכון למועד זה אין בידי עדיקה להעריך את משמעות הביטול, והיא פועלת להחלפת הערבות כבטוחה או לאישורה כעסקה מזכה בהתאם לתקנה 1 (הקלות בעסקאות עם בעלי עניין). יובהר שאין ודאות שיחלפו הבטוחות או שיתקבלו האישורים הנדרשים".

 

עוד מסרה עדיקה כי תוף שמירה על עמימות רבה - מועד פרסום הדוחות של עדיקה נדחה כדי "לאפשר לאורגנים המוסמכים לדון בנושאים הרלוונטים להם". בנוסף מדווחת החברה כי לא הושגו הסכמות עם גולף לגבי שינוי תנאי הסכם שרות (הסכם במסגרתו מקבלת עדיקא תשלומים עבור הפעלת אתרי גולף ונדרשה להפחיתו) וכי "נכון למועד זה לא נכללה בטיוטות הדוחות הכספיים של עדיקה ל-2019 הערת עסק חי".

 

כאמור, עדיין אין ודאות, כפי שמדווחת עדיקה, כי תצליח להחליף את הערבות של גולף שבוטלה, בבטוחה אחרת. כמו כן, בגלל שדוחותיה השנתיים של עדיקה מתעכבים, אין נתונים עדכניים לגבי מצבה של קופת המזומנים של עדיקה והשפעת ההשקעה בהקמת האתר בארה"ב, על הקופה.

x