$
בורסת ת"א

בעקבות המשבר: נאוי הגיעה לעצירה מוחלטת של מתן אשראי

חברת האשראי החוץ בנקאי מקפיצה את ההפרשה לחובות המסופקים ברבעון הרביעי ב-12 מיליון שקל; ההפרשה לחובות מסופקים זינקה ב-2019 ב-80%; את השנה הקודמת סיימה בירידה של 27.5% ברווח הנקי, וצופה ירידה משמעותית בהכנסותיה השנה

רחלי בינדמן 11:0501.04.20

חברת האשראי החוץ בנקאי נאוי חושפת את הפגיעה הצפויה בעקבות המשבר על עסקיה: את 2019 היא סיימה עם רווח נקי של 52 מיליון שקל, ירידה של 27.5% לעומת 2018. ההפסד הנקי ברבעון הרביעי הסתכם ב-8.2 מיליון שקל לעומת רווח של 15.2 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, ורווח של 22.1 מיליון שקל ברבעון השלישי של 2019.

 

מה דעתך על מניית נאוי:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
קנייה חזקה קנייה המתן מכירה מכירה חזקה

ההפסד הנקי ברבעון הרביעי נובע מרישום הוצאות מס בגין שנים קודמות בהיקף של 18.2 מיליון שקל הכוללות ריבית והצמדה מיום חבות המס (זאת על רקע דחיית ערעור החברה לבית המשפט המחוזי בעניין סוגיית קיזוז הפסדים עסקיים שנצברו – בית המשפט הורה לאשר את החלטת פקיד השומה למנוע את קיזוז ההפסדים הצבורים על ידי החברה).

 

 

מימין: שאול ודורי נאוי מימין: שאול ודורי נאוי צילום: עמית שעל

 

בנטרול הוצאות המס, תוצאות החברה ברבעון הרביעי היו מסתכמות ברווח נקי של 9.9 מיליון שקל לעומת 16.1 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, כאשר הסיבה לירידה טמונה "עקב מידע שהתקבל לאחר תאריך המאזן על לווים שנבחנו פרטנית ושהיו ברשימת המעקב וכן נוכח גידול בהפרשה הכללית".

 

ההוצאה בגין חובות מסופקים ב-2019 הסתכמה ב-28.8 מיליון שקל, לעומת 16.1 מיליון שקל ב-2018 – זינוק של 80%. עיקר הזינוק הוא ברבעון הרביעי, אז עמדו החובות המסופקים על 18.7 מיליון שקל לעומת 6.8 מיליון שקל ברבעון השלישי, 2.4 מיליון שקל ברבעון השני ו-778 אלף שקל בלבד ברבעון הראשון.

 

נאוי מדווחת כי היא פועלת להגברת נזילות נכסיה על ידי הפחתת מתן אשראי חדש ופירעון אשראי קיים בנוסף לתגבור הביטחונות המועמדים כנגד אותו אשראי. היא חושפת כי קיבלה בקשות לפרוע ניירות ערך מסחריים שהנפיקה בהיקף של 433 מיליון שקלים וכי פרעה את כל בקשות הפדיון במועדם.

 

בנאוי מעריכים כי לאור תזרים המזומנים החיובי והיציב שלה מפעילות שוטפת, הקשר החזק עם המערכת הבנקאית והונה העצמי של החברה בגובה של כ- 534 מיליון שקל, לא צפויה פגיעה ביכולתה של החברה לפרוע את התחייבויותיה באופן סדיר.

 

בנאוי חושפים כי החברה צמצמה החברה את מתן האשראי לקראת סוף הרבעון הראשון של שנת 2020 עד כדי עצירה מוחלטת של מתן אשראי חדש, במקביל למתרחש בשווקים. אשראי חדש, ככל שיועמד, יהיה אך ורק לאחר בחינה קפדנית ומאד סלקטיבית תוך הפעלת קריטריונים מחמירים ביותר בעיקר בנוגע למקורות הסילוק ולבטחונות המוצעים.

 

לאור אי הוודאות בשווקים, ההאטה הכלכלית והיערכות החברה, צפויה להערכת הנהלת החברה ירידה משמעותית בהכנסותיה של החברה כתוצאה מצמצום תיק האשראי כאמור לעיל, החל מהרבעון הראשון של שנת 2020 השפעה נוספת לרעה על פעילות החברה הינה עליית מחירי מקורות המימון במערכת הבנקאית אשר עשויה להשפיע על הקטנת המירווח המימוני בעסקאות קיימות של החברה בהן לא ניתן להעלות את הריבית ללקוחות.

 

נוכח כל האמור לעיל, הנהלת החברה מעריכה כי תחול השפעה מהותית לרעה על תוצאות החברה, בנוסף, החברה מעריכה עקב האירועים האחרונים כי יחול גידול בהפרשה לחובות מסופקים בתקופות הבאות אך עדיין אינה יכולה להעריך את ההשפעה של הגידול בהפרשה על הדוחות הכספיים.

 

שאול נאוי ודורי נאוי, בעלי השליטה בחברה הודיעו על ויתור המענק לשנת 2019 בגובה 233 אלף שקל לכל אחד וכי יוותרו גם על המענק של שנת 2020.

x