$
בורסת ת"א

הערת עסק חי בדוחות הכספיים של אי.די.בי

הגירעון בהון העצמי של קבוצה שבראשות אדוארדו אלשטיין עמד בסוף שנת 2019 על 335 מיליון שקל - שווי ההתחייבויות של אי.די.בי גבוה משווי הנכסים של החברה ב-1.2 מיליארד שקל ; בקבוצה מייחסים למשבר הקורונה את הירידה החדה בשווי השוק של דיסקונט השקעות - הבטוחה לאגרות החוב שהנפיקה - ומציינים שגיבוש מתווה לעדכון ההתחייבויות כלפי מחזיקי האג"ח.

יניב רחימי 00:2501.04.20

הדוחות הכספיים של אי.די.בי פתוח שבשליטת אדוארדו אלשטיין כוללים הערת עסק חי. - רואי החשבון של החברה מפנים את תשומת הלב לגירעון בהון העצמי של אי.די.בי שהסתכם בסוף 2019 ב-335 מיליון שקל, ולשווי הנכסי הנקי השלילי של החברה. נכון להיום שווי ההתחייבויות של אי.די.בי גבוה משווי הנכסים של החברה ב-1.2 מיליארד שקל.

 

באי.די.בי מצביעים על נגיף הקורונה והמשך התפשטותו כגורם שאחראי לירידה משמעותית בשווי השוק של החזקות החברה, בעיקר במניות דיסקונט השקעות, המהוות בטוחה לאגרות החוב שהונפקו על ידי החברה האם, דולפין - לצד ירידה  בשווי השוק של מניות כלל ביטוח. בנוסף לכך, באי.די.בי מציינים שנגיף הקורונה הוביל לירידה בהיקף ההזמנות והטיסות של החברה הבת ישראייר.

 

אי.די.בי ואלשטיין גיבשו ביחד מתווה פעולה שכוללים סעיך לפיו הנהלת אי.די.בי תפעל לעדכון של התחייבויותיה כלפי מחזיקי אגרות החוב של החברה,  בשיתוף פעולה על נציגיהם של מחזיקי אגרות החוב.

 

במהלך השנים 2019-2014 הוזרמו לאי.די.בי פתוח 2.3 מיליארד שקל כהשקעה בהון וכהלוואות נחותות, מתוכם 1.7 מיליארד שקל על ידי קבוצת השליטה. אולם כל זה לא מנע מאי.די.בי פתוח להגיע למצב שבו רואי החשבון שלה מפנים את תשומת הלב ל"ספקות משמעותיים בדבר המשך קיומה של החברה כעסק חי".

אדוארדו אלשטיין
אדוארדו אלשטיין צילום: אוראל כהן

 

x