$
בורסת ת"א

אינטרנט זהב תחזיר לבי־קום 18 מיליון שקל באג"ח

התביעה הנגזרת נגד הדיבידנד שחילקה בי־קום לאינטרנט זהב ב־2016 הסתיימה בפשרה: אינטרנט זהב תחזיר לחברה־הבת לשעבר רבע מהסכום באג"ח. הפשרה לא כוללת את הדירקטורים, בהם שאול אלוביץ', שחשופים לתביעה של 40 מיליון שקל

גולן חזני 07:4001.04.20

הושגה פשרה סופית בתביעה הנגזרת על הדיבידנד האסור לכאורה שחולק בבי־קום (בי קומיונקיישנס). אינטרנט זהב, שהיתה החברה־האם בתקופת השליטה של שאול אלוביץ', תחזיר לבי־קום 22 מיליון שקל באיגרות חוב מסדרה ג' — ולא במזומן. הסכום הוא שווי הפארי של האג"ח (ערך מתואם, המבטא את שוויין הכלכלי), ששוויין בבורסה עומד על כ־18 מיליון שקל. 

בי־קום נשלטת כיום בידי קרן סרצלייט, ובאינרטנט זהב שולטים נושי החברה בעבר, והם מחזיקים בנכסים בהיקף של 278 מיליון שקל, בעיקר אג"ח של בי־קום שקיבלו בהסדר שבמסגרתו רכשה סרצלייט את השליטה בבי־קום ובבזק. היקף החוב המקורי של אינטרנט זהב עמד על 850 מיליון שקל.

 

את התביעה הגיש אמוץ חורב, באמצעות עורכי הדין שלומי מושקוביץ' ונתי פולינגר. אינטרנט זהב נדרשה בתביעה להשיב לבי־קום את הדיבידנד שקיבלה, 73 מיליון שקל מתוך 113 מיליון שקל שבי־קום חילקה ב־2016. הדיבידנד נועד להחזר חובות שאלוביץ' נטל לרכישת השליטה בבזק. התובעים טענו כי מדובר בחלוקה לא חוקית. חורב טען כי הדיבידנד שחולק התבסס על מקור כספי שאמנם היה קיים מבחינה מהותית, אך מסיבות חשבונאיות לא נכלל בדו"ח רווח והפסד של החברה. על פי חוק החברות מותר לחברה לחלק דיבידנד רק מתוך רווחיה, וכל חלוקה אחרת מחייבת אישור בית משפט.

 

18 מיליון השקלים שתשלם אינטרנט זהב  מהווים כ־75% מהסכום שיכולה היתה לקבל — כ־32% מתוך 73 מיליון שקל שנטלה, היחס בין הנכסים של אינטרנט זהב כיום לחוב שלה. עורכי הדין יקבלו כ־3.075 מיליון שקל, ואילו התובע חורב יקבל 475 אלף שקל.

 

הפשרה שהושגה בין בי־קום, התובעים ואינטרנט זהב מותירה בחוץ את חמשת הדירקטורים של בי־קום, שחילקו את הדיבידנד ב־2016 ונותרו כעת חשופים. מדובר בשאול אלוביץ' ובנו אור, דבי ספיריה, בני גבאי ומשה רוזנטל. התביעה המקורית היתה על כל 113 מיליון השקלים שחילקה בי־קום, והפשרה היא לגבי 73 המיליון שקיבלה אינטרנט זהב. הדירקטורים נותרו, אם כן, חשופים ליתרת 40 מיליון השקלים. השופטת רות רונן דחתה ביולי האחרון את התביעה כנגד הדירקטורים בפסיקה תקדימית, ובה קבעה כי לא הוכח נזק לבי־קום מחלוקת הדיבידנד, ולא אישרה להמשיך בתביעה נגדם. אבל חורב ערער על כך לבית המשפט העליון, שיתכנס רק בתום משבר הקורונה.

 

הדירקטורים נותרו חשופים, שכן אינטרנט זהב וסרצ'לייט לא כללו אותם בפשרה. חברת הביטוח מנורה, שביטחה את הדירקטורים, מוכנה לשלם כ־2 מיליון שקל בלבד, כך נודע ל"כלכליסט", אולם התובע דורש סכום גבוה יותר בהתאם לגובה היחסי מול חלקה של אינטרנט זהב.

הדירקטורים, כך נודע, שכרו את שירותיו של עו"ד גיא גיסין, שפנה לבית המשפט בדרישה לא לאשר את ההסדר בלי לכלול בו את הדירקטורים. גיסין מאיים לתבוע פיצוי מאינטרנט זהב, אם הערעור של התובעים יתקבל בעליון.

 

בעלי מניות אינטרנט זהב, שהיו בעבר מחזיקי האג"ח שלה, ספגו הפסד כבד מאז ההסדר מול סרצ'לייט. באותו הסדר הם קיבלו מסרצ'לייט 165 מיליון שקל במזומן ו־60 מיליון שקל נוספים במניות בי־קום, ששוויין צנח עם מניית החברה.

 

 

שאול אלוביץ'. הדיבידנד נועד להחזר חובות שנטל לרכישת השליטה בבזק שאול אלוביץ'. הדיבידנד נועד להחזר חובות שנטל לרכישת השליטה בבזק צילום: יובל חן

 

x