$
בורסת ת"א

אלטשולר גמל: "לא חלה ירידה מהותית בהיקף הנכסים, לא קיימת פגיעה מהותית במצב הכספי"

חברת הגמל הגדולה בישראל נמנעה מלנקוב במספרים בנוגע להשפעות המשבר על תוצאותיה; במצגת שהציגה ביוני העריכה כי אם נכסיה יחתכו ב-20% הרווח הנקי ב-2020 יעמוד על 95 מיליון שקל, בינתיים בדוחות 2019 היא מכה את התחזית שהציגה ביוני והרווח הנקי הסתכם ב-91 מיליון שקל

רחלי בינדמן 10:4230.03.20

חברת הגמל הגדולה בישראל של בית ההשקעות אלטשולר שחם, בניהול יאיר לוינשטיין, פירסמה הבוקר (ב') את הדוחות הכספיים ל-2019 ובהם התייחסה לראשונה גם להשלכות נגיף הקורונה על פעילותה. בדומה לחברות אחרות, גם אלטשולר שחם גמל בחרה לשמור על עמימות בנוגע להשפעת המגפה על התוצאות הכספיות ולא נקבה במספרים. 

 

"להערכת החברה, עשויה להיות השפעה על היקף הנכסים המנוהלים על-ידי החברה, הכנסותיה והרווח הנקי שלה כתוצאה מהתפשטות נגיף הקורונה", כתבו בחברה. "זאת בין היתר לאור שינויים אפשריים בתשואות, קיטון אפשרי בקצב ההפקדות ומשיכות של כספים. בהקשר זה, למועד פרסום הדוח חלה ירידה לא מהותית בהיקף הנכסים המנוהלים על ידי החברה ביחס להיקף הנכסים אשר נוהלו על ידה ליום 31 בדצמבר 2019 ולא קיימת פגיעה מהותית במצבה הכספי של החברה, הונה העצמי, או תוצאות פעילותה ביחס לרבעונים קודמים", עדכנו באלטשולר.

 

 

 

יאיר לוינשטיין מנהל אלטשולר שחם גמל יאיר לוינשטיין מנהל אלטשולר שחם גמל

 

 

בנוסף, נכון למועד פרסום הדוח לא קיימת השפעה מהותית של מגפת הקורונה על תיק הנוסטרו של החברה, שלפי הדוח מושקע ברובו באג"ח ממשלתי ובפיקדונות בנקאיים.

 

אין ביכולת החברה להעריך באופן מוחלט את השפעות הנגיף על פעילותה. זאת בין היתר כיוון שמידת ההשפעה של המגפה על פעילות החברה תלויה במשך תקופת המשבר, העמקתו אם תהיה והשפעתו על הפעילות הכלכלית במשק.

 

להערכת הנהלת החברה, "החברה ערוכה להתמודד בצורה מיטבית עם אתגרי התקופה וההתפתחויות בשוקי ההון במהלך משבר הקורונה, בין היתר הודות להיקף הנכסים הגדול המנוהל בחברה, פיזור יתרת הנכסים על כ-1.6 מיליון לקוחות, המותג החזק והבולטות בניהול ההשקעות בכל שנות פעילותה כמו גם הנגישות והזמינות ללקוחותיה".

 

באלטשולר עידכנו כי ועדת ההשקעות של החברה בוחנת באופן שוטף את הצורך בהתאמה של מדיניות ההשקעות של החברה לאור התנודתיות בשווקים והעלתה את תדירות ישיבותיה בהתאם. בנוסף, החברה מנטרת באופן שוטף את השלכות המשבר על פעילותה העסקית, ובין היתר, מתקיימות בחברה ישיבות הנהלה בתדירות של למעלה מאחת ליום וזאת על מנת לנטר ולבחון באופן שוטף את כלל הסוגיות התפעוליות והעסקיות הנובעת מהמשבר.

 

בשונה מהתחזיות שניפקה אלטשולר לאחר הנפקת חברת הגמל לפני פחות משנה על תחזית ההכנסות והרווח, הפעם במצגת שפירסמה החברה היא הציגה אך ורק נתונים עדכניים לסוף 2019 ונמנעה מלהציג תחזיות לביצועים הצפויים לה השנה.

 

במצגת שהציגה אלטשולר סמוך להנפקתה ביוני אשתקד היא העריכה כי בתרחיש בו תחול ירידה של 20% בנכסים המנוהלים כתוצאה מתשואות שליליות ומשיכות היא תציג ב-2020 רווח של 95 מיליון שקל.

 

באותה מצגת הרווח הצפוי לשנת 2019 היא אמור להיות 89 מיליון שקל ובנטרול אופציות שחולקו לעובדים 98 מיליון שקל על הכנסות של 674 מיליון שקל. בתחזית הזו אלטשולר אף הייתה צנועה שכן בפועל ההכנסות הסתכמו ב-2019 ב-700 מיליון שקל והרווח הנקי הסתכם ב-91 מיליון שקל. אלטשולר הודיעה על דיבידנד של 23 מיליון שקל.

 

יאיר לוינשטיין, מנכ"ל חברת הגמל והפנסיה, אמר כי "קצב המשיכות מקרנות ההשתלמות ירד מאוד, יותר נמוך ממה שחשבתי, היה פיק מסויים ואז ירד מאוד. מתרחשות העברות מסלול, יותר מאשר בזמן הרגיל. ברור שיש העברות מסלולים".

 

לדבריו, "לא הוצאנו אף עובד לחל"ת, המשבר זמני וכל מנועי הצמיחה נשארים – פנסיה, גמל להשקעה. אנחנו מנהלים אוניה מאד גדולה של 120 מיליארד שקל נכסים מנוהלים ו-1.6 מיליון לקוחות. ידענו שנדע מים סוערים, אנחנו יודעים לעבור מים סוערים, גם היום יש לנו הרבה מאד הצטרפויות מגופים אחרים. לא היה שום צורך להוציא אף עובד לחל"ת. נהפוכו, 80% עובדים מהבית ומציגים תפוקות יותר גבוהות מהמשרד. עובדים על שיפורים טכנולוגיים, יכולות עבודה של טכנולוגיה שמייעלת תהליכים. המשק שלנו יידע לצאת מכל תרחיש".

x