$
בורסת ת"א

בצל הקורונה: ביג לא תחלק דיבידנד וגם לא תגבה שכירות

חברת המרכזים המסחריים הציגה עלייה בהכנסות וברווחים, אך נוכח הסגר החליטה שלא לגבות דמי שכירות בימים שבהם הקניונים סגורים, אלא רק את הרכיב של אחוז מהפדיון. בנוסף תתבצע תוכנית רכישת אג"ח עצמית של 150 מיליון שקל

צלי גרינברג 08:2530.03.20

חברת המרכזים המסחריים ביגהציגה עליות ניכרות בתוצאותיה ל־2019, אולם בשל משבר הקורונה החליטה לא לחלק לבעלי המניות דיבידנד. כך עולה מהדו"ח השנתי שפרסמה אתמול. לביג יש מדיניות חלוקת דיבידנד של מינימום 0% מהרווח הנקי, היא חילקה עבור 2018 דיבידנד של 101 מיליון שקל ועבור 2017 דיבידנד של 94 מיליון שקל.

 

בנוסף החברה החליטה על תוכנית רכישה עצמית של אג"ח בהיקף של 150 מיליון שקל, זאת מתוך יתרת אג"ח של 4.5 מיליארד שקל נכון לסוף 2019. החוב המיועד לפירעון השנה עומד על 564 מיליון שקל ורובו נפרע בינואר, מלבד 190 מיליון שקל שנותרו.

 

מה דעתך על מניית ביג:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
קנייה חזקה קנייה המתן מכירה מכירה חזקה

בצל הקשיים בענף, ביג החליטה גם שלא לגבות דמי שכירות מהשוכרים בימים שבהם הקניונים סגורים, אלא לגבות רק אחוז מהפדיון בימים שבהם היו פתוחים. ביג תשקול הקלות נוספות לעסקים שיציגו לאורך 2020 פדיון ממוצע נמוך ב־70% מהממוצע שלהם. על כך אמר המנכ"ל חי גאליס ל"כלכליסט": "במשבר צריך לקבל החלטות קשות ומהירות. לא גמגמנו והיינו הראשונים לפרט את הצעדים שנעשה. גם שאר המשכירים והמדינה צריכים לעזור בהזרמה של הלוואות בעלות אפסית לזמן ארוך, לטובת שוכרים שאיבדו תזרים משמעותי. כמו בתקופת מלחמה, יש לפצותם. אנחנו צריכים שוכרים חזקים שיוכלו לשרוד ולהמשיך לעבוד, ולכן עושים כל שביכולתנו ומקווים ששאר המשכירים ילכו בעקבותינו. יש שוכרים שיתקשו לשלם גם את האחוז מהפדיון שסגרנו עליו. לגבינו, בכל מצב קיצון שניתחנו לחודשים הקרובים, אנו חזקים ויציבים".

 

כשגאליס אומר שביג היא חברה חזקה, הוא מתכוון לכך שבעוד שהיקף החובות שלה לבנקים הוא 518 מיליון שקל ועוד 1.5 מיליארד שקל בארה"ב, ברשותה מזומנים ושווי מזומנים בהיקף של 946 מיליון שקל, וכן נכסים לא משועבדים בשווי של 2.5 מיליארד שקל. גאליס הוסיף כי "אם לא היתה מגפת הקורונה, השוק היה מתפוצץ עלינו. יש צמיחה בסרביה וגם בארה"ב, למרות שהשוק האמריקאי קשה צמחנו ב־2.2% ב־NOI, בעוד השוק חשב שהפעילות שם תקטן. הקורונה הגיעה לארה"ב אבל מוקדם לדעת מתי ואיך היא תבוא לידי ביטוי". מניית ביג הגיבה לפרסום בעלייה של 3.14% ובתום יום המסחר עמד שווי השוק על 3.4 מיליארד שקל.

 

הכנסות ביג ב־2019 עמדו על 841 מיליון שקל, עלייה של 3.4% לעומת 813 מיליון שקל ב־2018. 74% מההכנסות נבעו מדמי שכירות ועמדו על 618 מיליון שקל, בהשוואה ל־601 מיליון שקל בשנה שקדמה לה, 25% מההכנסות נבעו מדמי ניהול ועמדו על 213 מיליון שקל, ו־1% נוספים נבעו מחשמל סולארי והסתכמו ב־9.8 מיליון שקל. העלייה בהכנסות, מציינים בחברה, נובעת בעיקר מרכישת שני מרכזים מסחריים בסרביה, מאיחוד לראשונה של תוצאות ביג CEE הפועל בסרביה, מרכישת נכסים חדשים בישראל ומצמיחה ריאלית בהכנסות שכר דירה ודמי ניהול.

 

ה־NOI (הכנסות מנכסים מניבים בניכוי עלויות תפעול) המאוחד של ביג עמד על 613 מיליון שקל, בהשוואה ל־595 מיליון שקל ב־2018. ה־FFO הריאלי (תזרים המזומנים מפעילות שוטפת, ללא השפעת אירועים חד־פעמיים) עמד על 367 מיליון שקל בהשוואה ל־335 מיליון שקל בשנה הקודמת. ה־EBITDA עמד על 549 מיליון שקל בהשוואה ל־532 מיליון שקל ב־2018. הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות קפץ ב־228% ל־613 מיליון שקל, לעומת 187 מיליון שקל ב־2018. החברה ציינה כי העלייה ברווח נובעת בעיקר מהעלייה בשווי ההוגן של נדל"ן להשקעה; הורדת שיעור ההיוון המשוקלל של הנכסים מ־7.2% ל־6.6%, שאיפשר את אותם רווחים משערוכים; עלייה ב־NOI; ורווח מרכישת מניות אפי נכסים. החברה קיבלה לידיה ב־4 במרץ 13% מאפי נכסים תמורת 318 מיליון שקל.

 

חי גאליס מנכ"ל ביג חי גאליס מנכ"ל ביג

x