$
בורסת ת"א

הוצאות הפרישה שחקו את הרווח, ומקורות סיימה את 2019 ברווח נקי של כ-61 מיליון שקל

חברת המים הלאומית נכנסה בשנה שחלפה למתווה של התייעלות ושינוי ארגוני מקיף, דבר שגרר בין השאר הוצאות פרישה כבדות עבור עשרות עובדים ותיקים שיצאו לגמלאות. עלות הפרישה לבדה הסתכמה ב-264 מיליון שקל, כך שבנטרול ההוצאות החד פעמיות הרווח הנקי של מקורות הסתכם ב-191 מיליון שקל

ליאור גוטמן 23:2129.03.20

חברת המים הלאומית מקורות סיימה את 2019 ברווח נקי של כ-61 מיליון שקל; כך עולה מדוחות החברה שפורסמו היום (א'). מדובר בירידה לעומת רווח נקי של כ-233 מיליון שקל בשנת 2018. עיוות מסוים בתוצאות עלול לתעתע, כיוון שמקורות נכנסה השנה למתווה של התייעלות ושינוי ארגוני מקיף, מה שגרר בין השאר הוצאות פרישה כבדות עבור עשרות עובדים ותיקים שיצאו לגמלאות. עלות הפרישה לבדה הסתכמה בכ-264 מיליון שקל, כך שבנטרול ההוצאות החד פעמיות הרווח הנקי של מקורות הסתכם ב-191 מיליון שקל, זאת לעומת כ-142 מיליון שקל בשנת 2018.

 

מנכ"ל מקורות אלי כהן מנכ"ל מקורות אלי כהן צילום: אוראל כהן

 

 

סך הנכוסת החברה מאספקת מים ושירותים אחרים הסתכמו ב-4.65 מיליארד שקל, עלייה של כ-8.3% לעומת סך ההכנסות ב-2018. העלייה מיוחסת בין השאר גם לעליית תעריף המים לאורך השנה (4.13% בינואר 2019, ועוד כ-1.12% ביולי 2019). עלות הפעלת מערכת המים הארצית הסתכמה בכ-4.34 מיליארד שקל, עליה של כ-2.1% לעומת שנה שעבר, שמיוחסים לעלויות אנרגיה ושאיבה והוצאות שכר של העובדים וקבלני משנה.

 

כאמור, החברה הוציאה חד פעמית כ-264 מיליון שקל עם פרישת עובדים, מה שהוביל אותה לרשום הפסד תפעולי של כ-53 מיליון שקל, לעומת רווח תפעולי של כ-32 מיליון בשנת 2018. הוצאות המימון קטנו ב-8.2%, והסתכמו בכ-228.3 מיליון שקל, כאשר הקיטון מיוחס בין השאר לרווחים מני"ע של החברה.

 

בהתייחסה למשבר התפשטות נגיף הקורונה החברה מציינת ש"מגבלות התנועה אשר הוטלו בעקבות החלטות גורמי המדינה, וכן אפשרות הרחבתן, עלולות לגרום להאטה או עצירת פעילות הפיתוח של החברה", כאשר נכון לשלב זה ייתכנו עיכובים בתוכניות הפיתוח, אבל לא באספקת המים השוטפת. למזלה של החברה היא הספיקה להשלים בשנה החולת גיוס חוב בהיקף של כ-2 מיליארד שקל ובדירוג AAA, ותוכנית ההשקעות השנתית בהיקף של כ-1.4 מיליארד שקל לא בוטלה.

 

החברה מוכרת את נכסיה בתל אביב כדי לממן מעבר לחולון, כמו גם את מתקן התפלת המים הכושל באשדוד. כדי לסייע לשוק בחברה הקדימו תשלומים לספקים בהיקף של כ-100 מיליון שקל. עוד מספרים שנכון ל-2020 החברה תרשום הפסד בגין השקעות שטרם מומשו כתוצאה מירידת ערך בסך של כ-15.5 מיליון שקל.

 

שיאן השכר בחברה הוא המנכ"ל אלי כהן, עם עלות שנתית של כ-1.08 מיליון שקל. במקום השני סמנכ"ל הטכנולוגיות מרדכי שירי עם עלות של כ-993 אלף שקל לשנה ואילו במקום השלישי מנהל יחידת השכר אמנון אלסטר, עם עלות שכר שנתית של כ-977 אלף שקל. יו"ר הדירקטוריון מרדכי מרדכי סיים את 2019 עם עלות שכר שנתית של כ-951 אלף שקל.

 

"הדוחות משקפים התייעלות תפעולית בעלויות אספקת המים, הוצאות האנרגיה והאחזקה וכן צמצום היקף העובדים בהתאם לתוכנית ההתייעלות שמיישמת החברה לחיזוק איתנותה הפיננסית. מקורות הגבירה במהלך השנה השקעותיה בהטמעה של טכנולוגיות ודיגיטציה של תהליכים במטרה לייעל את תהליכי העבודה ולצמצם עלויות", מסכם המנכ"ל כהן.

x