$
בורסת ת"א

טיב טעם מציגה עלייה חדה ברווח הנקי לצד איום הקורונה על זרוע היבוא שלה

לצד ירידה של 1.5% במכירות, שנת 2019 נחתמה ברווח נקי של מעל ל-18 מיליון שקל לעומת 1.3 מיליון שקל ב-2018; הקבוצה עוסקת באיתור ויצירת תחליפים למפעלים ממדינות "נגועות" בנגיף

נורית קדוש 19:2825.03.20

סגירת סניפי עדן ומכירת פעילות דומו, הובילו את טיב טעם לחתום את 2019 עם ירידה של 1.5% במכירות שהסתכמו ב-1.375 מיליארד שקל. סגירת הפעילות ההפסדית לצד רה ארגון שערכה החברה, סייעה לחברה לעבור לרווח נקי בגובה 18.1 מיליון שקל, לעומת רווח נקי שולי של 1.3 מיליון שקל ב- 2018. החברה הכריזה על חלוקת דיבידנד בגובה 4 מיליון שקל.

 

מה דעתך על מניית טיב טעם:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
קנייה חזקה קנייה המתן מכירה מכירה חזקה

לטיב טעם פעילות קמעונאית וכן פעילות ייצור וייבוא מזון, לטובת השוק המוסדי הכולל מסעדות, בתי מלון ועוד. בשלב זה קיימת אי ודאות על מידת ההשפעה של התפרצות נגיף הקורונה על פעילויות הקבוצה, וזאת בהתאם לתרחישים שיכולים להיות.

 

 

סניף טיב טעם סניף טיב טעם צילום: אלעד גוטמן

 

להערכת החברה, ההשלכות המהותיות באות לידי ביטוי במספר היבטים: הראשון נוגע למקרים של איסור ייבוא ממדינות "נגועות", קרי עיכוב בייצור במפעלים בשל מחלות עובדים ועיכוב משלוחים. מבין המדינות שנפגעו בצורה משמעותית, החשיפה של חברות הקבוצה לייבוא ממדינות מערב אירופה של מוצרים יבשים כמו פסטות, שמן זית ורטבים, מוצרי גבינות ואלכוהול גבוהה יחסית. לכן, הקבוצה עוסקת באיתור ויצירת תחליפים על מנת למזער פגיעה אפשרית.

 

על חלק מלקוחות ישרקו, זרוע הייצור והייבוא, נמנים מסעדות, אולמות אירועים וחברות קייטרינג שסגרו או צמצו פעילותם. להימשכות ההגבלות על התקהלות לאורך זמן, עלולות להיות השפעות שליליות מהותיות על פעילות של חלק מלקוחותיה האמורים. מצב זה עלול להביא לירידה בהיקפי הפעילות של ישרקו עם לקוחות השוק המוסדי, אשר יתקשו או יפגרו בפירעון חובותיהם וכפועל יוצא מכך לפגיעה בתוצאותיה העסקיות של החברה.

 

חשש נוסף נוגע להיעדרות אפשרית של עובדים בחנויות הרשת או באתרי הייצור של החברה.

 

הירידה במכירות החברה ב-2019 באה לידי ביטוי גם בשורת הרווח הגולמי שירד ב0.6% ל-431 מיליון שקל. הרווחיות הגולמית נשמרה על 32.4% מהמכירות לעומת 31.1 % ב-2018, כתוצאה מצמצום פעילויות לא רווחיות והתמקדות בלקוחות רווחיים.

 

סגירת סניפי עדן טבע ודומו, סייעו להורדת הוצאות מכירה, שיווק, הנהלה וכלליות בשיעור של 8.8% שהסתכמו ב-397 מיליון שקל ושיעורן ירד ל-27.6% לעומת 29.8% ב-2018. יישום תקן IFRS16, הוביל לזינוק בהוצאות המימון ל-26.3 מיליון שקל, לעומת 8.9 מיליון שקל ב-2018.

 

המכירות הקמעונאיות של טיב טעם ירדו ב- 2019 ב-0.3% ל- 1.13 מיליארד שקל, בעקבות סגירת סניפי דומו ועדן טבע. הרווח הגולמי והרווחיות הגולמית נותרו בדומה ל-2018 על 358 מיליון שקל המהווים 31.6% מהמכירות. המכירות למ"ר בחנויות זהות עלה ב-2019 ב-7.1% ל 31,182 אלף שקל, נתון שיש בו להעיד על נקיטת צעדים נכונים לצמצום פעילויות הפסדיות.

 

ירידה של 8.8% נרשמה במכירות זרוע הייצור והייבוא שהסתכמו ב-368.4 מיליון שקל. פעילות הייצור והיבוא של החברה רשמה ירידה של 4.4% בשורת הרווח הגולמי שהסתכם ב-74.2 מיליון שקל ושיעורו עלה במעט ל- 20.1% מהמכירות לעומת 19.2% ב-2018.

x