$
בורסת ת"א

נושאי משרה בשפיר המירו ימי חופש תמורת עבודה בימי שישי: יחזירו לחברה 1.8 מיליון שקל

בביקורת יזומה שביצעה רשות ני"ע התברר הנוהג הבעייתי שבעקבותיו יחזירו את הכסף בעלי השליטה - הראל, ישראל, גיל וחן שפירא; נושאי המשרה המירו ימי חופש שמומשו באמצע השבוע ביום עבודה ביום שישי, תוך צבירת ימי החופשה ופדיונם

רחלי בינדמן 11:2323.03.20

בצל שלל ההודעות הבורסאיות של החברות בצל משבר הקורונה, הסתתרה הודעה שגרתית יחסית למצב אך משעשעת מצד חברת שפיר הנדסה. החברה עוסקת בייצור ואספקת חומרי גלם לבנייה, תשתיות, זכיינות וייזום בניה למגורים. בעלי השליטה בשפיר הם הראל, ישראל, גיל וחן שפירא – כולם אחים המחזיקים כל אחד 15% מהחברה. מנכ"ל החברה הוא הראל שפירא והיו"ר הוא יהודה שגב.

 

בביקורת שביצעה לאחרונה רשות ניירות ערך בחברה בנושא תגמול לבעלי השליטה, לקרובים ולמנכ"ל החברה, התברר כי שפיר מקיימת נוהג בעייתי שבו נושאי משרה בחברה ממירים יום חופש שמומש באמצע השבוע (ימים ראשון עד חמישי) ביום עבודה ביום שישי, תוך צבירתם של ימי החופשה ופדיונם במועד מאוחר יותר.

 

מימין: הראל שפירא וחן שפירא, מבעלי קבוצת שפיר מימין: הראל שפירא וחן שפירא, מבעלי קבוצת שפיר צילום: נמרוד גליקמן

 

 

בהתאם, בחישוב שנתי של ימי החופשה שנוצלו על ידי נושאי המשרה, נוכו ימי שישי בהם נושא המשרה עבד. נוכח ספק שהתעורר כי נוהג זה לא עולה בקנה אחד עם הסכמי ההעסקה שאושרו בחברה, הוחלט לבטל את הנוהג ובעלי השליטה התחייבו להשיב לחברה את כל הכספים ששולמו בגין פדיון ימי חופשה שנבעו ממנגנון ההמרה החל מחודש דצמבר 2014 ועד לתום 2019. מדובר ב-1.8 מיליון שקל במצטבר לארבעת בעלי השליטה.

 

בתוך כך נודע כי בעקבות טעות טכנית שהתגלתה בחישוב המענקים לבעלי השליטה בין השנים 2018-2016 שבעקבותיה בחלק מן השנים שולמו סכומים עודפים בגין המענק ובחלק אחר סכומים חסרים, בוצעה בסמוך למועד הדוח התחשבנות סופית במסגרתה ישולם לכל אחד מבעלי השליטה 26 אלף שקל.

 

מחברת שפיר נמסר בתגובה:" בכפוף לחוות דעת בנושא שניתנה לחברה, המנהלים, בעלי השליטה (אשר העסקתם מוגדרת בהיקף של 90 אחוז משרה), זוכו על ידי החברה ב-0.75 יום חופשה על חשבון עבודתם בימי שישי. נוהג זה התקיים עוד טרם הנפיקה החברה את מניותיה לציבור, ונמשך עד סוף 2019.

 

"מחלקת הביקורת וההערכה של רשות ניירות ערך סברה כי שכר בעלי השליטה הוא גלובלי, לרבות ימי העבודה בחברה בימי שישי, ובהתאם על החברה לדווח על ההסדר בינה לבין בעלי השליטה בעניין זה. בהתאם לכך, תואר הסדר זה בדוח השנתי של החברה. החברה גם החליטה - בלי שנתבקשה לעשות כך - לבטל את ההסדר ממועד זה ואילך; ובנוסף, החליטו בעלי השליטה להחזיר לחברה את התגמול העודף שבגין הנוהג האמור בגובה של כ-1.8 מיליון שקל.

 

"בנוסף לזה, מחלקת הביקורת וההערכה ברשות ני"ע הסבה את תשומת לב החברה כי נפלה טעות בחישוב המענקים השנתיים למנהלים, בעלי השליטה בחברה, וכי בעלי השליטה זכאים להחזר כספי בגובה של למעלה מ-100 אלף שקל (ביחד)".

x