$
בורסת ת"א

עוד לפני אפקט הקורונה: הרווח הנקי של בזן נחתך ב־45% – ל־99 מיליון דולר

החברה שפרסמה את דו"חות 2019 מזהירה שהמשך הירידה בביקוש לדלקים עלול להביא "לפגיעה משמעותית בתוצאות פעילותה, לשחיקת ההון העצמי ולהרעה ביחסים הפיננסיים"

ליאור גוטמן 07:4019.03.20

כמה דקות אחרי שקבוצת בזן פרסמה אתמול את דו"חות 2019, היא פרסמה בנפרד נתון חשוב יותר חשוב. נתון שמלמד במעט מה עובר עליה באמצע משבר אנרגיה עולמי מהחמורים שנרשמו בעשרות השנים האחרונות. התפרצות מגפת הקורונה וסגירת התעשייה בסין, במקביל לצניחה בביקוש לשירותי טיסה ותיירות, הצטרפו לפני כשבועיים למלחמה של רוסיה וערב הסעודית על מחירי הנפט.

 

אתמול בשעות הצהרים ירד מחיר חבית הנפט לפחות מ־25, וללא צפי אופטימי להמשך השנה. בזן הודיעה אתמול כי בתנאי השוק האלה, שעלולים להביא למיתון, הירידה בביקוש למוצרי דלק עשויה לבוא לידי ביטוי בירידה במרווחי הזיקוק או בהפחתת הכמויות המיוצרות. "ככל שהמפורט לעיל יתממש, תיתכן פגיעה משמעותית בתוצאות הפעילות ובתזרימי המזומנים מפעילות שוטפת, שחיקת ההון העצמי וכן הרעה ביחסים הפיננסיים, לרבות אמות המידה הפיננסיות החלות על החברה מכח הסכמי מימון ושטרי הנאמנות". תרחיש אימה זה, אם יתממש, יקבל ביטוי בדו"ח הרבעון הראשון של השנה.

 

 

מפעל בזן בחיפה מפעל בזן בחיפה צילום: טל אזולאי

 

בזן סבלה ב־2019 מתנודתיות גבוהה במרווחי הזיקוק ובשערי המטבע, מה שהשפיע לרעה על ההכנסות שירדו ב־4% לעומת התקופה המקבילה ל־6.42 מיליארד דולר. צריכת התזקיקים נותרה כמעט ללא שינוי, אבל כבר באוטובר־דמצמבר 2018 ניכרה השפעת נגיף הקורונה בצורת ירידה של 5% בביקוש לתזקיקים.

 

עלייה בהוצאות המכירה וירידת שוויים ההוגן של מתקני כרמל אולפינים חתכו קרוב ל־30% מהרווח התפעולי לעומת התקופה המקבילה, ל־221.4 מיליון דולר. הוצאות המימון של בזן זינקו ב־10% לעומת התקופה המקבילה, בין היתר בגלל הפסד של 9 מיליון דולר שיוחסו לשינויים בשערי חליפין, סעיף שהביא לה ב־2018 לרווח (נטו) של 23 מיליון דולר. השורה התחתונה: הקבוצה סיימה את 2019 עם צניחה של 45% ברווח הנקי, ל־99 מיליון דולר, זאת לעומת 187 מיליון דולר בסוף 2018 וירידה של 18% ב־EBITDA המנוטרל, ל־416 מיליון דולר, זאת לעומת 507 מיליון דולר בסוף 2018.

 

והיו דו"חות גם נתונים קצת יותר אופטימיים. החוב הפיננסי שלבזן (נטו) לבנקים ולמוסדיים ירד ב־12% לעומת התקופה המקבילה ל־855 מיליון דולר, וההון החוזר (נכסים שוטפים בניכוי התחייבויות שוטפות) עמד על 468 מיליון דולר, שיפור של 24% זאת לעומת סוף 2018. לפי בזן, ככל שירשמו שינויי צריכה במשק המקומי, ביכולתה להסב את כל מתקני הייצור שלה למכירה לחו"ל, שב־2019 תרמה 37% מההכנסות.

x