$
בורסת ת"א

הדח"צים באי.די.בי דוחפים את אלשטיין אל פי התהום

מחזיקי סדרה י"ד יתכנסו בעקבות דרישת ועדת הביקורת לממש את סעיף הפירעון המיידי של 15% מהחוב של דולפין. כרגע דורש יו"ר הוועדה גיורא ענבר 40 מיליון שקל. ככל הנראה תוצמד לדו"חות הקרובים הערת עסק חי

גולן חזני 08:2616.03.20

מחזיקי איגרות החוב מסדרה י"ד של אי.די.בי פתוח מכנסים אספות לדיון בצעדים נגד החברה, בעקבות המכתב החריף ששלח אתמול הדירקטור החיצוני גיורא ענבר לבעל השליטה אדוארדו אלשטיין.

 

במכתב יוצאים שלושת הדח"צים בחברה, שמרכיבים את ועדת הביקורת ובראשה עומד ענבר, בהכרזת מלחמה על אלשטיין. הדח"צים מממשים בזאת את כוונתם, שנחשפה ב"כלכליסט", לדרוש מחברת דולפין של אלשטיין לממש את הסעיף בשטר הנאמנות, המאפשר להם לדרוש פירעון של עד 15% מהחוב של דולפין לאי.די.בי פתוח, העומד על 1.7 מיליארד שקל.

 

מדובר בסכום של 300 מיליון שקל, שהדח"צים בראשות ענבר החליטו בשלב זה לדרוש 40 מיליון שקל ממנו. זאת כדי לפרוע 11 מיליון שקל למחזיקי אג"ח י"ד ו־18 מיליון שקל להחזר הלוואה לישראייר, חברה־בת של אי.די.בי, בסוף החודש הזה.

 

במכתב חסר התקדים ששלח ענבר לאלשטיין, ופורסם בדיווח לבורסת ת"א במערכת המאיה באיחור של שלושה ימים, מציין ענבר כי לפי הנתונים שבידי יועציה הפיננסיים של ועדת הביקורת, החברה נמצאת ב"סביבת חדלות פירעון".

 

"לפיכך, היות ומהנתונים שנמסרו לוועדת הביקורת קיים חשש ממשי כי אין ביכולת החברה לפרוע את חובותיה במהלך עסקים רגיל, החליטה ועדת הביקורת להפעיל את זכותה מכוח סעיף לאיגרת החוב שהנפיקה לה דולפין במועד רכישת דיסקונט השקעות על ידי דולפין". כלומר, הדח"צים דורשים לממש את זכות האקסלרציה — קריאה לכסף מצד דולפין ואלשטיין. ענבר אינו מסתפק ב־11 מיליון שקל שהחברה חייבת לסדרה י"ד, אלא גם דורש את התשלום לישראייר ו־11 מיליון שקל נוספים ככרית ביטחון בחברה.

 

אי.די.בי אינה מחזיקה ישירות במניות השליטה בדסק"ש, שכן מכרה אותן ב־2017 לחברת דולפין של אלשטיין תמורת כ־1.7 מיליארד שקל, כדי לעקוף את דרישות חוק הריכוזיות. המכירה בוצעה כנגד אג"ח שקיבלה אי.די.בי מדולפין, כך שתמורת המכירה טרם שולמה, ולפי תנאי האג"ח רשאית אי.די.בי לדרוש פירעון מוקדם של עד 15% מההלוואה, במקרה שאין ביכולתה לעמוד בהתחייבויותיה הפיננסיות.

 

אלשטיין, שאינו יכול ואינו רוצה להזרים סכומים נוספים מעבר ל־3 מיליארד השקלים שהזרים, מנסה להוביל מהלך למשיכת דיבידנד של 50 מיליון שקל מדסק"ש לאי.די.בי פתוח במקום הזרמת הון.אי.די.בי פתוח היא החברה הראשונה שבה מתממש חוק חדלות הפירעון החדש, שמטיל על הדח"צים את החובה לעמוד מול בעלי השליטה ולדאוג לפירעון חובותיהן.

 

לאי.די.בי שלוש סדרות אג"ח בהיקף מצרפי של קרוב ל־2 מיליארד שקל, הנסחרות בטווח תשואות של 55%–135%. המהלך של ענבר מוביל את החברה להסדר נוסף, לאחר זה שנעשה בתקופתנוחי דנקנר. קופת החברה ריקה, והיא אינה מצליחה למכור את ישראייר בשל משבר הקורונה, שפגע קשות בענף התעופה.

ישראייר העבירה לאי.די.בי דרישה לפרוע מיידית חוב של 3 מיליון דולר מתוך 5 מיליון.

 

דרישה נוספת, שנובעת מהצניחה במניות כלל ביטוח, הגיעה מהבנקים מזרחי טפחות ואגוד להעברת ביטחונות של 32 מיליון שקל באי.די.בי, לאחר שבשבועיים האחרונים אלשטיין כבר העביר 64 מיליון שקל. אי.די.בי בוחנת את הדרישה, אולם נראה שאלשטיין אינו מוכן להזרים עוד, וכי מניות כלל יימכרו בשוק בידי הבנקים שעמם נחתמו עסקאות ההחלף, ואשר מחזיקים ב־7% ממניות חברת הביטוח. המהלכים האלה מצביעים כמעט בוודאות על כך שתוצמד הערת עסק חי לדו"חות השנתיים הקרובים של אי.די.בי. אלשטיין עוד מנסה למשוך דיבידנד מדסק"ש ומהחברות־הבנות, אבל ספק אם הדח"צים בדסק"ש יסכימו לכך.

 

אדוארדו אלשטיין אדוארדו אלשטיין צילום: אוראל כהן

x