בורסת ת"א

לאחר קריסת המניה, דלק פרסמה תחזית חדשה במטרה להרגיע את בעלי החוב

לפי הקבוצה, תזרים המזומנים שלה לשש השנים הבאות מצביע על כך שהיא מסוגלת להשיב את חובותיה, וכי יעמדו לרשותה בסוף השנה כ-3.5 מיליארד שקל; רוח אופטימית גם לגבי 2021: דלק צופה היקף תקבולים של כ-1.64 מיליארד שקל

ליאור גוטמן 16:5008.03.20
קבוצת דלק מנסה למנוע את הצניחה החופשית שנרשמה אצלה במסחר היום בבורסה, עם ירידה של יותר מ-30% במניה. לפני שעה קלה (א') פרסמה החברה תזרים מזומנים חזוי לשש השנים הבאות, כלומר משנת 2020 (כולל) ועד לשנת 2025, בו היא מנסה לשכנע את השוק שהיא מסוגלת לשרת את החוב שנרשם לחובתה, ולכן הקריסה בערך המניה נובע אולי מפחד מוגזם.

 

כך למשל, הפרסומים של דלק מעלים שסך התקבולים שהיא מצפה לשנה הנוכחית יסתכם בכ-2.16 מיליארד שקל, מתוכם קרוב ל-62% מהסכום (כ-1.34 מיליארד דולר) מיוחסים ליתרת הפתיחה והמזומנים שיש בידה נכון לינואר 2020.

 

 

יצחק תשובה, בעל השליטה בקבוצת דלק יצחק תשובה, בעל השליטה בקבוצת דלק צילום: אלבטרוס, משה בנימין

 

עוד מצפה הקבוצה לקבלת דיבידנדים מדלק קידוחים (שמחזיקה בכ-22% ממאגר תמר ובכ-45% ממאגר לוויתן), ובהיקף של כ-621 מיליון שקל. על כל זה הקבוצה מוסיפה דיבידנד מאיתקה, חברת קידוחי הנפט בבעלות הקבוצה, ובהיקף של כ-466 מיליון שקל, ועוד חלוקת רווחים מחברות בת אחרות שמוחזקות על ידה, ובהיקף של כ-100 מיליון שקל.

 

עוד טוענים בקבוצה כי "במסגרת תחזית זו הונח כי החברה תגייס הלוואות פרטיות כנגד שיעבוד ספציפי של זכויותיה וזכויות דלק אנרגיה בתמלוגי על מלווייתן ומכריש-תנין. להערכת החברה המבוססת על אומדן צפי התקבולים מהתמלוגים ועל דיונים שנערכים בימים אלה עם גופים פיננסיים בהקשר זה, סך ההלוואות כנגד תמלוגי העל יסתכמו בסך של כ-270 מיליוני דולר", או כ-930 מיליון שקל. לפיכך, כך לטענת החברה, יעמדו לרשותה בסוף השנה כ-3.5 מיליארד שקל.

 

מנגד, דלק מפרטת תשלומי קרן (כ-920 מיליון שקל) וריבית (כ-266 מיליון שקל), כמו גם הלוואות שונות (כ-1.28 מיליארד שקל), מה שמביא אותה למסקנה שסך התשלומים השנה יגיעו לכ-2.53 מיליארד שקל, כך שמבחינתה השורה התחתונה היא פער חיובי (יתרת סגירה של מזומנים ויתרות נזילות לסוף 2020) של כ-965 מיליון שקל.

 

לגבי 2021, הרוח האופטימית משהו ממשיכה ללוות את תחזיות הקבוצה. גם פה דלק צופה להינות מהיקף תקבולים של כ-1.64 מיליארד שקל, אליו יש להוסיף יתרת פתיחה משוערת של כמיליארד שקל.

 

אחת ההנחות בשנה זו היא שדלק תצליח לממש את אחזקותיה (20%) בחברת התפלת המים IDE, מה שיכניס לקופתה כ-207 מיליון שקל. מנגד, סך חזרי הקרן, הריביות, ההלוואות והתשלומים השונים יצטברו לכדי כ-1.8 מיליארד שקל, מה ששוב ישאיר את החברה עם מספיק מקורות כדי לשרת את החוב ועד לפער חיובי של כ-817 מיליארד שקל.

 

בשנת 2022 יורד היקף הגידול על הפקת הנפט של איתקה (כ-88 אלף חביות נפט ביום) לכ-35% מהכמות (כיום כ-80%), ולכן בשנה זו הפער בין התקבולים של הקבוצה לתשלומים החזויים הוא הכי קטן, ובהפרש של כ-192 מיליון שקל בלבד. כך או כך, דלק מנסה לשכנע שעד שנת 2025 היא מסוגלת לעמוד בכל ההתחייבויות שלה, גם אם הן נשנעות על הנחות של מימוש נכסי נדל"ן במועד ובמחיר לא ידועים, על מכירת אחזקות במתקני התפלה, על כניסת דיבידנד קבוע מדלק קידוחים (שהוא כשלעצמו נשען על הנחות עתידיות של מחירי חבית הנפט) ועל תקבולים שונים.

x