בורסת ת"א

בלעדי לכלכליסט

לראשונה בתולדותיה: תש"ן תגייס רבע מיליארד שקל באג"ח

החברה הממשלתית תשתיות נפט ואנרגיה תצא בשבוע הבא לרוד שואו, לאחר שמידרוג העניקה לאג"ח דירוג של Aaa.il. הגיוס אמור לממן את חיבור תחנות הכוח הפרטיות לרשת הדלק הארצית, כגיבוי למקרה של הפסקה בהזרמת הגז הטבעי

גולן חזני 08:1527.02.20

חברה ממשלתית נוספת מצטרפת למגייסות החוב בבורסת תל אביב. ל"כלכליסט" נודע כי תש"ן (תשתיות נפט ואנרגיה) תחל בשבוע הבא ברוד שואו הראשון בתולדותיה לגיוס אג"ח בהיקף של 250 מיליון שקל. האג"ח של החברה קיבלו דירוג Aaa.il מחברת מידרוג.

תש"ן והחברה־הבת שלה קו מוצרי דלק (קמ"ד) הוקמו בתקופת המנדט לצורך הובלת דלקים ותזקיקים. החברה הולאמה עם קום המדינה, וכיום היא אחראית לאספקת צורכי משק האנרגיה, לרבות פריקה, אחסון וטעינה של נפט גולמי ומוצריו, ניפוק מוצרי דלק לחברות השיווק והזרמת דלק ברשת קווים תת־קרקעית.

 

החברה פעילה בארבעה תחומים: אחסון וניפוק תזקיקים; אחסון נפט גולמי; הזרמות של הנפט הגולמי ממכלי האחסון לבתי הזיקוק והזרמות התזקיקים למתקני האחסון ומשם לחברות הדלק; ושירותי פריקה וטעינה של מוצרי נפט גולמי בנמלים.

 

במידרוג ציינו את העובדה שתש"ן היא מונופול בתחומה ומהווה זרוע ביצועית של המדינה לקיום ביטחון אנרגטי.

 

היא נהנית ממסגרת רגולטורית יציבה בעלת היסטוריה חיובית, כך שחשיפתה לסיכוני הכנסות היא מתונה יחסית. מערכת היחסים בין הרגולטור לחברה היא חיובית, סבורים במידרוג, ועד כה לא היו פערים בין דיווחי החברה להוצאותיה בפועל.

 

עוד מציינים במידרוג את תמהיל הלקוחות הריכוזי, אמנם, של החברה אבל גם את איכות האשראי הגבוהה שלו. הדו"ח מציין כי תש"ן עומדת בפני תוכנית השקעות רחבה, המתבססת על החלטת ממשלה, הכוללת את חיבור תחנות הכוח הפרטיות לרשת הדלק הארצית כגיבוי למקרה של הפסקה בהזרמת הגז הטבעי.

 

"הפרויקט עתיד להרחיב באופן משמעותי את היקף פעילות החברה ולהביא לגידול של כשליש בנכסיה", מציינים במידרוג ומוסיפים כי "השקעות מהותיות אלה חושפות את תש"ן לסיכוני הקמה וביצוע מתונים, לאור מורכבות הנדסית נמוכה של הפרויקטים".

 

תש"ן תגייס את החוב, שצפוי להיפרס על כ־20 שנה, למימון תוכנית הרציפות התפקודית שלה. "מבנה החוב הצפוי כולל תקופת גרייס של כשנתיים וחצי, כך שהחברה תחל לפרוע את הקרן במועד עדכון התעריפים השוטף החזוי, שבו צפוי כי יוכרו, בין השאר, ההשקעות החל משנת 2016".

 

תחום האנרגיה המתחדשת מאתגר את האנרגיה המסורתית, אבל במידרוג מעריכים כי מגמה זו אינה צפויה לפגוע בהכנסות תש"ן באופן משמעותי בשנים הקרובות. "על אף השינויים במשק האנרגיה, בדגש על הסבות לשימוש בגז טבעי, עדיין יש חשיבות רבה ליתרות אנרגטיות וגמישות תפעולית במשק".

 

עם לקוחות תש"ן נמנים חברת חשמל, מערכת הביטחון, נתב"ג וחוות ניפוק למכליות כביש. החברה רווחית, ואת שנת 2018 היא סיימה ברווח נקי של כ־70 מיליון שקל. תש"ן מנוהלת בידי ערן חימוביץ' וכיו"ר מכהן משה קלצ'ין שאמר אתמול: "הגיוס הוא שלב ראשון במסגרת גיוסים שהחברה מתכננת לבצע בשנים הקרובות, וזאת כדי לממן הקמת פרויקטי תשתית בתחום האנרגיה, ובכלל זה פרויקט הרציפות התפקודית, הנכלל בהחלטת הממשלה מ־2016, לחיבור תחנות הכוח הפרטיות לתשתיות הדלק של החברה". סמנכ"ל הכספים אלי צוקר מרכז את הגיוס.

 

ישי טריגר, סמנכ"ל וראש תחום מימון מובנה, פרויקטים ותשתיות במידרוג אמר כי "לתש"ן יש תוכנית השקעות רחבה, הנאמדת בכחצי מיליארד שלק בשלב ראשון, ואשר צפויה לאפשר רציפות תפקודית למשק החשמל ועתידה להגדיל באופן משמעותי את פעילותה.

 

כמו כן, החברה תמשיך להרחיב את היקף ההשקעות שלה בטווח הארוך, לתמוך בפעילות האנרגיה המשקית ולהוות נדבך מרכזי וחיוני בפעילות המשק. יש לציין, כי משנת 2001 פועלת החברה על בסיס הסכם עקרונות שנחתם בדצמבר 2000, ואנו צופים כי המדינה והחברה יחתמו על הסכם תפעול מחייב, שיסדיר ויגדיר את פעילותה לשנים הבאות".

 

משה קלצ'ין יור דירקטוריון תשן משה קלצ'ין יור דירקטוריון תשן צילום: השתתפויות בנכסים

 

x