$
בורסת ת"א

בלעדי לכלכליסט

מכה למפעילת כביש 6 קרן קיסטון: הכנסותיה ייחתכו ב־175 מיליון שקל בעשור

הבוררות שכפתה חברת המפעיל על הקרנות, זכייניות כביש 6, הסתיימה בגישור שלפיו יופחתו התשלומים שתקבל חברת ההפעלה שבשליטת קיסטון; הצדדים הסכימו להפחתה של 17.5 מיליון שקל על התשלום השנתי למפעיל; הדבר עשוי להשפיע על שווי המפעיל

גולן חזני 07:5911.02.20

הסכם חדש בין חברת המפעיל של כביש 6 לבין זכייניות כביש 6, קרנות תש"י ונוי, צפוי לחתוך עשרות מיליוני שקלים משוויין של המחזיקות במפעיל. ל"כלכליסט" נודע כי ההסכם החדש קובע שהתשלום שמעבירות הזכייניות לחברת המפעיל של כביש 6, באמצעות חברת דרך ארץ, ייחתכו ב־17.5 מיליון שקל בשנה.

 

 

הפחתה בהיקף כזה היא משמעותית עבור שווי המפעיל, שכן מדובר בירידה בהכנסות של 175 מיליון שקל בעשר השנים שנותרו להסכם. חברת המפעיל נרכשה ביולי האחרון בידי קרן התשתיות קיסטון, יחד עם כלל ביטוח והפניקס שתחילה התמודדו מולה על הרכישה ואחר כך הצטרפו אליה. בעסקה זו רכשו קייסטון, כלל והפניקס את אחזקותיהן של קבוצת אלון ושל קבוצת אפריקה ישראל בקבוצת חברות המפעיל, בהן מפעילת כביש 6. 

כביש 6 כביש 6 צילום: עמית שעל

 

 

קיסטון רכשה 65% מקבוצת חברות המפעיל תמורת 330 מיליון שקל והעניקה לכלל ולהפניקס אופציה לרכישת 32% מאחזקותיה לפי אותו שווי. אלה מימשו את האופציה וכיום מחזיקה קיסטון 21.33% מחברות המפעיל, ואילו כלל והפניקס 16.33% כל אחת. קבוצת המפעיל כוללת שבע חברות. הנכס המרכזי שלה הוא חברת דרך ארץ (הייווייז מנג'מנט קורפוריישן), קבלן התפעול והתחזוקה של כביש 6. בנוסף הקבוצה כוללת את חברות התפעול של מנהרות הכרמל בחיפה, כביש 431 המחבר את נתיבי איילון למודיעין, ונתיבי הצפון — רשת של 28 כבישים באורך כ־270 ק"מ בצפון הארץ.

 

עיקר הכנסות חברת המפעיל באות מדרך ארץ, המוחזקת בידי קרנות התשתיות הוותיקות נוי (49%) ותש"י (51%), והיא שילמה למפעיל 180 מיליון שקל בשנה תמורת התפעול והתחזוקה של הכביש, כשהכנסות אלה מהוות יותר מ־65% מהכנסות המפעיל. כפי שפורסם ב"כלכליסט" באפריל 2019, הסכם ההפעלה מול בעל הזיכיון כולל סעיף מהותי המאפשר פתיחת מחיר הדדית אחת לחמש שנים. נקודת הפתיחה הקרובה היתה בסוף 2019.

 

דרך ארץ שכרה את שירותיה של פירמת רואי חשבון שקבעה כי שיעור הרווחיות המגולם של עלות ההפעלה שגובה המפעיל ביחס לכבישי אגרה אחרים בארץ גבוה מדי. שני הצדדים הפעילו הליך בוררות לקביעת המחיר החדש. אחרי גישור נקבע בהסכמה המחיר החדש, 162.5 מיליון שקל בשנה, שצפוי להשפיע גם על שווי המפעיל.

 

עם זאת, מקורבים לחברת המפעיל של כביש 6 טוענים כי ההפחתה, שנעשית במונחי 2014, כוללת כבר הפחתה של 4 מיליון שקל שירדו בעבר ועוד 8 מיליון שקל שהיו אמורים להתווסף לסכום שיופחת ב־2020. כך, לדבריהם, הירידה נטו, בהשוואה ל־2019 שבה נרכש המפעיל, היא רק של 5.5 מיליון שקל לשנה - הרבה פחות מכל ההערכות. בנוסף, טוענים המקורבים, נפסק שהזכיין חייב להעביר למפעיל עבודות בשווי מוערך של 1.5 מיליון שקל.

x