$
בורסת ת"א

בית ההשקעות מור טרפד את חידוש הסכם השכר של יו"ר לידר

דירקטוריון לידר יצטרך לקבל החלטה אם לאשר את המדיניות ואת שכר היו"ר אפלויג, בעלות שנתית של 1.1 מיליון שקל, בניגוד לדעת בעלי המניות; הרקע לסכסוך: דרישת מור לחלק מניות אטראו (החברה הבת של לידר) כדיבידנד בעין; בלידר מתנגדים בשל אי עמידה במבחני החלוקה של חוק החברות

רחלי בינדמן 10:3814.01.20

בית ההשקעות מור טרפד את אישור חידוש מדיניות התגמול של חברת לידר השקעות ואת חידוש הסכם השכר של היו"ר צחי אפלויג בעלות שנתית של 1.1 מיליון שקל. המשמעות היא שכעת דירקטוריון לידר יצטרך לקבל החלטה אם לאשר את המדיניות ואת שכר היו"ר בניגוד לדעת בעלי המניות. מי שחבר למור, המחזיקה 9% מלידר, הוא בית ההשקעות מיטב-דש שהצביע נגד, מול תמיכת בעלי המניות האחרים שהיו בעמדת מיעוט - מגדל, הראל ואיילון.

 

הרקע להתנגדות של בית ההשקעות מור, בניהולו של יוסי לוי, הוא מתיחות הנמשכת מספר חודשים בין בעלי המניות הגדולים (מור) לבעלי השליטה בלידר (עיזבון המנוח דן דוד ז"ל) והיו"ר צחי אפלויג. זאת, בעקבות דרישת מור לחלק את מניות החברה הבת אטראו שוקי הון המחזיקה בכ-49% ממניות בית ההשקעות ילין לפידות (הנכס המרכזי בשרשור של לידר) כדיבידנד בעין לבעלי המניות.

 

 

מימין: מנכ"ל מור השקעות יוסי לוי ויו"ר דירקטוריון לידר השקעות צחי אפלויג מימין: מנכ"ל מור השקעות יוסי לוי ויו"ר דירקטוריון לידר השקעות צחי אפלויג צילומים: תומי הרפז, בועז צרפתי

 

"מזה שלוש שנים ברציפות, למעט פעילות אטראו, יתר אפיקי ההשקעה של החברה בתחום הנדל"ן והתעשייה, מניבים לחברה ולבעלי מניותיה דרך קבע הפסדים", כתבו לפני מספר חודשים במור בעת שהציבו דרישה להעלות על סדר היום של האסיפה הכללית חלוקת הדיבידנד בעין. על כן, הוסיפו במור, כי "ההחזקה המשורשרת במניות אטראו, באמצעות חברת החזקות כמו החברה, אין בה כל תועלת לחברה או לבעלי מניותיה, ויתרה מכך, היא אף פוגעת בשווי החברה עקב הפרמיה השלילית הניתנת לחברות אחזקה וככל הנראה גם עקב הפרמיה השלילית המיוחסת ליכולות הניהול של החברה. כתוצאה מכך מניות החברה נסחרות בשווי הנמוך משמעותית מתחת לשווי נכסיה, וזאת אף מעבר לדיסקאונט המקובל בחברות אחזקה".

 

עוד הבהירו במור כי "חלוקה בעין של מניות אטראו תאפשר לבעלי המניות גם לממש את הרווחים הגלומים בנכס זה, ואף תאפשר לחברה, ככל שתחפוץ, להמשיך בפעילויותיה האחרות בדרך של גיוס הון מבעלי המניות הקיימים או ממשקיעים אשר יבחרו להשקיע באותם אפיקי השקעה שיבחרו על ידי ההנהלה, וזאת מבלי לחייב את כלל בעלי המניות הקיימים להיות חשופים להחזקות אלו בעל כורחם".

 

במור אף טענו כי לבעלי השליטה ולאפלויג עניין אישי בסוגיה ולפיכך יש לפסול את הצבעתם בסוגיה. אלא שדירקטוריון לידר החליט לבסוף שלא להעלות את ההצבעה על סדר היום בטענה כי אין יכולת לחלק את המניות כדיבידנד בשל אי עמידה במבחני החלוקה של חוק החברות.

 

במור כעת מגיבים להתנהלות של בעל השליטה והיו"ר אפלויג, בעלי המניות הפרטיים הגדולים בחברה, ומטרפדים את השכר של בכירי לידר. אלא, שכאמור ברשות לידר עומד הפיתרון של אישור חבילת התגמול והשכר בניגוד לדעת בעלי מניות המיעוט, מהלך שלמור יהיה קשה להגיב נגדו, אלא באמצעות מכירת אחזקותיהם בלידר. החלטה כזו של חברה, עם זאת, לאשר מדיניות תגמול ושכר בניגוד לדעת בעלי מניות המיעוט, אינה טריוויאלית ועלולה לעורר את כעס המשקיעים.

x