$
בורסת ת"א

אנלייט: הוסר חסם מהותי להשלמת פיתוח מיזמי טורבינות רוח

משרדי הביטחון והסביבה הודיעו אתמול על הסדרי מימון הפיתרון הטכנולוגי הנוגעים לטורבינות רוח – אנלייט, המפתחת את פרויקט הרוח 'בראשית', רואה בהודעה שלב משמעותי בדרך להתקדמות בפיתוחו ובמיזמי רוח בישראל בכלל

אורי גלאור 10:2802.01.20

חברת האנרגיה המתחדשת אנלייטמדווחת הבוקר (ה') על הסרת חסם מהותי להשלמת פיתוח והקמת מיזמי רוח חדשים בישראל, בעקבות הודעת משרדי הביטחון והאנרגיה מאתמול - ההודעה נגעה למימון פיתוח פיתרון טכנולוגי להתמודדות עם ההיבט הבטחוני הנוגע לטורבינות רוח בישראל.  

חברת אנלייט מפתחת את פרוייקט הרוח 'בראשית', בהספק של 189 מגה וואט, שהוא הגדול ביותר מבין הפרויקטים של החברה בתחום. תכנית רוח 'בראשית' אושרה בוועדה הארצית לתכנון ובנייה של תשתיות לאומיות ובקבינט הדיור והשיגה רישיון מותנה וסקר חיבור מחייב בהספק האמור.

 

לפי הערכות החברה, בהתאם לכושר הייצור החזוי של הפרויקט, ההכנסות מתקבולי חשמל צפויות לעמוד על כ-150-157 מיליון שקל לשנה ,למשך תקופת הרישיון אשר תיפרש על פני 20 שנה. עלות הקמת הפרויקט מוערכת בטווח שבין 900 מיליון ל-1.1 מיליארד שקל.

 

החברה ממשיכה לקדם את פיתוח הפרויקט במטרה לקבל את כל האישורים הנדרשים להקמתו, לרבות היתר בנייה, אישור תעריף, אישור סגירה פיננסית וכיו"ב ולפיכך בשלב זה עדיין אין וודאות מלאה בדבר השלמתו. אנלייט מעריכה כי תוך 6-3 חודשים ניתן יהיה להשלים את תהליך קבלת כל האישורים, ובהינתן שאלה יתקבלו, הפרויקט צפוי להיות מחובר לרשת החשמל כבר בשנת 2022.

 

על פי המפתח שפרסמה רשות החשמל, החברה מעריכה כי חלקה המשורשר בהשתתפות הפרויקט במימון הפתרון הטכנולוגי עשוי לנוע בטווח של כ- 45-25 מיליוני שקל. בהמשך לדיווחיה על התקשרותה במכתבי עקרונות למימון הפרויקט, בשיעורי מינוף של כ- 80%, אנלייט צופה שתוספת ההון העצמי אשר היא עשויה להעמיד בגין חלקה בסכום ההשתתפות כאמור, תעמוד על 9-5 מיליון שקל.

 

שווי השוק של אנלייט עומד כיום על 3.4 מיליארד שקל, זאת לאחר שזינקה כ-146% בשנת 2019.ע"פ תחזיותיה, שנת 2019 צפויה להציג צמיחה חזקה והצפי לתקבולי לעמוד על כ-280 מיליון שקל, אל מול 186 מיליון שקל בשנת 2018, צמיחה של 50%. נתון ה-EBITDA מהפרויקטים צפוי להסתכם ב-230 מיליון שקל מול 158 מיליון שקל ב-2018, צמיחה של כ-46%. תחזית החברה לשנת 2020 עומדת על מכירות חשמל של כ-340 מיליון שקל, ב-2021 על כ-510 מיליון שקל, ב-2022 על כ-780 מיליון שקל, וב-2023 על 950 מיליון שקל.

 

גלעד יעבץ מנכ"ל אנלייט גלעד יעבץ מנכ"ל אנלייט צילום: אנלייט

x