$
בורסת ת"א

הירידה משליטה בגב ים הביאה לזינוק חד ברווח הנקי של נכסים ובנין

חברת הנדל"ן המניב סיימה את הרבעון השלישי ברווח נקי של 918 מיליון שקל, בעיקר הודות לירידה משליטה בגב ים; כתוצאה ממכירת המניות ושערוך יתרת אחזקתה בגב ים לשווי הוגן, רשמה נכסים ובניין רווח של 889 מיליון שקל; הוחלט לחלק את מניות מהדרין כדיבדנד בעין

אורי גלאור 10:3628.11.19

נכסים ובניין סיימה את הרבעון השלישי של השנה עם קיטון של 2.8% ב-NOI (הכנסות מדמי שכירות מתואמים) שהסתכם ב-70 מיליון שקל. הירידה בנתון ה-NOI נבעה ממכירת נכס ביבנה בסוף 2018 והן מירידה במונחים שקליים בהכנסות מגדל HSBC כתוצאה מהתחזקות השקל מול הדולר. בתשעת החודשים נתון ה-NOI צמח ב-1% והסתכם ב-207 מיליון שקל, לעומת 205 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

 

נתון ה-NOI מנכסים זהים נותר בקיפאון ועמד על 70 מיליון שקל בזהה לרבעון המקביל. בתשעת החודשים ה-NOI מנכסים זהים צמח ב-3% ועמד על 207 מיליון שקל. העלייה ב-NOI מנכסים זהים בתשעת החודשים נבע מעלייה ריאלית במחירי השכירות ועלייה בשיעורי התפוסה הממוצעים.

 

 

יו"ר נכסים ובניין, אדוארדו אלשטיין יו"ר נכסים ובניין, אדוארדו אלשטיין צילום: אוראל כהן

 

הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות הסתכם ב-918 מיליון שקל, לעומת 43 מיליון שקל ברבעון המקביל. העלייה ברווח נוצרה בעקבות רווח חד פעמי מירידה בשליטה בגב ים שתרם כ- 889 מיליון שקל כשמנגד נרשם הפסד מהתאמת הערך בספרים של מהדרין. אלו תרמו לרווח נטו בסך של 847 מיליון שקל.

 

נכסים ובניין מחזיקים כ-45.6% ממהדרין, וכחלק מהעמידה בחוק הריכוזיות החליטה החברה לחלק את אחזקותיה במניות מהדרין כדיבידנד בעין.

 

אדוארדו אלשטיין, יו"ר ומ"מ מנכ"ל נכסים ובניין מסר כי "בחודשים האחרונים פעלה החברה במטרה לעמוד בדרישות חוק הריכוזיות. כתוצאה מכך חדלה נכסים ובניין לשלוט בחברת גב-ים ומכרה כ-16.8% ממניות גב ים וירדה לשיעור החזקה של 34.9%. כתוצאה ממכירה זו ושערוך יתרת האחזקה בגב-ים נרשם ברבעון השלישי של שנת 2019 רווח בסך 889 מיליון ש"ח. בהקשר לחברת ישפרו, ביצעה החברה פדיון מוקדם ומלא של אגרות החוב שלה ובכך חדלה ישפרו להיות תאגיד מדווח. לגבי מהדרין, החליט דירקטוריון החברה על חלוקת מניות מהדרין המוחזקות על ידי החברה כדיבידנד בעין לבעלי מניותיה."

 

לנכסים ובניין יש נכסים מניבים בישראל בהיקף של 240,000 מ"ר (1,235,000 מ"ר כולל חברות כלולות), בתפוסה של 95% ונכסים מניבים בחו"ל שהעיקריים שבהם: מגדל HSBC הייחודי בשדרה החמישית במנהטן, בהיקף של 80,000 מ"ר ובתפוסה של 98% ופרויקט ה-Tivoli בלאס וגאס, ביחד עם אידיבי, בהיקף של 62,000 מ"ר.

לנכסים ובניין עתודות קרקע בישראל לנדל"ן מניב בהיקף של כ-167,000 מ"ר (639,000 מ"ר כולל חברות כלולות) שישמשו לבנייה עתידית בהתאם לביקושים.

 

נכסים ובניין נמצאת תחת שליטת דסק"ש (68.8%). חברת הנדל"ן המניב, לראשונה מציגה את הדו"ח הכספי שלה ללא איחוד תוצאות גב ים, וזאת בשל ירידה משליטה לאחר שמכרה כ-16.8% ממניות גב ים למוסדיים בחודשים האחרונים וירדה לאחזקה של 34.9% בגב ים. נכסים ובניין ביצעה את מכירת המניות כדי לרדת משליטה בחברת גב ים, וזאת על מנת לעמוד בדרישות חוק הריכוזיות כאשר אלשטיין צריך לבצע קיפול שכבה בפירמידה.

x