$
בורסת ת"א

עסקת לוקסנבורג-אפריקה השקעות אושרה בבית המשפט

האישור שהעניק השופט איתן אורנשטיין מאפשר את הוצאת העסקה לפועל - לפידות קפיטל של לוקסנבורג תרכוש את אפריקה השקעות, בשיתוף עם אלטשולר שחם, תמורת 1.35 מיליארד שקל

גולן חזני 14:1227.11.19

השופט איתן אורנשטיין מבית המשפט המחוזי בת"א אישר לפני שעה קלה (ד') את הסדר אפריקה השקעות. לפיכך, ההסדר שאושר ע״י אסיפות מחזיקי האג"ח של החברה ייכנס תוקף.

 

במסגרת ההסדר, יעקב לוקסנבורג ירכוש באמצעות לפידות קפיטל שבשליטתו, ובשיתוף עם אלטשולר שחם, את השליטה המלאה באפריקה השקעות - התמורה בהסהדר תעמוד על 1.35 מיליארד שקל. 

 

בעסקת אפריקה רוכש לוקסנבורג בפועל 100% ממניות דניה סיבוס, את החברה הבת של דניה אפריקה מגורים (מוחזקת ב-74% על ידי דניה). כמו כן מחזיקה אפריקה ישראל קרקעות בסביון.

 

לפידות קפיטל צופה דיבידנד של 25 מיליון שקל מאפריקה השקעות או מהחברה־הבת דניה סיבוס בכל אחת מהשנים 2022-2020. אפריקה השקעות מתוכננת להניב ללפידות קפיטל את הדיבידנד הגדול ביותר מבין אחזקותיה בשנים הללו.

 

 

יעקב לוקסנבורג יעקב לוקסנבורג צילום: אוראל כהן

x