$
בורסת ת"א

היה שווה מיליארד שקל? ההימור הסביבתי של גיל אגמון מתחיל להשתלם

מספר הרכבים שמכרה יבואנית מאזדה, פורד וב.מ.וו ירד ב־17.6% בתשעת החודשים הראשונים של השנה, אך בזכות רכישת ורידיס הכנסות דלק רכב נותרו על כנן והרווחים אף זינקו בחדות; מניית דלק רכב עלתה היום ב־18%

אורי גלאור 22:0125.11.19

גיל אגמון, מנכ"ל דלק רכב, רכש את השליטה בחברה (37.5%) ב־2010, בעת שיבואנית מאזדה, פורד ולימים גם ב.מ.וו ומיני, היתה יבואנית הרכב הגדולה במדינה. אגמון השקיעה ברכישה יותר ממיליארד שקל, אך מאז החברה איבדה את הבכורה והתוצאות הכספיות שלה נחתכו בחדות. משום כך, פנה בעל השליטה לחיפוש אפיקי צמיחה חדשים. במרץ 2018 רכשה דלק רכב את השליטה (70%) בחברת האנרגיה ואיכות הסביבה ורידיס, בקרוב למיליארד שקל. דו"חות הרבעון השני של השנה הצביעו על כך שרכישת הענק מתקשה לחפות על הצניחה בפעילות המסורתית של דלק רכב, אולם נדמה שכעת אגמון יכול לחייך.

 

מדו"חות החברה לרבעון השלישי של השנה, שפורסמו היום, עולה כי ורידיס צומחת בשיעור חד, שמחפה על השחיקה בפעילות המסורתית ואף דוחף את השורה התחתונה כלפי מעלה בחדות. ההכנסות אמנם ירדו במעט — 1.3% בהשוואה לתקופה המקבילה, בעיקר בשל תוצאות מגזר ייבוא הרכב — אך הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות זינק ב־177% והסתכם ב־94.2 מיליון שקל. היום עלתה מניית החברה ב־18%.

 

 

גיל אגמון גיל אגמון צילום: יוסי אלוני

 

תרומתה של ורידיס לרווח התפעולי ברבעון עמדה על כ־46.8 מיליון שקל, זאת, בעוד שבכל החציון הראשון ורידיס תרמה לרווח התפעולי של דלק רכב כ־45.7 מיליון שקל. בנוסף, התחזקות השקל מול מטבעות הייבוא (ין, יורו ודולר) תרמה לשיפור הרווחיות במגזר ייבוא ומכירת כלי רכב ברבעון ב־20.6%. זאת, למרות שחיקה של 4.7% בהכנסות וירידה של 13.4% במספר המכוניות שמכרה החברה ברבעון - 3,518 לעומת 4,063 ברבעון המקביל.

 

בתשעת החודשים מתחילת השנה, הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות זינק ב־71% והסתכם ב־262 מיליון שקל, לעומת 153.2 מיליון שקל בתקופה המקבילה. עם זאת, ההשוואה אינה אחידה, שכן איחודה של ורידיס החל ברבעון השלישי לשנת 2018 ולפיכך נתוני המחצית הראשונה של שנת 2018 אינם כוללים את ורידיס.

 

 

מכירות כל מותגי הרכב שדלק מייבאת ירדו

 

המותג מאזדה, הנמכר ביותר של החברה, ירד בכ־12.4% ל־2,420 רכבים ברבעון. בסיכום תשעת החודשים חלה ירידה של 17.6% בכמות הרכבים שנמכרו: 13,700 כלי רכב, לעומת 16,618 בתקופה המקבילה אשתקד. כל המותגים אותם החברה מייבאת הציגו ירידה: פורד הציגה ירידה של 19.4%, מותגי ב.מ.וו ומיני ירדו ב־18% והמותג מאזדה סיכם את התקופה עם ירידה של 17.2%. את התקופה סיימה דלק רכב עם נתח שוק של 6%, לעומת 7% בתקופה המקבילה אשתקד.

 

הכנסות החברה ברבעון ירדו ב־1.3% ל־862 מיליון שקל לעומת 873.2 מיליון שקל ברבעון המקביל. בחלוקה למגזרים נרשמה ירידה ברובם, מלבד כמובן במגזר איכות הסביבה. כאמור, הכנסות מגזר ייבוא ומכירת כלי רכב ירדו ב־4.7% ל־577 מיליון שקל ברבעון, לעומת 606 מיליון שקל ברבעון המקביל. הכנסות מגזר מכירת חלפים ושירותי מוסך ירדו ב־9.5% ל־56.9 מיליון שקל, לעומת 62.9 מיליון שקל ברבעון המקביל. הכנסות מגזר אנרגיה ירדו ב־20% ל־21.2 מיליון שקל, לעומת 26.4 מיליון שקל ברבעון המקביל.

מנגד, הכנסות מגזר איכות הסביבה צמחו ב־16% והסתכמו ב־197.6 מיליון שקל. זאת לעומת 170.3 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. החברה מייחסת חלק מהעליה בהכנסות המגזר למענקים.

 

 

ורידיס תרמה 613 מיליון שקל למחזור ההכנסות

 

בתשעת החודשים מתחילת 2019, הכנסות דלק רכב עלו קלות ב־0.7% והסתכמו ב־2.84 מיליארד שקל. ורידיס תרמה כ־613 מיליון שקל למחזור ההכנסות מתחילת השנה, אשר קוזזו עם ירידה של 16% במחזור המכירות של פעילות ייבוא ומכירת כלי רכב - קיטון של 387.4 מיליון שקל מול התקופה המקבילה אשתקד. במגזר חלפים ושירותי מוסך ההכנסות ירדו ב־10.9% - קיטון של 21.6 מיליון שקל לעומת התקופה המקבילה.

 

 

 

הרווח הגולמי של דלק רכב צמח ברבעון השלישי ב־24.4% ל־138.7 מיליון שקל (שיעור רווח גולמי 16.1%). השיפור ברווח הגולמי נבע בעיקר מהיחלשות הין, הדולר והיורו מול השקל, מתמהיל כלי הרכב שנמכרו וכן ממענקים שנרשמו במגזר איכות הסביבה.

 

מתחילת השנה עלה הרווח הגולמי ב־7.7% ל־432 מיליון שקל (שיעור רווח גולמי 15.2%). זאת, לעומת 401 מיליון שקל (שיעור רווח גולמי 14.2%) בתקופה המקבילה.

הרווח התפעולי צמח ברבעון ב־74% והסתכם ב־117.4 מיליון שקל, לעומת 67.4 מיליון שקל ברבעון המקביל. השיפור ברווח התפעולי נבע מהעליה ברווח הגולמי, אך גם מקיטון של 15.6 מיליון שקל בהוצאות הנהלה וכלליות. קיטון זה נבע בעיקר מרישום הוצאות עסקה בגובה של 14 מיליון שקל בגין רכישת ורידיס, אשר נרשמה ברבעון המקביל אשתקד. סעיף נוסף אשר תרם לרווח התפעולי הוא חלקה של דלק רכב ברווחי חברות כלולות, אשר הסתכם ב־21.3 מיליון שקל, לעומת 14.5 מיליון שקל ברבעון המקביל. העליה נבעה בעיקר מתגמול של 4 מיליון שקל במגזר האנרגיה, כתוצאה מסיום בוררות של או.פי.סי עם קבוצת תמר. בנוסף, נרשמו הכנסות אחרות של 3.2 מיליון שקל, בגין תקבולי ביטוח במגזר איכות הסביבה. ברבעון המקביל אשתקד נרשמו הכנסות אחרות בגובה של 252 אלף שקל בלבד.

 

מתחילת השנה, הרווח התפעולי של דלק רכב צמח ב־29.5% ל־345 מיליון שקל. זאת כתוצאה מהעליה ברווח הגולמי, כמו גם מירידה של 8 מיליון שקל בהוצאות מכירה ושיווק: 4 מיליון שקל נבעו מקיטון בהוצאות פרסום במגזר כלי הרכב וכ־4 מיליון שקל מקיטון בהוצאות מכירה ושיווק, כתוצאה מיישום תקן IFRS 16. חלקה של החברה ברווחי חברות כלולות עלה ל־50 מיליון שקל בתשעת החודשים, לעומת 15.5 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. העליה נובעת בעיקר מכך שהאיחוד של תוצאות ורידיס החל מהרבעון השלישי בשנת 2018.

 

בחלוקה למגזרים, הרווח במגזר ייבוא ומכירת כלי רכב צמח ברבעון השלישי ב־20.6% ל־58 מיליון שקל (שיעור רווח תפעולי 10%) לעומת 48 מיליון שקל (שיעור רווח תפעולי 7.9%) ברבעון המקביל. הרווח במגזר מכירת חלפים ושירותי מוסך ירד ב־7.4% כאשר הסתכם ב־13.4 מיליון שקל (שיעור רווח תפעולי 23.5%) אל מול 14.4 מיליון שקל (שיעור רווח תפעולי 23%) ברבעון המקביל.

 

הרווח התפעולי במגזר האנרגיה זינק ברבעון ב־48.5% כאשר הסתכם ב־13.4 מיליון שקל לעומת 9 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הרווח התפעולי במגזר איכות הסביבה זינק ב־414% ועמד על 28.5 מיליון שקל, לעומת 5.5 מיליון שקל ברבעון המקביל. החברה ציינה כי חלה עלייה של 28 מיליון שקל בהכנסות מגזר זה וציינה כי חלקו נבע ממענקים, אך החברה לא נתנה התייחסות מפורטת כמה מענקים אלו תרמו להכנסות המגזר וכמה מתוך המענקים תרמו לרווח התפעולי של אותו מגזר.

 

 

הרווח הנקי לבעלי המניות זינק ב־177%

 

הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות של דלק רכב זינק כאמור ב־177% ל־94.2 מיליון שקל. לכך תרמה העובדה כי ברבעון השלישי נרשמו הכנסות מימון של 7 מיליון שקל, לעומת הוצאות מימון נטו 11 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. בנוסף, החברה נהנתה מהכנסות מימון של 10 מיליון שקל בגין שערוך ניירות ערך וכן מהכנסות של כ־16 מיליון שקל מהפרשי שער, בעיקר בגין הין היפני. סעיף נוסף אשר תרם לרווח הנקי הוא שעל אף שהרווח לפני מס עלה משמעותית (124.7 מיליון שקל אל מול 56.4 מיליון שקל ברבעון המקביל) - המסים על הכנסה ירדו ועמדו הרבעון על כ־17.4 מיליון שקל לעומת 19.8 מיליון שקל ברבעון המקביל. זאת, כתוצאה מרישום הכנסות מסים בגין נכסים שלא נוצרו בגינם מס בעבר.

בתשעת החודשים מתחילת השנה, הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות צמח ב־71% והסתכם ב־262 מיליון שקל לעומת 153 מיליון שקל בתקופה המקבילה.

בטל שלח
    לכל התגובות
    x