$
בורסת ת"א

לשכת רו"ח נגד דרישות ברקת מרואי החשבון המייצגים חלפנים

רו"ח איריס שטרק, העומדת בראש הלשכה, הורתה לרואי החשבון המייצגים חלפנים שלא להיענות לדרישות החדשות שפרסם בקיץ הממונה על שוק ההון, משה ברקת, ביחס לחלפני הכספים עליהם החלה הרשות לפקח; ברקת: "אם רואי החשבון לא יוכלו לספק האישורים הללו נמצא מי שיוכל"

רחלי בינדמן 18:0325.11.19

האם רואי החשבון של חלפני הכספים מתנערים מאחריותם לדאוג שלקוחותיהם יציגו דיווח מלא ושקוף לרשויות המס? לשכת רואי החשבון, בראשות רו"ח איריס שטרק, הורתה לרואי החשבון המייצגים חלפנים, שלא להיעות לדרישות החדשות שפרסם בקיץ הממונה על שוק ההון, משה ברקת, ביחס לחלפני הכספים עליהם החלה הרשות לפקח בעקבות ועדת באריס.

 

ברקת דורש ובצדק, כתנאי למתן רישיון של נותן שירותים פיננסים, כי חלפני הכספים יהיו ללא עבר פלילי וינהלו פעילות חוקית ולגיטימית. למעשה, עד כה החלפנים כלל לא היו נתונים לפיקוח, למעט בדיקות שגרתיות של רשות המיסים, ולראשונה הם הוכפפו למשטר רגולטורי שנועד בעיקר לדאוג לפעילות חוקית ותקינה בדגש על עולמות האשראי החוץ בנקאי.  

 

איריס שטרק איריס שטרק

 

ברקת דרש לצרף לבקשות הרישיון גם אישור מצד רואי החשבון שמבקרים את פעילותם של אותם חלפנים כי הם משלמים מיסים על כלל הכנסותיהם כחוק. בלשכה ראו בכך גלגול אחריות להתנהלות של הגופים מהגופים עצמם לרואי החשבון.

 

עולה כאן כמובן שאלה מעניינת לגבי מהות תפקיד רואה החשבון ועד כמה עליו לוודא שלקוחותיו מדווחים על הכנסותיהם כחוק, מקיימים פעילות עסקית תקינה וחוקית ומשלמים מיסים כנדרש. אמנם קיימים חלפני כספים רבים וישרים, אך רבים מהם גם מנצלים את הפלטפורמה כדי להעלים מיסים ולסייע בהלבנת הון.

 

ברקת קיבל אחריות כבדה לפקח על השחקנים האלו ומכוח האחריות הזו הוא חייב לוודא שהפעילות שלהם חוקית ולגיטימית. אם הם אינם מסוגלים לספק אסמכתאות, אז הדבר יקשה עליהם קושי אמיתי לקבל רישיון.

 

ברקת, אגב, אמר לא פעם שהפיקוח על החלפנים הוא מורכב ודורש הרבה תשומות וכי היה שמח לו היו חוזרים למשטר של רישום בלבד. בהינתן שהפיקוח נותר בידיו, הוא לא יכול לתת חותמת הכשר ורישיון לגופים העוסקים בפעילות על גבול הפלילית. 

 

רואי החשבון, מצדם, טוענים כי חלק מהדרישות מנוגדות לפסיקה ולחקיקה הרלוונטית לגביהם ולכן הם אינם יכולים לחתום עליהן במתכונת הקיימת. במסגרת שיח מול רשות שוק ההון נבחנות התאמות.

 

 

ברקת בתגובה: "אם רואי החשבון לא יוכלו לספק האישורים הללו נמצא מי שיוכל"

 

ברקת דרש בין היתר כי רואה חשבון שחותם כי ההון העצמי של החלפן הוא כפי שהצהיר יצטרך לאשר שהחלפן הגיש גם דוחות למס הכנסה כדין וכי הדוחות שהוגשו תואמים את הדוחות הכספיים שלו. "שטרק קוראת לרואי החשבון להתנער מהאחריות הבסיסית ביותר שלהם" אמר ברקת לכלכליסט. "הוטלה עלינו אחריות לוודא שהגופים הפיננסים הללו פועלים כדין ולמנוע פעילות עבריינית. כיצד רואה חשבון שמוכן לאשר כי לחלפן ההון העצמי הנדרש לא מוכן לאשר שהגיש דוחות כספיים לרשויות המס"?

 

ברקת אף איים כי "אם רואי החשבון לא יוכלו לספק האישורים הללו נמצא מי שיוכל". רשות שוק ההון קיבלה אחריות כבדה לפקח על חלפני הכספים הפועלים בשוק, כשביחס לחלקם יש לא מעט מקרים בהם הם מסייעים להלבנת הון. ועדת באריס שעסקה בפיקוח עליהם קבעה שחייבים לפקח עליהם ולדאוג לפעילות חוקית והנטל נפל על רשות שוק ההון.

 

נשיאת לשכת רואי החשבון: "דורשים לתקן את הנוהל באופן מידי"

 

בהתייחסה לנוהל של ברקת לרישוי שירותים פיננסים מוסדרים, אמרה רו"ח איריס שטרק, נשיאת לשכת רואי חשבון כי "הנוהל כולל דרישה לאישורים, העומדים בסתירה לחוק רואי חשבון, ולפיכך לשכת רואי חשבון הגישה השגותיה על נוהל זה, והיא דורשת לתקנו באופן מיידי. יש לערוך את התיקון בתיאום עם לשכת רואי חשבון, על בסיס הדרישות האפשריות ועל פי החוק".

 

לדברי רו"ח שטרק "יש לציין שעל רואי חשבון נאסר לספק דו"ח המנוגד לתקני הביקורת ולכללים המקצועיים החלים על רואי החשבון. הדרישות בנוהל אינן עולות בקנה אחד עם תקני הביקורת שהם אמות המידה המקצועיות של רואי חשבון, וכפועל יוצא לא קיבלו אישור לשכת רואי חשבון. אלה דרישות שאינן חוקיות ולא ניתן לבצען".

 

" הוצאנו הנחייה של לשכת רואי חשבון, כי על רואי החשבון לשים לב לדרישות לאישורים החורגות מהכללים המקצועיים, לא להיות מושפעים מלחצים של דורשי האישורים (כגון הרשויות או לקוחות), ולפני מתן כל אישור וחתימה עליו, לערוך בדיקה שהדרישה היא בהתאם לתקני המקצוע. רואי החשבון מנועים מלחתום על דרישה לאישור שאינו עומד בכללים המקצועיים החלים עליהם."

 

לאור פניית לשכת רו"ח ונשיאת הלשכה רו"ח איריס שטרק, בוטלה בטיוטת הנוהל הדרישה לתצהיר על העדר רישום פלילי והעדר הליכים מנהליים או משמעתיים התלויים ועומדים מול רואי חשבון. יש לציין כי תיקון זה שבוצע הוא בכיוון הנכון, אך איננו מספק את לשכת רואי חשבון היות והדרישה הקיימת כי רואה החשבון יצהיר כי הרישיון שהוא מחזיק בתוקף, וכי לא מתנהל הליך לביטול רישיונו או להתלייתו, היא דרישה מיותרת ומכבידה.

 

בימים אלה מתקיימות שיחות עם רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון לתיקון הנוהל בנוגע לאישור רואי חשבון, כדי להתאימם לתקינה

 

 

בטל שלח
    לכל התגובות
    x