$
בורסת ת"א

העמקת ההפסד בקבוצת גולף - עמד ברבעון השלישי על 5.7 מיליון שקל

שיפור של 47% בהכנסות בזכות הצמיחה בתוצאות עדיקה לא הצליח למנוע קפיצה של 235% בהפסד הנקי של גולף; בנטרול התקן החשבונאי המעודכן עמד ההפסד הרבעוני על 3.7 מיליון שקל

אורנה יפת 13:2325.11.19

העמקת ההפסדים בגולף, קבוצת האופנה שבשליטת כלל תעשיות (53.7%) של לן בלווטניק. החברה מסיימת את הרבעון השלישי של השנה עם הפסד של 5.7 מיליון שקל, לעומת הפסד של 1.7 מיליון שקל ברבעון מקביל - בנטרול השפעת התקן החשבונאי החדש IFRS16, ההפסד ברבעון עומד על 3.7 מיליון שקל. 

 

גולף מציגה קפאון במכירות חנויות האופנה וירידה במכירות אופנת הבית כתוצאה מצמצום שטחי מסחר. החברה סגרה בתקופת הדוח 7 חנויות בתחום האופנה ופתחה 8 חנויות חדשות. בתחום אופנת הבית סגרה החברה חנות אחת של גולף אנד קו ופתחה שמונה חנויות חדשות.

 

בסיכם הרבעון הצליחה גולף להציג עלייה במכירות וזאת הודות לחברה הבת עדיקה, שמכירותיה ברבעון השלישי זינקו ב-47% ל-39 מיליון שקל. בזכות תוצאות עדיקה עלו מכירות הקבוצה ברבעון ב-5.6% והסתכמו ב-236 מיליון שקל. בנטרול מכירות עדיקה, מציגה גולף סטגנציה במכירות ועלייה במלאי, מה שעלול להוביל אותה בעתיד למחיקות מלאי שישחקו עוד יותר את הרווחיות. המלאי של גולף נכון לסוף ספטמבר עומד על 200 מיליון שקל מול 173 מיליון שקל בתום הרבעון השלישי של שנה קודמת.

 

הנחות שנתנה החברה בשל התחרות בענף הקמעונאות והפרשה לירידת ערך מלאי וירידה בשערי החליפין, פגעו ברווחיות הגולמית והיא הצטמצמה ברבעון ל-61.1% לעומת רווחיות גולמית של 61.3% רבעון שלישי אשתקד. יישום התקן החשבונאי סייע לגולף להציג רווח תפעולי חיובי של 3.7 מיליון שקל לעומת הפסד של 1.7 מיליון ברבעון מקביל. בנטרול השפעת התקן, סיימה גולף את הרבעון עם הפסד תפעולי של 0.8 מיליון שקל.

 

גולף גולף צילום: שאול גולן

 

 

תוצאות מגזריות

במגזר האופנה מציגה קבוצת גולף קפאון במכירות הרבעון שלישי והמשך הפסד במגזר. מכירות חנויות האופנה הסתכמו ברבעון שלישי של 2019 ב-81 מיליון שקל לעומת 80.5 מיליון שקל ברבעון מקביל - הפדיון במ"ר בחנויות הזהות עלה ל-1,170 שקל, לעומת 1,151 שקל ברבעון המקביל. לצד העלייה בפדיון החנויות הזהות צמצמה גולף שטחי מכירה בתחום האופנה, פעולה שהשפיעה לשלילה על היקף המכירות.

 

השפעת יישום תקן IFRS16 והעלייה בשיעור הרווח הגולמי צמצמה את ההפסד התפעולי במגזר ל-2.2 מיליון שקל לעומת הפסד של 7.6 מיליון שקל ברבעון מקביל. שיעור ההפסד התפעולי מהמכירות עמד על 2.7% לעומת 9.4% ברבעון שלישי 2018. 

 

גם בתחום אופנת הבית צמצמה גולף שטחי מסחר והציגה במגזר זה ירידה במכירות ל-116 מיליון שקל לעומת 117 מיליון שקל ברבעון המקביל. הירידה במכירות קוזזה חלקית בעלייה בפדיון למ"ר בחנויות הזהות, שעמד ברבעון השלישי על 1,254 שקל לעומת 1,217 שקל ברבעון המקביל.

 

הרווח התפעולי במגזר הצטמצם ל-2.9 מיליון שקל לעומת רווח של 4.1 מיליון שקל בתקופה מקבילה, כתוצאה מהגדלת שיעור ההנחות שהעניקה החברה ללקוחות, הקיטון במכירות והירידה בשיעורי הרווח הגולמי במגזר. שיעור הרווח הגולמי במגזר חנויות אופנת הבית ירד ל-2.5% ביחס לשעור של 3.5% ברבעון מקביל.

בטל שלח
    לכל התגובות
    x