$
בורסת ת"א

ירידה בתוצאות דניה סיבוס ערב העברת השליטה באפריקה ישראל השקעות

דניה סיבוס סיכמה את הרבעון השני עם ירידה של 22.8% ברווח הנקי המיוחס לבעלי המניות שהסתכם ב-22.9 מיליון שקל, כאשר את החציון סיכמה עם ירידה קלה של 6.3% ברווח הנקי המיוחס לבעלי המניות שהסתכם ב-42 מיליון שקל

אורי גלאור 12:3231.08.19

חברת הנדל"ן אפריקה השקעות פירסמה ביום חמישי את דוחותיה הכספיים לרבעון השני. לפני מספר ימים דווח כי חברת לפידות קפיטל הנמצאת בשליטתו של יעקב לוקסנבורג וחברת ח. דמרי של יגאל דמרי ישתתפו בסיבוב השני והקובע על רכישת אפריקה ישראל השקעות. לפידות קפיטל הציעה 1.184 מיליארד שקל, ואילו י.ח דמרי הציעה 1.141 מיליארד שקל אך במרכיב מזומן גדול יותר. פרט לשתיהן, נציגות בעלי האג"ח תדון האם לאפשר לגד זאבי להתמודד מולן בשלב הגמר, זאת מאחר ששיפר את הצעתו במהלך ספירת הקולות ב-30 מיליון שקל ל-1.496 מיליארד שקל, ובכך הפכה הצעתו לגדולה ביותר למעשה. עם השלמת התהליך ייפרד לב לבייב סופית מבעלותו על החברה.

 

צבר ההזמנות של דניה סיבוס (חברת הבת המוחזקת כ-100% ע"י אפריקה ישראל השקעות) בתחום הבנייה למגורים הסתכם נכון לסוף הרבעון השני ב-3.2 מיליארד שקל אל מול 2.7 מיליארד שקל בסוף שנת 2018. צבר ההזמנות של דניה סיבוס בתחום הבניה שלא למגורים הסתכם ב-1.21 מיליארד שקל אל מול 1.45 מיליארד שקל נכון לסוף שנת 2018. צבר ההזמנות בתחום התשתיות הסתכם בסוף הרבעון ב-1.34 מיליארד שקל אל מול 1.15 מיליארד שקל בסוף שנת 2018.

 

חברת הבת של דניה סיבוס, אפריקה מגורים (המוחזקת כ-74.2% ע"י דניה סיבוס), סיכמה את הרבעון עם גידול של 5.7% במכירות הדירות כאשר את הרבעון סיכמה עם מכירה של 128 יח"ד בהיקף כספי של 252 מיליון שקל (מחיר ממוצע ליח"ד 2.3 מיליון שקל לא כולל מע"מ) אל מול 121 יח"ד בהיקף כספי של 220 מיליון שקל (מחיר ממוצע ליח"ד 2.13 מיליון שקל לא כולל מע"מ).

 

דניה סיבוס מסכמת את הרבעון עם הכנסות (במאוחד) של 1.08 מיליארד שקל, גידול של 3.7% אל מול ההכנסות ברבעון המקביל אשתקד אשר הסתכמו ב-1.04 מיליארד שקל. ההכנסות מבניה למגורים ירדו ב-3.5% כאשר הסתכמו ב-373.9 מיליון שקל אל מול 387.5 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. ההכנסות מבניה שאינה למגורים ירדו ב-12.1% כאשר הסתכמו ב-185.9 מיליון שקל אל מול 211.6 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. ההכנסות מתשתיות ירדו ב-8.6% כאשר הסתכמו ב-132.5 מיליון שקל אל מול 144.8 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. ההכנסות מייזום ופיתוח למגורים עלו ב-20.2% כאשר הסתכמו ב-52.9 מיליון שקל אל מול 44 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. ההכנסות מפיתוח מקרקעין עלו ב-31.7% כאשר הסתכמו ב-336 מיליון שקל אל מול 255 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

 

דניה סיבוס דניה סיבוס צילום: בלומברג

 

 

הרווח התפעולי של דניה סיבוס מנגד ירד ב-15.9% והסתכם ב-33.5 מיליון שקל אל מול 39.9 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. מגזר הבניה למגורים הציג ירידה של 15.1% ברווח המגזרי שהסתכם ב-13.7 מיליון שקל אל מול 16.2 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. במגזר הבניה שלא למגורים הרבעון הסתכם בהפסד תפעולי של 7.3 מיליון שקל אל מול רווח תפעולי של 8 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. מנגד, מגזר התשתיות סיכם את הרבעון עם רווח מגזרי של 2.8 מיליון שקל בהשוואה להפסד מגזרי של 6.8 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. במגזר ייזום ופיתוח למגורים הרווח התפעולי הסתכם ב-2.6 מיליון שקל אל מול 1 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. במגזר פיתוח מקרקעין - על אף הצמיחה החדה בהכנסות - הרווח המגזרי צמח ב-1.4%% בלבד, כאשר הסתכם ב-21.7 מיליון שקל אל מול 21.4 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

 

הרווח הנקי המאוחד של דניה סיבוס ירד ב-18.4% והסתכם ב-27.5 מיליון שקל אל מול 33.7 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. כאשר הרווח הנקי המיוחס לבעלי מניות דניה סיבוס סיכם את הרבעון עם צניחה של 22.8% אשר הסתכמו ב-22.9 מיליון שקל אל מול 29.7 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

לב לבייב לב לבייב צילום: אביגיל עוזי

 

את החציון דניה סיבוס מסכמת עם ירידה קלה של 4.8% ברווח הנקי שהסתכם ב-50.2 מיליון שקל אל מול 52.7 מיליון שקל בחציון המקביל אשתקד, כאשר ברווח הנקי המיוחס לבעלי המניות של דניה סיבוס חלה ירידה של 6.3% החציון ל-42 מיליון שקל אל מול 44.8 מיליון שקל בחציון המקביל אשתקד.

 

את הרבעון סיכמה אפריקה ישראל השקעות עם הפסד מאוחד של 59.7 מיליון שקל והפסד המיוחס לבעלי המניות של 63.9 מיליון שקל, כאשר הוצאות המימון נטו בדו"ח המאוחד הסתכמו הרבעון ב-97.7 מיליון שקל, מה שגרר בשורה התחתונה את חברת אפריקה ישראל השקעות להפסד. מנתוני דו"ח הסולו (המיוחסים לחברת האם בלבד אפריקה ישראל השקעות) הוצאות המימון נטו הסתכמו ב-87.1 מיליון שקל, כאשר הוצאות המטה המיוחסות לחברת האם הסתכמו בכ-2 מיליון שקל. כאשר לחברה גירעון בהון המיוחס לבעלי המניות בסך של כ-892 מיליון שקל.

בטל שלח
    לכל התגובות
    x