בורסת ת"א

הפרידה מלאומי קארד מורגשת: עלייה של 2% בלבד ברווחי לאומי ברבעון

הבנק מסכם את הרבעון השני עם רווח של 923 מיליון שקל; התשואה להון עמדה על 10.6%, לעומת 10.4% בתום הרבעון המקביל; ההכנסות מעמלות ירדו ב-20% ל-817 מיליון שקל; הבנק ממשיך לרסן את תיק האשראי הצרכני וצומח בתחום המשכנתאות ואשראי לבינוי ונדל"ן; יחלק דיבידנד של 40% מהרווח הנקי - 369 מיליון שקל

רחלי בינדמן 08:5914.08.19

בנק לאומיסוגר את הרבעון השני של 2019 עם רווח נקי של 923 מיליון שקל, עליה של 2.2% בלבד לעומת הרבעון המקביל אשתקד. עם זאת, בנטרול השפעת תוצאות לאומי קארד (מקס) ברבעון המקביל אשתקד הרווח עלה ב-9.4%. התשואה להון עמדה על 10.6% בהשוואה ל-10.4% ברבעון המקביל אשתקד, בנטרול השפעת לאומי קארד כאמור.

 

הכנסות הריבית נטו הסתכמו ברבעון ב-2.46 מיליארד שקל, עלייה צנועה של 2.2%, ההוצאות בגין הפסדי אשראי עמדו על 288 מיליון שקל לעומת הכנסות של 14 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הבנק יחלק דיבידנד בשיעור של 40% מהרווח הנקי של הרבעון השני של 2019, בסכום של כ-369 מיליון שקל. הדיבידנד המצטבר למחצית הראשונה של 2019, לרבות רכישה עצמית של מניות, הסתכם בכ-950 מיליון שקל.

 

הכנסות הריבית בנטרול לאומי קארד עלו ב-127 מיליון שקל בהשוואה לתקופה המקבילה, קרי עלייה של 4.5%. העלייה בהכנסות הריבית נובעת מעלייה בתשואה על נכסים נושאי ריבית ומעלייה ביתרת האשראי הממוצעת לציבור ופקדונות בבנקים. עלייה זו קוזזה חלקית בעקבות השפעת מדד גבוהה יותר ברבעון המקביל אשתקד (259 מיליון שקל לעומת 282 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד). 

 

התוצאות של לאומי הושפעו ברבעון גם מרווחים חד פעמיי: מכירת אחזקות הבנק בחברת סופר פארם (15%) שהניבו לבנק הכנסה של 75 מיליון שקל לפני מס ברבעון; מכירת אחזקות הבנק בחברת שב"א שהונפקה על ידי הבנקים ברבעון השני, שהניב לבנק הכנסה לפני מס של 50 מיליון שקל.  

 

ההוצאות התפעוליות והאחרות הסתכמו ברבעון ב-1.95 מיליארד שקל, ירידה של 8.6% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. יחס היעילות ברבעון עמד על 53.3% לעומת 59.9% ברבעון המקביל אשתקד. במסגרת ההבנות הנוגעות להסכם הקיבוצי, אישר דירקטוריון הבנק יציאה בתוכנית פרישה מרצון של כ-250 עובדים, שתסתיים לכל המאוחר בסוף שנת 2019 .עלות התכנית מוערכת בכ-200 מיליון שקל לפני מס, והשפעתה על ההון הפיקוחי תיפרס על פני חמש שנים בקו ישר, מדי רבעון.

 

סכום העמלות שגבה הבנק ברבעון השני עמדו על 817 מיליון שקל, ירידה של 20% לעומת הרבעון המקביל אשתקד, בעיקר בגלל אובדן לאומי קארד. בהתאם, ההכנסות מעמלות כרטיסי אשראי ירדו מ-276 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד ל-85 מיליון שקל ברבעון הנוכחי. עם זאת, גם בעמלות ניהול החשבון נרשמה ירידה והם עמדו ברבעון על 172 מיליון שקל לעומת 175 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

רקפת רוסק עמינח רקפת רוסק עמינח צילום: אוראל כהן

 

בטל שלח
    לכל התגובות
    x