$
בורסת ת"א

חגיגה באשראי החוץ-בנקאי: זינוק של 72% ברווחי פנינסולה

הרווח הנקי של חברת האשראי לחברות קטנות ובינוניות שבשליטת מיטב דש הסתכם ב-8.4 מיליון שקל ברבעון השני; תיק האשראי עלה ב-18.4% מתחילת השנה ל-869 מיליון שקל

רחלי בינדמן 10:0213.08.19

קבוצת פנינסולה, העוסקת במתן אשראי לחברות קטנות ובינוניות רשמה ברבעון השני של השנה רווח נקי של 8.4 מיליון שקל - זינוק של 72.4% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. ההכנסות ברבעון השני הסתכמו ב-20.3 מיליון שקל - עלייה של 50.1%.

 

 

 

הכנסות המימון ברבעון השני הסתכמו בכ-19.8 מיליון שקל, עלייה של 53.2%, הנובעת מעלייה בתיק האשראי ללקוחות. הוצאות המימון הסתכמו ברבעון השני בכ-2.9 מיליון שקל, עלייה של 38%. העלייה בהוצאות מימון החברה נובעת מעלייה בתיק האשראי ומעליית שיעור ריבית הפריים שקוזזו חלקית על ידי שיפור בתנאי האשראי וגידול בהון העצמי של הקבוצה במימון תיק האשראי.

 

הכנסות המימון, נטו (רווח גולמי) ברבעון השני לשנת 2019 הסתכמו בכ-16.9 מיליון שקל (כ-85.3% מסך ההכנסות), עלייה של כ-56.6% בהשוואה לכ-10.8 מיליון שקל (כ-83.42% מסך ההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד.

 

מיכה אבני, מנכ"ל פנינסולה ומבעלי השליטה בחברה מיכה אבני, מנכ"ל פנינסולה ומבעלי השליטה בחברה

 

 

תיק האשראי נטו ללקוחות לסוף התקופה הסתכם בכ-869 מיליון שקל לעומת כ-734 מיליון שקל לסוף שנת 2018 - עלייה של כ-18.4%. ההוצאות בגין חובות מסופקים ברבעון השני הסתכמו בכ-0.36% מסך תיק האשראי לסוף התקופה בהשוואה לכ-0.46% מסך תיק האשראי לסוף הרבעון אשתקד.

 

החברה הודיעה לאחר פרסום הדוח על חלוקת דיבידנד של 5 מיליון שקל. בית ההשקעות מיטב דש ומיכה אבני הם בעלי השליטה בחברה. ניירות הערך של החברה נסחרים בבורסה לניירות ערך בתל אביב ונכללים במדדים ת"א SME60 ות"א פיננסים

בטל שלח
    לכל התגובות
    x