$
בורסת ת"א

הלמן אלדובי חטף תביעה בחברת הגמל - דורש שיפוי מאי.בי.אי

בית ההשקעות הלמן אלדובי דורש מאי.בי.אי, השותף שלו בחברת הגמל, לשפות אותו בבקשה לתביעה ייצוגית על גביית כפל דמי ניהול בקרנות ההשתלמות; באי.בי.אי דוחים את הבקשה: "לפי הסכמי המיזוג, שיפוי בגין הליך משפטי יינתן להלמן אלדובי רק בכפוף להתגבשות נזק"

רחלי בינדמן 08:2423.06.19

סכסוך בין בתי ההשקעות הלמן אלדובי ואי.בי.אי. בית ההשקעות הלמן אלדובי שלח בסוף השבוע לאי.בי.אי דרישת שיפוי במסגרת הסכם מיזוג פעילות הגמל של אי.בי.אי עם זו של הלמן אלדובי, בעסקה שהושלמה ביולי 2018. 

 

בהלמן מסרו לאי.בי.אי כי ב-16 ביוני 2018 הוגשה כנגד הלמן אלדובי גמל, המוחזקת בעקיפין על ידי אי.בי.אי (33%) תביעה ובצידה בקשה לאישור התביעה כתובענה ייצוגית בבית הדין האזורי לעבודה בירושלים.

 

בכתב הבקשה נטען בין היתר, כי בתקופה שקדמה למיזוג, גבתה אי.בי.אי גמל מהתובע ומיתר העמיתים בקרן ההשתלמות 'אי.בי.אי קרן השתלמות' הוצאות לניהול השקעות, בנוסף לדמי הניהול הנגבים בקופה. על פי טענת המבקש, למרות שגבייה כאמור מותרת על פי דין, היא נעשתה בניגוד לאמור בתקנון הקופה.

 

המבקש דורש להשיב לו ולכל העמיתים בקרנות ההשתלמות המנוהלות על ידי הלמן גמל ושנוהלו בעבר על ידי אי.בי.אי גמל את הוצאות ניהול ההשקעות שנגבו כאמור, בצירוף התשואה שסכומים אלה היו נושאים אם היו נותרים בקופה, כל זאת לצד צו שיורה מהחברה לחדול מן הגבייה האסורה. על פי כתב הבקשה, בשלב זה, מעריך המבקש את סכום נזקי חברי הקבוצה בכ-17.5 מיליון שקל, לפי אומדן כללי לשנים 2012 עד 2019.

 

אף שמדובר בבקשה לאישור תביעה ייצוגית - ובאופן כללי רוב הבקשות מסוג זה נדחות - לפני שבועיים אושרה תובענה דומה כייצוגית כנגד חברות הביטוח. לפיכך, הסיכויים לאישור תובענה דומה גם כנגד בתי ההשקעות בהחלט קיימים. לנוכח האפשרות שהלמן אלדובי תידרש לבצע הפרשה בדוחות בשל התובענה, בית ההשקעות דורש מאי.בי.אי לחלוק איתם בנזק. 

 

אלא שבאי.בי.אי לא ממהרים להיענות לדרישה. בית ההשקעות מציין בדיווח שהעביר לבורסה כי "על פי הסכמי המיזוג, שיפוי בגין הליך משפטי הנוגע לאירוע נזק שהתרחש עובר למיזוג, יינתן להלמן אלדובי רק בכפוף להתגבשות נזק כאמור על פי החלטה שיפוטית חלוטה (לרבות הוצאות ושכר טרחה סביר ששולמו בפועל) או הסדר פשרה אשר קיבל את הסכמת החברה. בשל השלב המקדמי בו הבקשה נמצאת - לא ניתן עדיין להעריך את סיכויי קבלת הבקשה לאישור התובענה כתובענה ייצוגית ואם תאושר כתובענה ייצוגית – את סיכויי הצלחתה". במילים אחרות, כל עוד לא התגבש נזק, וגם אם הלמן אלדובי תיאלץ לבצע הפרשה בספרים, לשיטת אי.בי.אי אין הוא מחוייב לפצות את הלמן אלדובי.

 

 

מאי.בי.אי נמסר בתגובה: "מדובר בעניין משפטי פרוצדורלי. אין כל סכסוך בין הצדדים. במסגרת הסכם הרכישה מוגדר סעיף שיפוי ובכוונת אי.בי.אי לפעול על פיו".

 

איתי ברדה מנכ"ל הלמן אלדובי איתי ברדה מנכ"ל הלמן אלדובי צילום: אביב נווה

 

בטל שלח
    לכל התגובות
    x