$
בורסת ת"א

בנק ירושלים לא מוותר על דקסיה: משדרג הצעתו ל-695 מיליון שקל

בבנק טוענים שהסכם רכישת דקסיה על ידי דיסקונט פקע בשל התנאי המתלה שהציבה הממונה על התחרות להשלמת העסקה ושלא הושלם במועד - לכן לשיטתו בדקסיה רשאים לבחון את ההצעה החלופית והמשודרגת

רחלי בינדמן 13:3916.06.19

בנק ירושליםלא מוותר על רכישת בנק דקסיה: הבנק פנה היום (א') לדירקטוריון דקסיה - בשמו החדש מוניציפל - אשר כבר חתם על עסקה למיזוגו לקבוצת דיסקונטבהצעה חדשה ומשופרת.  

לפי ההצעה, בנק ירושלים ישלם עבור דקסיה 695 מיליון שקל במזומן - זאת לעומת סכום של 670 מיליון שקל שהתחייב דיסקונט לשלם. בנוסף, בנק ירושלים מציין שישקול "הענקת חבילת אופציות של הבנק הממוזג שיירשמו למסחר, בהיקף ובתנאים כפי שייקבעו בין הצדדים ובכפוף לאישורים לפי דין".

 

לטענת בנק ירושלים "הצעה זו עדיפה משמעותית על התנאים המפורטים בהסכם המיזוג עם מרכנתיל דיסקונט, המותנה בהיבטים העסקיים, התפעוליים, הרגולטוריים ועוד, ואנו סמוכים ובטוחים כי תפעלו למימושה ללא דיחוי ותשהו כל פעולה שעשויה להכשילה".

 

הגם שההסכם מול דיסקונט אושר באסיפה הכללית של בנק מוניציפל בבנק ירושלים טוענים בעצם כי ההסכם פקע. זאת שכן בתחילת יוני 2019 חלף המועד האחרון לקיום התנאים המתלים שנקבעו בהסכם המיזוג. זאת מבלי שהתקיימו כל התנאים המתלים ומבלי שהאסיפה הכללית האריכה עד למועד זה את המועד האחרון להשלמת העסקה.

 

הממונה על התחרות עו"ד מיכל הלפרין נתנה היתר למיזוג מצד בנק דיסקונט אך התנתה אותו במכירת נתח מתיק האשראי של מוניציפל לבנק שלא פועל בתחום האשראי לרשויות מקומיות, תנאי שעוד לא מומש על ידי דיסקונט.

 

בבנק ירושלים מוסיפים עוד "בנסיבות אלה בהן התעוררו קשיים ביחס לקבלת אישור הממונה (ועוד צפויים קשיים לא מבוטלים ביישומם של תנאי המיזוג שהציבה הממונה, אם וככל שניתן ליישמם), ובהן כאמור טרם התקבל אישור בנק ישראל אף שחלפה תקופה ארוכה מחתימת ההסכם הדרך להשלמת התנאים המתלים נחזית להיות ארוכה וקיים ספק אם התנאים הללו כלל יתקיימו (גם אם יוארך תוקפו של הסכם המיזוג המותנה)". בבנק ירושלים בונים על כך שיהיה לדיסקונט קושי לאתר בנק שיקנה נתח מתיק האשראי של מוניציפל ובכך בעצם יסייע לדיסקונט להשלים את המיזוג ולחזק את כוחו.

 

בבנק ירושלים אף מתריעים כי לא בטוח שבנק ישראל יתן היתר לעסקה במקרה שזו כן תתבצע, לפי התנאים האמורים במסמך ההקריטריונים ותנאים כלליים למבקש לשלוט ולהחזיק אמצעי שליטה בתאגיד בנקאי של בנק ישראל (אשר לפי בנק ירושלים "מהווה מסמך המדיניות שלפיו נבחנים רוכשי שליטה פוטנציאליים של בנק), שם נקבע בין היתר שבנק לא יחזיק יותר מ-15% מאמצעי השליטה המהווים את גרעין השליטה". 

 

לשיטת בנק ירושלים ממילא בנק ישראל לא יוכל לאשר את העסקה אך יודגש כי מדובר בטענה של בנק ירושלים שלא ברור אם בנק ישראל שותף לה – כלכליסט פנה לבנק ישראל בתגובה בנושא אך טרם נענה.

  

גיל טופז מנכ"ל בנק ירושלים גיל טופז מנכ"ל בנק ירושלים צילום: סיוון פרג'

 

 

גורמים המקורבים לדירקטוריון בנק מוניציפל הביעו היום תמיהה רבה על ההצעה החדשה של בנק ירושלים. "מועד האופציה לבלעדיות הוארך עד תום חודש אוגוסט בכפוף לאישור האסיפה הכללית, ולכן טוב היו עושים אנשי בנק ירושלים אם היו ממתינים עד להחלטת הממונה על התחרות ובנק ישראל לפני שהם ממשיכים במדיניות שלהם".

 

אותם גורמים אף הוסיפו כי בנק ירושלים ממשיך בניסיונות שלו לשבש את העיסקה שנחתמה עם בנק דיסקונט אך את הדברים הוא עושה בשיהוי. "מדוע הם לא הגישו את ההצעה בטרם נחתם ההסכם לאי תחרות עם בנק דיסקונט? מדוע הם לא הגישו הצעה ממשית עוד קודם לכן והמשיכו רק ללכת אימים ולשגר מכתבים?" שאלו המקורבים.

בטל שלח
    לכל התגובות
    x