$
בורסת ת"א

ברוב כמעט מוחלט: נדחתה הצעת הרכש של נועם לניר בבבילון

לניר הגיש הצעה לרכישת 2.53 מיליון מניות, נתח של 4.5% - רק מחזיקים ב-90 אלף מניות העבירו הודעת קיבול , פחות מ-3.5% מהניצעים; בהתאם לתוצאות - ההצעה נכשלה; לניר מחזיק ב-22% מהון המניות של בבילון

מיקי גרינפלד 18:2718.04.19

נדחתה הצעת הרכש של נועם לניר בבבילון: חברת חנפק ניהול שבשליטת לניר ביקשה לרכוש 2,533,200 מניות בבילון, נתח של כ-4.5% מהחברה (5% מזכויות ההצבעה) - אך לא זכתה לשיתוף פעולה מצד בעלי המניות.  

להצעה של לניר הועברו הודעות קיבול מצד מחזיקים ב-90,320 מניות בלבד, המייצגים 0.16% מהון המניות של החברה (0.18% בהצבעה), פחות מ-3.5% מבעלי המניות הנדרשים - לפיכך, ההצעה נדחתה.

 

חברת חנפק ניהול שבשליטת לניר מחזיקה ב-18.5% ממניות בבילון (20.3% מזכויות ההצבעה). לניר הציעה לרכוש את המניות בסכום של 1.50 שקל, מעט מעל מחיר השוק בעת פרסום ההצעה, ה-18 במרץ, שעמד בשעתו על 1.496 שקלים. בהצעה נטען שהמחיר גבוה ב-9% ממחיר המניה הממוצע בששת החודשים שקדמו לפרסומה, 1.38 שקלים. מאז ההצעה עלה שווי המניה והיא ננעלה היום (ה') ב-1.561 שקלים.

 

ב-2 באפריל הודיע דירקטוריון בבילון כי אין בכוונתו לקבוע עמדה בדבר כדאיות ההיענות להצעת הרכש. בהודעתו ציין הדירקטוריון שלא הועבר לו מידע מספק מצד לניר בנושא זה. 

 

"לדעת דירקטוריון החברה, אין בידו מידע מהותי עודף על המידע המצוי ברשות הניצעים בהצעת הרכש, אשר עשוי להשפיע על שיקול דעתו של ניצע ביחס למחיר הצעת הרכש. 2 .כמו כן, לא הונחה בפני דירקטוריון החברה, טרם הדיון בתנאי הצעת הרכש, חוות דעת כלכלית חיצונית בדבר כדאיות הצעת הרכש או הערכת שווי לחברה או לפעילותה או למניות המוצעות לרכישה", נאמר בהודעת הדירקטוריון.

 

כמו כן, בהודעת הדירקטוריון הודגש שהתמורה למניה בהצעת הרכש שהגי לניר (כאמור, 1.50 שקלים למניה), נמוכה ב-38% מההון העצמי למניה של החברה, על-פי דוחותיה הכספיים המאוחדים של החברה ליום 31.12.2018, אשר עמד על 2.42 שקלים.  

 

לניר מחזיק במניות בבילון גם באמצעות חברת לייבמור שבשליטתו (Livermore), המחזיקה ב-3.83% מזכויות ההצבעה בחברה - בסך הכול באמצעות שתי החברות (חנפק ולייבמור) מחזיק לניר ב-22% מהון המניות של בבילון וב-24.17% מזכויות ההצבעה (אם ההצעה היתה נענית במלואה, שיעור ההחזקה של לניר באמצעות שתי החברות היה עומד על 26.6% מהון המניות של בבילון וב-29.17% מזכויות ההצבעה).

 

נועם לניר נועם לניר צילום: תומי הרפז

 

בטל שלח
    לכל התגובות
    x