שימו לב, אתר זה עושה שימוש בעוגיות על מנת להבטיח לך את חוויית הגלישה הטובה ביותר. קראו עוד הבנתי
בורסת ת"א

הראל מובילה ברווח ובתשואה להון, הפניקס הגדולה במונחי הון עצמי

חברת הביטוח שבשליטת משפחת המבורגר השיגה ב־2018 את הרווח הגדול בענף – 542 מיליון שקל. גם במונחי תשואה על ההון הראל מובילה עם 9.44% לעומת תשואה של 8.97% בהפניקס, שלראשונה מובילה את השוק במונחי הון עצמי, עם 6.3 מיליארד שקל; קריסת השווקים בדצמבר האחרון גבתה מהחברות מחיר כבד. כך, למשל, כל תשואות 2018 בתיקי הנוסטרו של הראל והפניקס, ושל הפוליסות המשתתפות ברווחים, נמחקו לחלוטין בסוף השנה; איציק עוז, מנכ"ל ושותף בסוכנות הביטוח אגם לידרים - שיאן השכר בענף - הסכים לירידה של 40% בשכר

רחלי בינדמן 09:0401.04.19

הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט

 

הראל והפניקס, שתי חברות הביטוח האחרונות מחמש הגדולות, פרסמו אתמול את הדו"חות הכספיים לשנת 2018, ותמונת הפגיעה הכוללת של דצמבר השחור בענף התבררה בכל חומרתה. מהדו"חות עולה שהראל ביטוח שבשליטת משפחת המבורגר רשמה ב־2018 את הרווח הגבוה בענף — 542 מיליון שקל, תוך שהיא עוקפת ב־3 מיליון שקל את המתחרה הפניקס. גם במונחי תשואה להון עוקפת הראל את הפניקס עם תשואה של 9.44% על ההון, לעומת 8.97% של הפניקס. הראל חילקה במהלך 2018 דיבידנד בגובה של 214 מיליון שקל ובחמש השנים האחרונות היא חילקה דיבידנדים בהיקף של 1.4 מיליארד שקל, אך כעת לא הוכרז על דיבידנד נוסף. 

חרף הרווח הגבוה בענף מדובר בירידה של 36% ברווח הכולל של הראל לעומת 2018, זאת על רקע הירידות החדות בשוקי ההון במהלך דצמבר 2018, שמחקו את תשואות השנה כולה, הן בתיקי הפוליסות המשתתפות ברווחים והן בתיק הנוסטרו של הראל. בעקבות זאת סיימה הראל את הרבעון הרביעי ברווח צנוע של 5 מיליון שקל לעומת 245 מיליון שקל ברבעון המקביל.

 

כך, למשל, ההכנסות של הראל מהשקעות התרסקו ב־90% לעומת התקופה המקבילה, ל־560 מיליון שקל בלבד. הפרמיות שהורווחו ברוטו, דמי הגמולים ותקבולים בגין חוזי השקעה, גדלו ב־12% במהלך 2018, ועמדו על 31 מיליארד שקל, זאת לעומת כ־27.8 מיליארד שקל בתקופה המקבילה. ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות של הראל, נכון ל־31 בדצמבר 2018, עמד על 5.92 מיליארד שקל, מעט נמוך מזה של הפניקס שלראשונה מובילה את הענף במונחי הון עצמי – עם 6.3 מיליארד שקל – וזאת, בין היתר, על רקע חלוקת דיבידנדים גבוהה יותר מצד הראל.

 

הראל מציגה גם רווחיות יפה מאוד בתחום הפנסיה כאשר הרווח הכולל לפני מס ב־2018 עלה ב־17% לעומת התקופה המקבילה, ל־81 מיליון שקל — וזאת לאור עלייה של 15% בהכנסות מקרנות הפנסיה, ל־8.3 מיליארד שקל חרף התחרות העזה בענף והשחיקה בדמי הניהול. בתחום ביטוחי הבריאות שבו הראל מובילת שוק עמד הרווח הכולל לפני מס על 289 מיליון שקל — זינוק של 163% לעומת 2017. הפרמיות עלו ב־9% לעומת התקופה המקבילה ל־1.2 מיליארד שקל. התוצאות בביטוחי הבריאות היו חזקות בהשוואה ל־2017, על רקע עדכון לטובה במחקר לגבי הנחות התחלואה והביטולים בענף ביטוחי הבריאות הפרטיים.

 

בתקופת הדו"ח התכווצו ההתחייבויות הביטוחיות בזכות המחקר ב־138 מיליון שקל וזאת בהשוואה להגדלתן (על חשבון הרווח) ב־98 מיליון שקל ב־2017, שאז הניחו עלייה בביטולים ועדכון כלפי מעלה בהוצאות — כך שמדובר בפער חיובי של 236 מיליון שקל ב־2018. לשם השוואה, הרווח הכולל מביטוחי בריאות בהפניקס עמד על 75 מיליון שקל, ירידה של 50% לעומת 2017, שכן בהפניקס דווקא ביצעו הפרשה של 32 מיליון שקל ב־2018 כתוצאה מעדכון לרעה של הנחות אקטואריות על שיעורי תמותה ועלייה בשיעור ההוצאות.

 

בזרוע הפיננסים של הראל — הראל פיננסים המנוהלת על ידי טל קדם, נרשם רווח כולל לפני מס של 34 מיליון שקל, זהה לרווח ב־2017. עלות שכרו השנתית של מנכ"ל הראל ביטוח מישל סיבוני עמדה על 4.27 מיליון שקל, והיא כללה עלות של כמיליון שקל בגין השלמת ותק ביחס לפיצוי פיטורים.

 

בצל תכניותיו של המנכ"ל בעשור האחרון, אייל לפידות, לערוק לניהול שיכון ובינוי, הפניקס רשמה ב־2018 ירידה של 38% ברווח הכולל לעומת התקופה המקבילה, ל־539 מיליון שקל. גם הפניקס, כאמור, נפגעה מהקריסה של השווקים בדצמבר, ורשמה בו הפסד כולל של 52 מיליון שקל. עם זאת, הרווח שנתי של הפניקס גבוה יחסית למתחרות, למעט הראל; מנורה עם רווח של 180 מיליון שקל; מגדל עם רווח של 109 מיליון שקל; וכלל שסיימה עם הפסד כולל של 148 מיליון שקל.

 

התשואה להון שהציגה הפניקס ב־2018 עמדה על 9%, זאת לעומת תשואה של 16.5% בתקופה המקבילה. ב־2018, הפניקס שנחשבת בינונית במונחי פרמיות, הפכה לחברת הביטוח הגדולה ביותר במונחי הון עצמי, עם 6.3 מיליארד שקל. הפניקס הודיעה על חלוקת דיבידנד של 250 מיליון שקל, זאת לאחר שעמדה ביעד הון של 110% על דרישות ההון החדשות. דיבידנד זה מתווסף ל־120 מיליון שקל שחילקה ב־2018. מגדל וכלל ביטוח נותרו החברות היחידות שטרם חזרו לחלק דיבידנדים.

הירידה ברווח של הפניקס מיוחסת לרווחי השקעות נמוכים יותר ב־2018 שעמדו על 851 מיליון שקל לעומת 5.12 מיליארד שקל ב־2017. ברבעון הרביעי ההפסדים מהשקעות עמדו על 2.36 מיליארד שקל לעומת רווחי השקעות של 1.8 מיליארד שקל ברבעון המקביל. ההכנסות מדמי ניהול עמדו על 82 מיליון שקל לעומת 308 מיליון שקל ברבעון המקביל — בעיקר בגלל תיק ביטוחי המנהלים המשתתף ברווחים. 

 

 

לצד החולשה בהשקעות, בזכות סביבת הריבית העולה ב־2018 הפניקס שחררה בחזרה לשורת הרווח 134 מיליון שקל אחרי מס, שהופנו לחיזוק ההון, וזאת לעומת הקטנת הרווח ב־2017 בהיקף של 99 מיליון שקל אחרי מס בגלל ירידת סביבת הריבית באותה שנה. פעילות השירותים הפיננסיים של הפניקס, המרוכזת באקסלנס, ירדה ב־22% לעומת התקופה המקבילה, ל־165 מיליון שקל.

 

בתחום הבריאות, שבו זכתה לאחרונה הפניקס במכרז הביטוח הסיעודי של קופת החולים מכבי נרשם ב־2018 רווח כולל של 75 מיליון שקל, ירידה של 50.3% לעומת השנה שקדמה לה כתוצאה מרווחי השקעות נמוכים יותר וגם בגלל השפעה לרעה של פעילות הסיעוד. בפעילות זו הופרשו 32 מיליון שקל לעתודות בגלל עדכון הנחות אקטואריות בדבר שיעורי תמותה והנחת הוצאות. ב־2018 נמשכה הרעה גם בתוצאות ענף תאונות אישיות ומנגד נרשם שיפור ברווחי הביטוחים הקבוצתיים.

 

הניתוח העגום לגבי העתיד

הפניקס מציגה ניתוח לגבי המגמות בענף החיסכון ארוך הטווח, בין היתר על רקע הכניסה הצפויה היום של רפורמת פנסיית ברירת המחדל. במסגרת הרפורמה, כל עובד חדש יצורף אוטומטית לאחת מ־4 קרנות הפנסיה המוזלות של מיטב דש, אלטשולר שחם, פסגות והלמן־אלדובי. רפורמה זו תיערך במקביל להוזלת תעריפי ביטוחי החיים ורפורמה בביטוחי המנהלים שהוביל הממונה על שוק ההון, ד"ר משה ברקת. בהפניקס מעריכים שמגמת השחיקה בדמי הניהול בתעשייה תימשך וכי שיעור המכירות באמצעות ערוצי הפצה ישירים יגדל על חשבון מכירות על ידי סוכני ביטוח. עוד מעריכים כי מעסיקים יעדיפו לצרף עובדים חדשים לקרנות ברירת המחדל על פני קרנות פנסיה אחרות, ובכלל זה לקרן הפנסיה של הפניקס, וכי תיווצר העדפה מובהקת יותר לקרנות פנסיה על פני ביטוחי מנהלים לצד פגיעה ברווחיות של מוצרי הריסק (ביטוחי חיים טהורים).

 

שיאני השכר של הפניקס

מגבלת חוק שכר הבכירים בגופים הפיננסיים בולטת במיוחד בדו"חות הפניקס בשנתיים האחרונות, כאשר שותפים עסקיים שלא כפופים לחוק מתברגים ברשימת שיאני השכר ועוקפים את שכרם של המנהלים השכירים. כך, מוביל את הטבלה, שוב, איציק עוז, מנכ"ל ושותף (40%) בסוכנות הביטוח אגם לידרים עם שכר בעלות של 10.3 מיליון שקל ב־2018 – שכוללת מענק של 7.5 מיליון שקל הנגזר מרווחי הסוכנות. אגם לידרים תרמה לרווחי הפניקס 56.3 מיליון שקל ב־2018.

 

בהתאם להסכם העסקתו של עוז הוא זכאי למענק שנתי בשיעור של 5% מהרווח של הסוכנות ושל 8.3% על כל רווח מעל ל־47 מיליון שקל בשנה. הסכם העסקתו של עוז עודכן בשבועות האחרונים ויחתך ב־40%. מ־2019 הוא יהיה זכאי למענק של 10% מהרווח שמעל 52 מיליון שקל, ובלבד שדמי הניהול והמענק לא יעלו על 5.6 מיליון שקל בתוספת מע"מ. עלות השכר של רן גבעון, מנכ"ל סוכנות כהן גבעון של הפניקס – עמדה על 5.5 מיליון שקל. עוד שני שיאני שכר הם מנהלי הפניקס קפיטל, מוני פלר וסטו שפירא שכל אחד מהם נהנה מעלות שנתית של 4.6 מיליון שקל. השניים מחזיקים ב־35% מהפניקס קפיטל.

 

לעומתם, לפידות שכפוף לחוק הגבלת שכר הבכירים משך ב־2018 שכר בעלות של 3.6 מיליון שקל, וזו ככל הנראה אחת הסיבות שבגללן הוא מתכנן לעבור לנהל את שיכון ובינוי שם עלות שכרו לא תוגבל. בהתאם להסכם העסקתו, אם יעזוב את הפניקס לפידות יהיה זכאי להודעה מוקדמת של שישה חודשים ולתקופת הסתגלות של שישה חודשים נוספים בה יקבל שכר מלא. תקופת ההסתגלות תיחשב לתקופת צינון אשר במהלכה לא יועסק המנכ"ל על־ידי חברת ביטוח או גופי ביטוח אחרים או בית השקעות.

 

 

אייל לפידות אייל לפידות צילום: אביגיל עוזי

 

 

הפניקס לא התאפקה והכתירה את עצמה, מוקדם מדי, לחברה המובילה בענף

לפעמים ההצלחה עולה קצת יותר מדי לראש. הפניקס, שלאחרונה עקפה לרגע את הראל במונחי שווי שוק, פרסמה אתמול הודעה לעיתונות בדבר הדו"חות החזקים שלה עם הכותרת "הרווח הגבוה בין קבוצות הביטוח הגדולות". לכותרת נוספה כוכבית קטנה ובשולי ההודעה צוין "מבין חברות הביטוח שפרסמו עד כה".

 

בהפניקס הניחו שהראל, שטרם פרסמה את הדו"חות הכספיים שלה באותה שעה, תציג תוצאות פחות טובות. זו כנראה גם הסיבה שמתחת לכותרת המובלטת נכתב עוד: "התשואה על ההון הגבוהה מבין קבוצות הביטוח הגדולות שנה שישית ברציפות", וגם כאן נוספה הכוכבית האמורה. אלא ששלוש שעות לאחר מכן התבררה האמת. הראל עקפה את הפניקס הן ברווח הכולל והן בתשואה על ההון, וההודעה שלה על "הרווח הגבוה ביותר בענף" היתה הכותרת המדויקת.

 

אף שיש שיטענו שמדובר בסמנטיקה, הקרב האמיתי בין שתי ענקיות הביטוח הוא קרב של אגו הקשור למיתוג ומובילות ענפית. רק לפני שבועיים עקפה הפניקס את הראל והפכה לחברת הביטוח הגדולה בישראל במונחי שווי שוק. הישג זה נמחק כמה ימים לאחר שהתרחש. כך או כך, הדו"חות השנתיים שבהם עקפה הראל את הפניקס היו בבחינת פיצוי להתרברבות של המתחרה על ההישג.

בטל שלח
    לכל התגובות
    x