$
בורסת ת"א

בגלל שוק ההון החלש: מנורה סיכמה את השנה עם ירידה של 47% ברווח

חברת הביטוח סיימה את 2018 עם רווח של 180 מיליון שקל, בגלל הרבעון הרביעי החלש בשוק ההון שפגע ברווחי ההשקעות; חברת הביטוח רשמה עלייה של 25% ברווח בתחום הפנסיה, למרות התחרות העזה בענף; מנורה הודיעה על חלוקת דיבידנד של 50 מיליון שקל

רחלי בינדמן 09:4726.03.19

הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט

 

מנורה מבטחים היא הראשונה מבין חמש חברות הביטוח הגדולות לפרסם את הדוח השנתי ל-2018 שחושף את השפעות הרבעון הרביעי והחלש בשווקי ההון והשפעתו על תוצאות חברות הביטוח.


מנורה, בניהולו של יהודה בן אסאייג, דיווחה הבוקר (ג') כי סיימה את השנה ברווח של 180 מיליון שקל, ירידה של 47% לעומת 2017. חברות הביטוח כלל ומגדל צפויות להציג תוצאות חלשות אף יותר על רקע החשיפה הגבוהה יותר שלהן לשוקי ההון בגלל תיקי ביטוחי החיים הגדולים. מנורה הודיעה על חלוקת דיבידנד של 50 מיליון שקל.

 

יהודה בן אסאייג, מנכ"ל מנורה מבטחים יהודה בן אסאייג, מנכ"ל מנורה מבטחים צילום: אוראל כהן

 

 

השחיקה ברווח היא תולדה של ירידה חדה בהכנסות בהשקעות בהיקף של 445 מיליון שקל ביחס לשנה הקודמת. לצד זאת דווקא בתחום פעילות הליבה חל שיפור עם שיפור בתוצאות העסקיות בתחום ביטוח רכב מקיף, עם רווח חיתומי הגבוה ב-74 מיליון שקל לפני מס לעומת 2017.

 

כיוון שברבעון הרביעי נרשמה עלייה בסביבת הריבית, מנורה יכלה לשחרר עתודות הון בחזרה לשורת הרווח (תופעה שצפויה להתהפך ברבעון הראשון של 2019 שבו הריבית חזרה למגמת ירידה) – זאת בהיקף של 31 מיליון שקל לפני מס לעומת הגדלת העתודות ב-90 מיליון שקל ב-2017.

 

מה דעתך על מניית מנורה מב החז:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
קנייה חזקה קנייה המתן מכירה מכירה חזקה

במקביל, גדלו העתודות בביטוח כללי בגלל תקנות וינוגרד המגדילות את תשלומי הפיצויים למבוטחים בביטוח רכב חובה בהיקף של 38 מיליון ב-2017 ואילו ב-2018 הן דווקא קטנו ב-16 מיליון שקל.

 

סך הפרמיות ודמי הגמולים הסתכמו ב-23 מיליארד שקל – עלייה של 11%. כאשר דמי הגמולים בפנסיה, שמנורה היא השחקנית הגדולה בה בענף, גדלו ב-11% ל-12 מיליארד שקל. נתח השוק של מנורה בשוק הפנסיה בגביית דמי גמולים מסך דמי הגמולים הנגבים על ידי קרנות הפנסיה החדשות הסתכם ב-29.8%.

 

הרווח הכולל לפני מס מעסקי הפנסיה בשנת 2018 עמד על כ-171 מיליון שקל, למול 137 מיליון שקל בשנה הקודמת. העלייה ברווח נרשמה הודות לצמיחה בהיקף הנכסים המנוהלים ולמרות שחיקת דמי הניהול הענפית.

 

הרווח הכולל לפני מס מעסקי הגמל בשנת 2018 הסתכם ב-12 מיליון שקל, ירידה לעומת 28 מיליון שקל ב-2017. הקיטון ברווח נובע בעיקר מירידה במרווח הפיננסי (הכנסות מהשקעות בניכוי ההתחייבויות לעמיתים) בקופות גמל מבטיחות תשואה וכן מגידול בהוצאות עמלות, הוצאות שיווק והוצאות רכישה אחרות הנובע בעיקר מגידול בהיקפי הפעילות.

 

מנגד, חלה עלייה בדמי הניהול כתוצאה מעליה בגבייה ובנכסים המנוהלים, וכן מקיטון בהוצאות הנהלה וכלליות כתוצאה מירידה בעלויות התפעול של קופות הגמל.

 

ההכנסות מפרמיות ביטוח כללי בשנה החולפת הסתכמו בכ-3.3 מיליארד שקל, לעומת כ-3.4 מיליארד שקל ב-2017. הרווח הכולל לפני מס בשנת 2018 בתחום ביטוח כללי הסתכם בכ-219 מיליון שקל, עלייה מכ-172 מיליון שקל ב-2017.

 

הרווח הכולל לפני מס בשנת 2018 מביטוח רכב רכוש עמד על כ-204 מיליון שקל, ביחס ל-136 מיליון שקל בשנה הקודמת. לעומת זאת ההפסד הכולל לפני מס בשנת 2018 מביטוח רכב חובה עמד על כ-35 מיליון שקל למול רווח כולל לפני מס של 16 מיליון שקל ב-2017. ההפסד נבע בעיקר מקיטון בהכנסות מהשקעות, מהרעה בתוצאות החיתומיות, מהפחתת ההפרשה בגין עדכון תקנות ההיוון וכתוצאה מהשפעת ריבית חסרת סיכון.

 

עוד חושף הדו"ח כי בנו של יו"ר מנורה מבטחים ביטוח, ארי קלמן, מיכאל קלמן המכהן כמשנה למנכ"ל בחברה ומנהל אגף הביטוח הכללי, קיבל את אישור הדירקטוריון לתוספת בשכרו. מיכאל קלמן יקבל שכר חודשי של 75 אלף שקל בחודש במקום 65 אלף שקל והבונוס מבוסס היעדים שלו יעלה מעד 4 משכורות לעד 5 משכורות. זאת על רקע "המשך התרחבות התחום שתחת אחריותו בשל מיזוג אגף עסקים לתוך אגף אלמנטרי".

בטל שלח
    לכל התגובות
    x