$
בורסת ת"א

חברת הנדל"ן KBS חילקה דיבידנד של 114.5 מיליון דולר

חברת הנדל"ן האמריקאית הנסחרת בת"א ביצעה את החלוקה בתקופה של כ-3 חודשים, החל מאמצע מרץ; KBS רשמה ברבעון השני ירידה של 33% ב-NOI בשל מכירת נכסים

חזי שטרנליכט 09:4912.08.18

קבוצת הנדל"ן האמריקאית KBS SOR, אחת הראשונות שהגיעה מעבר לים לגיוס אג"ח בבורסה בת"א, חילקה לאחרונה דיבידנדים של 114.5 מיליון דולר, בפרק זמן של כ-3 חודשים. החברה העוסקת בהשכרת בנייני משרדים בארה"ב - ומנוהלת על ידי פיטר מקמילן וקית' הול - גייסה בבורסה בת"א בשנת 2015 חוב של 970 מיליון שקל.  

החל מה-11 במרץ 2018 ועד ל-13 ביוני חילקה KBS דיבידנדים בארבעה מועדים שונים, בסכום הכולל האמור. זאת על אף שרשמה ברבעון השני ירידה ב-NOI וב-FFO, נתוני המפתח של חברת נדל"ן מניב.

 

KBS רשמה ברבעון NOI של 16.3 מיליון דולר, ירידה של 33% בהשוואה לרבעון המקביל. ה-FFO רשם נסיגה חדה של 62% ל-3.5 מיליון דולר. דירקטוריון החברה הסביר כי הירידה ב-NOI נבעה בעיקר ממכירת נכסי נדל"ן להשקעה, אשר קוזזה בחלקה על ידי רכישת שלושה נכסים. לגבי ה-FFO צויין כי הירידה שנרשמה בנתון זה נבעה ממכירת נכסי נדל"ן - שקוזזה בחלקה על ידי רכישת הנכסים שהוזכרו.

 

כמו כן, המינוף של החברה עלה בתום המחצית הראשונה של השנה. יחס החוב ל-CAP (הון עצמי בתוספת חוב פיננסי נטו) שלה לסוף המחצית הראשונה של 2018 עמד על 54%, מול נתון של 32.8% בשנה שעברה. לדברי הנהלת החברה מדובר עדיין בשיעור חוב נמוך. בדו"חות נכתב כי "שיעור נמוך מאוד ביחס למקובל בחברות נדל"ן מניב, לרבות ביחס לחברות שאגרות החוב שלהן מדורגות בדירוגים גבוהים מאוד".

 

ל-KBS יש גירעון בהון החוזר של 64.7 מיליון דולר, המיוחס להלוואות שעומדות לפירעון בשנה שלאחר תאריך הדוח ולכן מסווגות כהלוואות לזמן קצר. דירקטוריון החברה מציין כי אינו צופה קושי במחזור ההלוואות כאמור או לחילופין בפירעונן השוטף, לאור "שיעורי המינוף הנמוכים יחסית של נכסי החברה".

 

כל אחת מההלוואות של החברה לפי התיאור של דירקטוריון היא ביחס חוב לשווי נכסים (LTV) שנמוך מ-65%. דירקטוריון החברה אף קבע כי הגרעון בהון החוזר בדוחות הכספיים המאוחדים ביניים ובדוח הכספי הנפרד "אינו מהווה אינדיקציה לבעיות נזילות בחברה".

 

אגרות החוב של KBS זוכות לאמון המשקיעים בתל אביב. מדובר באגרות שאינן מדורגות ואף לא שועבדו נכסים להבטחתן. הן נסחרות בריבית נמוכה יחסית של 3.6% ובמח"מ קצר של 2.38. שווי אגרות החוב בבורסה גבוה מערכו בספרי החברה, עדות לאמון של המשקיעים. השווי נכון לתום המחצית הראשונה של השנה הסתכם במיליארד שקל ובספרים בכ-963 מיליון שקל. הריבית שבהן גויסו האגרות בשנת 2015 עומדת על 4.25%.

 

 

פיט מקמילן וקית' הול מנהלי KBS פיט מקמילן וקית' הול מנהלי KBS צילום: יח"צ

בטל שלח
    לכל התגובות
    x