$
בורסת ת"א

דלק קידוחים: זינוק של 150% ברווח הנקי בעזרת תמר פטרוליום

שותפות הגז סיימה את 2017 ברווח נקי של 817 מיליון דולר, בעקבות מכירת כשליש מאחזקותיה במאגר תמר. בהכנסות ממכירות הגז חלה ירידה של כ־7.5%. דלק קידוחים העבירה למדינה בשנה האחרונה מיסים בהיקף של יותר ממיליארד שקל

ליאור גוטמן 11:5123.03.18

שותפות הגז דלק קידוחים סיימה את 2017 ברווח נקי של כ־817 מיליון דולר, זינוק של כ־150% לעומת הרווח הנקי שנרשם בסוף 2016. כך עולה מפרסום הדו"חות המסכמים של השותפות.

 

עיון בדו"חות מעלה שלמרות ההישג המרשים מדובר בעיוות מסוים, זאת כיוון שבמהלך 2017 השלימה דלק קידוחים מכירה של כשליש מאחזקותיה במאגר תמר לידי תמר פטרוליום - חברה שהוקמה כדי לקלוט את דילול אחזקות דלק ונובל בתמר שנכפה במסגרת מתווה הגז. מכירה זו ייצרה לדלק הכנסות בהיקף של כ־566 מיליון דולר ששיפרו משמעותית את שורת הרווח הנקי.

יוסי אבו, מנכ"ל דלק קידוחים יוסי אבו, מנכ"ל דלק קידוחים צילום: עמית שעל

 

 

מבחינת הכנסות השותפות ממכירת גז טבעי וקונדסנט (תוצר לוואי של הפקת הגז שמשמש כחומר גלם להפקת דלקים), אלה הסתכמו בכ־502 מיליון דולר. ירידה של כ־7.4% לעומת סך הכנסות השותפות, למרות שדלק קידוחים מדווחת שנרשמה עלייה בצריכת הגז בהיקף של כ־4%. הפער הזה נובע מכיוון שדלק דיללה את אחזקותיה במאגר תמר מ־31.25% ל־22%, דילול שהשפיע על היקף ההכנסות המיוחס לה מסך ההכנסות במאגר הגז.

 

מחיר הגז הממוצע בעסקאות שבתחומי מדינת ישראל ממשיך לעלות והסתכם ב־2017 ב־5.33 דולר ליחידת אנרגיה. מדובר בעלייה מינורית של כ־0.5% שמקורה בחוזה הגז של חברת החשמל, זה המחזיק כ־54% מההכנסות והוא צמוד למדד המחירים האמריקאי עם תוספת אחוז אוטומטית עד שנת 2021.

 

בתחום ההוצאות דלק קידוחים כמעט והכפילה אותן מ־56 מיליון דולר לכ־95 מיליון דולר, פועל יוצא של מחיקת אחזקותיה במאגר דולפין הקטן שהולאם על ידי הממשלה. עוד זוקפת דלק לזכותה קיטון משמעותי בהוצאות המימון שצנחו מכ־60.5 לכ־28 מיליון דולר בלבד, זאת בעיקר בשל שערוך שווי התמלוגים שדלק קידוחים אמורה לקבל ממאגרי כריש ותנין.

מה דעתך על מניית תמר פטרוליום:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
קנייה חזקה קנייה המתן מכירה מכירה חזקה

 

במועד המכירה של שני המאגרים מידי דלק לאנרג'יאן היוונית נקבע שעל כל מכירת גז - דלק תזכה לתמלוגים שינועו סביב 8% מהיקף המכירה. הפעם האחרונה שמאגרי כריש ותנין דיווחו על פיתוח נולד צפי לראות את הגז משם רק בשנת 2022. בדו"ח הנוכחי כבר ידוע ודווח על ידי אנרג'יאן שמאגרי כריש ותנין יפיקו גז אולי אפילו בסוף שנת 2020, והקדמת המועד גררה שערוך של היקף התמלוג שיכנס לדלק, והיא רשמה אותו בדו"ח הרווח וההפסד כ"הכנסות מימון" ובהיקף של כ־47 מיליון דולר.

 

מבחינת חלקה של המדינה עסקת תמר פטרוליום גררה זינוק במס החברות שדלק קידוחים משלמת, וזה זינק מכ־58 מיליון דולר ב־2016 לכ־246 מיליון דולר בכל 2017. שיעור התמלוגים ששילמה דלק הסתכם בכ־57 מיליון דולר, ירידה מכ־61 מיליון דולר שמיוחסת לדילול חלקה של דלק במאגר. השורה התחתונה היא שדלק קידוחים לבדה העבירה למדינה בשנה האחרונה מיסים בהיקף של יותר ממיליארד שקל.

 

במקביל לנתוני הפעילות לשנת 2017 דלק קידוחים פרסמה דו"ח תזרים מזומנים מהוון חדש לגבי מאגר לווייתן.

 

השינוי העיקרי בדו"ח זה, שמתפרסם כחצי שנה לאחר הדו"ח הקודם, זו עסקת מכירת הגז ממאגר לווייתן לדולפינוס המצרית בהיקף של כ־7.5 מיליארד דולר. לפי דלק, השפעת העסקה הגדילה את שווי המאגר מ־7.6 לכ־9 מיליארד דולר, מתוכם כ־3.6 מיליארד דולר שמיוחסים לדלק (שמחזיקה שם כ־45%).

 

מנכ"ל דלק קידוחים יוסי אבו מסר ש"פיתוח פרויקט לווייתן והשלמת העסקאות לייצוא גז טבעי לירדן ומצרים, הובילו שינוי אסטרטגי במשק האנרגיה הישראלי, שהופך מאי אנרגטי לחלק ממערכת ההולכה האזורית. אנו צופים פוטנציאל צמיחה שמבוסס על גידול בביקוש המקומי לגז טבעי כתוצאה מהפחתת הפחם בסל הדלקים לחשמל, כניסת הגז הטבעי לתחבורה ולתעשייה".

 

דו"חות דלק מצביעים ששיאן השכר הוא מנכ"ל החברה יוסי אבו, עם עלות שכר של כ־1.92 מיליון דולר. יצוין שסכום זה אינו כולל תגמול בסך של כ־218 אלפי דולר בגין כתבי אופציות שהוענקו לו על-ידי אית'יקה, חברת קידוחי הגז שקבוצת דלק רכשה. במקום השני בטבלה המשנה למנכ"ל יניב פרידמן עם עלות שנתית של כ־610 אלף דולר.

בטל שלח
    לכל התגובות
    x