$
בורסת ת"א

מיטב דש ישלם חצי מיליון שקל במסגרת הסדר הליך אכיפה

ביקורת שגרתית שערכה מחלקת ההשקעות של הרשות גילתה כי חברת הקרנות של בית ההשקעות חרגה 12 פעמים ממדיניות ההשקעה של קרן סולידית. החריגות נבעו מתקלות טכניות של מערכת האלגו־טריידינג

רעות שפיגלמן 08:0921.03.18

ועדת האכיפה ברשות ני"ע אישרה אתמול הסדר אכיפה בינה לבין מיטב דש קרנות נאמנות – הסדר שכולל עיצום כספי של חצי מיליון שקל על הפרת חובת הזהירות החלה על מינהל הקרן.

 

במהלך ביקורת שגרתית שערכה מחלקת ההשקעות של הרשות נתגלו חריגות ממדיניות ההשקעה של הקרן הסולידית – אג"ח מדינה כללי – שלפיה ההשקעה במניות מוגבלת לעד 10% מהכספים המנוהלים בקרן. הביקורת העלתה 12 פעמים של חריגות טכניות שנתגלו רק לאחר פרק זמן של כמה שעות ובמקרה אחר נתגלו ביום שלמחרת.  

החריגות בוצעו במסגרת פעילותו של אלגוריתם ממוחשב (אלגו־טריידינג). ועדת האכיפה המינהלית קיבלה את עמדת הרשות כי העמידה במדיניות ההשקעה בקרן, גם במהלך יום המסחר, היא בלב תחום ניהול הקרנות, בהיותה המאפיין החשוב ביותר למשקיע המבקש להתאים את רמת הסיכון בקרן להשקעה שבה הוא בוחר. בהודעת הוועדה נאמר כי הטלת העיצום הכספי יש בה "להוות איתות ומסר באשר לסטנדרטים המצופים לעניין זה ולחשיבות התאמת הבקרות הננקטות למדיניות הייחודית של כל קרן, בפרט כאשר מבקש מינהל הקרן לבצע חלק מפעילות ההשקעה באמצעות אלגוריתם ממחושב.

 

"הוועדה קיבלה כי התנהלותה הרשלנית של המשיבה (מיטב דש קרנות נאמנות – ר"ש) אינה עולה בקנה אחד עם רמת הסיכון שאותה מבקש משקיע לקבל בבחירתו בהשקעה בקרן בעלת צביון סולידי באורח יחסי, תחת סיווג 'אג"ח מדינה כללי', שבו החשיפה המקסימלית למניות אינה אמורה לעלות על 10%. הוועדה קבעה כי המשיבה כשלה ברשלנות במנגנון הבקרה והתאמת אמצעי ההתרעה על החריגות".

 

חברת הוועדה עו"ד רוני טלמור העבירה ביקורת מרומזת על החלטת הרשות לנקוט בהליך אכיפה מינהלית ולא בדרך של עיצום כספי, שהוא חמור פחות וכתבה ש"ככלל נראה כי מקרים של הפרת חובת זהירות בלבד, שניתן להטיל בגינם עיצום כספי לפי פרק י' לחוק ראוי שיאכפו בדרך זו, אם נסיבות העניין אינן מציבעות על נסיבות מחמירות או חוסר תום לב... אלא שלאחר שהובא בפני ועדת האכיפה המינהלית סעיף 52 סה (א') לחוק ני"ע אינו מאפשר העברת ההליך לעיצום כספי בידי הרשות. לפיכך, ונוכח הגישה המקלה שנקטה הרשות כלפי המשיבה כפי שפירטו חבריי אני מצטרפת להחלטתם לאשר את ההסדר".

 

ועדת האכיפה ציינה ש"אל מול חומרת ההפרה, הביאה הרשות בחשבון כמה שיקולים המצדיקים לשיטתה הקלה באמצעי האכיפה: מדובר בתקופה יחסית קצרה שבה חרגה הקרן ממדיניות ההשקעה. לא נמצאו חריגות נוספות של הקרן בבדיקה שהתייחסה לתקופה ארוכה יותר או בבדיקה של קרנות נוספות של מינהל הקרן; מדובר בקרן קטנה יחסית, הנחשבת למינהל קרנות מהגדולים בתחום; התשתית העובדתית לא העלתה חשד כי התנהלות המשיבה היא מעבר לרשלנות; תיק זה הוא ההליך המינהלי הראשון העוסק בהפרת חובת הזהירות".

 

ממיטב דש נמסר בתגובה כי "הליך האכיפה התבצע לאחר שנתגלו, לפני כשנה וחצי, כמה חריגות במדיניות ההשקעות שנבעו מטעות בהגדרות אחד המודלים הממוחשבים. רוב החריגות תוקנו באופן ממוכן תוך דקות, עוד בטרם התגלו במערכות הבקרה של מינהל הקרן וללא שנגרם כל נזק ללקוחות החברה.

"החברה דיווחה על כך בדו"חות הרבעון השלישי של 2017. בנוסף, החברה מסכימה עם דעתה של חברת המוטב, עו"ד רוני טלמור, שנושא זה יכול היה להיסגר ללא הליך אכיפה אלא בהליכים רגילים. יודגש כי בעקבות האירוע הודקו הבקרות לאיתור החריגות ולמניעת הישנות מקרים כאלו בעתיד". מיטב דש כבר הפריש בדו"חות הרבעון הרביעי של 2017 את מלוא הסכום ששולם בהסדר.

  

אילן רביב אילן רביב צילום: עמית שעל

 

בטל שלח
    לכל התגובות
    x