$
בורסת ת"א

ילין נותן חבל הצלה לגינדי השקעות: הלוואה של 75 מיליון שקל להקדמת תשלום האג"ח

בחודשים האחרונים צנחו אגרות החוב של גינדי מחשש שתיקלע למצוקת נזילות. ההלוואה היא ל-30 חודשים - היא תישא ריבית שנתית של 4%, ועוד תשלום ריבית מראש של 4.85% וקנס של 2.5% על הפרת הסכם ההלוואה

רחלי בינדמן 19:0827.01.18

בית ההשקעות ילין לפידות מחלץ את קבוצת גינדי השקעות שבשוק ההון חוששים מיכולתה לעמוד בהתחייבויותיה. בסוף השבוע דיווחה החברה כי לאחר מגעים ממושכים שהחלו כבר בסוף אוקטובר האחרון והושלמו ביום חמישי האחרון נחתם הסכם הלוואה שתוחזר תוך 30 חודשים עם גוף מוסדי למתן הלוואה של 75 מיליון שקל שתשמש בעיקר לצורך פרעון חלקי מוקדם של אג"ח של גינדי בהיקף של 45 מיליון שקל. עוד 20 מיליון שקל ישמשו את החברה ועוד 10 מיליון שקל ישולמו כעמלות למתווכים ויועצים (וכוללים את הריבית ששולמה מראש).

 

 

 

מתברר כי הגוף המוסדי שהעמיד את ההלוואה הוא ילין לפידות שעל רקע מצבה הפיננסי המורכב של גינדי השקעות דרש וקיבל ריבית גבוהה של 4% בשנה שתיפרע מידי רבעון וכן ריבית בשיעור של 4.85% ששולמה לילין מראש במועד העמדת ההלוואה. מתברר כי ההסכם כולל תוספת ריבית בשיעור של 2.5% במקרה של הפרת הסכם ההלוואה. אם לא די בכך גינדי תשלם עמלת הקצאה של 1% מסכום ההלוואה ועמלת אי ניצול (לתקופה ממועד החתימה על ההסכם ועד למועד העמדת ההלוואה) של 4% לשנה וכן תשלום סכום של 650 אלף שקל בגין התארכות המועד שבין חתימת ההסכם לבין התקיימות התנאים המתלים הקבועים בו.  

 

ל"כלכליסט" נודע כי הגוף שתיווך בעסקה ויגזור קופון של 750 אלף שקל הוא איפקס הנפקות. הרקע להלוואה היקרה הוא חשש המשקיעים בגינדי מהסדר חוב בחברה והתרסקות אגרות החוב שלה בחודשים האחרונים בבורסה וזו בשל חשש מיכולת החברה לבצע עסקת מימון מחדש על הנכס המרכזי שלה – קניון TLV Fashion

הנכס המרכזי של גינדי, קניון TLV Fashion הנכס המרכזי של גינדי, קניון TLV Fashion צילום: טל שחר, צביקה טישלר

.

 

גינדי השקעות הוקמה בשנת 2003 על ידי מנור גינדי, אורי לוי ואייל פרידמן והם בהתאמה בנו וחתניו של משה גינדי. האג"ח שפרעונו יוקדם כעת בזכות ההלוואה של ילין, הוא אג"ח ד, סדרה שאמורה להיפרע כבר ביולי הקרוב והמשקיעים חששו מאד שהחברה לא תוכל לשלם את החוב, דבר שעלול לדרדר את החברה להסדר חוב.

 

הקדמת התשלום כעת בזכות ההלוואה באה להרגיע את המשקיעים ולשדר שגינדי תעמוד בכל התחייבויותיה. עם זאת, מדובר בהלוואה שמטילה נטל כבד על גינדי ומאלצת אותה לפעול בלחץ למימוש נכסים כדי להחזיר אותה. החשש של המשקיעים נובע בעיקר ממצוקת נזילות שאליה עלולה להיקלע גינדי שכן על מנת לשרת את החוב הייתה אמורה גינדי לקבל את העודפים מפרויקט המגורים שהיא מתכננת לבנות בסמוך לקניון אלא שטרם התסיימה הפרצלציה של הפרויקט ומסירת הדירות גם היא טרם הסתיימה.

 

גינדי נאלצת גם לשלם למתווכים ויועצים בעסקה המורכבת הזו סכום נוסף של 1% מגובה ההלוואה. גינדי תוכל לפרוע את ההלוואה בפירעון מוקדם ללא תשלום קנס ובלבד שסכום הפרעון המוקדם לא יפחת מ-5 מיליון שקל ולאחר הפרעון לא תפחת יתרת הלוואה מ-20 מיליון שקל שאז גינדי תהיה מחוייבת לפרוע את יתרת סכום ההלוואה. עם זאת, במקרה של פרעון מוקדם לא יוחזר סכום הריבית ששולם מראש ובעצם מבטיח חלק מהסיכון שלקחה על עצמה ילין.

 

גינדי תשעבד לטובת ילין את מניות גינדי ייזום – שעבוד שוטף על כל נכסיה של גינדי ייזום ורכושה וכן שעבוד מניות גינדי ישראל וערבות של בעלי השליטה בחברה. אלא שילין לא מסתפקת בדרישות הללו ובמהלך תקופת ההלוואה ייאסר על גינדי לחלק דיבידנדים למעט תשלום דמי ניהול לבעלת השליטה בסכום שלא יעלה על 4 מיליון שקל והשתתפות בתקורות עובדים בסכום שלא יעלה על מיליון שקל. על גינדי יאסר להעביר או למכור את כלל הפעילות שלה או חלק מהותי (מעל 50%) ללא אישור ילין למעט מכירה של נכסים המוחזקים על ידי גינדי יזום ובתנאי שהתמורה תשמש לפחות בחלקה לפרעון ההלוואה. גינדי תשמור כל עוד ההלוואה בתוקף על מגבלת מינוף של 225 מיליון שקל התחייבויות פיננסיות נטו וגינדי ישראל וגינדי יזום לא תיטולנה הלוואות כלשהן למעט קבלת אשראי למימון פרויקט הצעירים ברמת השרון או הפרויקט בגבעתיים.

 

בטל שלח
    לכל התגובות
    x