$
בורסת ת"א

יקי ודמני יקבל בקופיקס שכר גבוה ב-20% מקודמו בתפקיד

קופיקס מעוניינת להעניק למנכ"ל הנכנס דמי ניהול בעלות שנתית של 1.02 מיליון שקל - מול 840 אלף שקל של המנכ"ל הקודם חיים אהרון. במקרה של מענק מקסימאלי תעמוד עלות השכר על 2 מליון שקל - 72% יותר מאהרון

מיקי גרינפלד 10:5803.09.17

קופיקס מציעה למנכ"ל הנכנס יקי ודמני שכר (באמצעות דמי ניהול) בעלות גבוהה ב-21% לפחות מזה של קודמו בתפקיד חיים אהרון. כך עולה מזימון לאסיפה שמוציאה הבוקר החברה, לצורך אישור מדיניות התגמול ושכרו של ודמני. במקרה של מענק שנתי מקסימאלי, יהיה שכרו  גבוה ביותר מ-70% מזה של אהרון.   

החברה מעוניינת להעניק לודמני דמי ניהול חודשיים בגובה של 85 אלף שקל, תנאים נלווים, ומענק הנגזר משיעור הרווח לפני מס. ככל שהרווח לפני מס יהיה שווה ל-75% או מעל שיעור זה מיעד הרווח שהציבה החברה בתקציב השנתי, יעמוד המענק על 10% מהרווח לפני מס באותה שנה. מקסימום המענק יעמוד על 10 תשלומי דמי ניהול חודשיים. כאמור, השכר יובא לאישור אסיפת בעלי המניות של קופיקס.

 

ודמני נכנס לתפקיד מנכ"ל קופיקס רק באמצע חודש אוגוסט, כך שמדיניות תגמול זו תהיה תקפה במלואה (אם תאושר) רק החל משנת 2018: דמי הניהול  אמנם יחולו מרגע כניסתו לתפקיד, אך גובה המענק לשנת 2017 ייקבע על ידי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה - ויעמוד לכל היותר על סכום 2 תשלומי דמי ניהול חודשיים.

 

קופיקס מעריכה את העלות השנתית של תשלום דמי הניהול לודמני ב-1.02 מיליון שקל ואת גובה המענק במקרה המקסימלי ב-850 אלף שקל. יחד עם הוצאות רכב בסכום של 156 אלף שקל עומדת עלות שכרו השנתית המוערכת על 2.02 מיליון שקל.

 

המנכ"ל היוצא חיים אהרון קיבל דמי ניהול שנתיים בגובה של 840 אלף שקל ומענק של 210 אלף שקל. גם עלות הוצאות הרכב של אהרון היתה נמוכה יותר, ועמדה על 125 אלף שקל. עלות השכר השנתית של אהרון עמדה על 1.175 מיליון שקל. 

 

עלות השכר השנתית המוערכת של ודמני גבוהה ב-72% מזו של קודמו. עלות זו תלויה בגובה המענק שיקבל המנכ"ל הנכנס, כך שהשוואה מלאה יכולה להינתן רק בסוף שנת 2018. ואולם כבר עתה ניתן לומר שעלות השכר החודשית (דמי הניהול) של ודמני  גבוהה ב-21% מזו של קודמו.

 

קופיקס מציינת בנימוקיה לשכר, כי לודמני יש "ניסיון ניהולי עשיר, כישורים ויכולת המתאימים והנדרשים בתחומי פעילות הקבוצה. סכום דמי הניהול, התנאים הנלווים ומנגנון המענק השנתי, נקבעו, בין היתר, בשים לב להשכלתו, כישוריו, מומחיותו וניסיונו המקצועי של מר ודמני".

 

קופיקס פרסמה ביום חמישי את דוחותיה הכספיים לסיכום הרבעון השני. החברה חתמה את הרבעון עם ירידה של 18.5% בהכנסות ל-24 מיליון שקל, שיוחסה לשחיקה של 5.2 מיליון שקל במכירות בתי הקפה ומקיטון של 400 אלף שקל בהכנסות ממכירת זכיונות. קופיקס רשמה בתקופה זו הפסד של 996 אלף שקל, לעומת רווח של 1.25 מיליון שקל ברבעון המקביל.

 

ודמני התפטר בחודש אפריל האחרון מתפקידו האחרון כמנכ"ל אפריקה תעשיות, שנה וחודשיים לאחר שנכנס לתפקיד, ושלושה שבועות לאחר הודעת אפריקה תעשיות על מכירת החברה הבת נגב קרמיקה. ודמני אמר לאחר ההודעה על ההתפטרות כי י לאחר שהשלים את מכירת נגב הגיעה העת לפרוש: "בעקבות השלמת עסקת מכירת קבוצת נגב התגבשה בידי המסקנה המתבקשת לפיה, הושג במלואו היעד המרכזי שהצבתי לעצמי במסגרת היותי מנכ"ל החברה, והוא העברת קבוצת נגב לחוף מבטחים". בחודשים מרץ 2016 עד סוף 2016 קיבל ודמני באפריקה תעשיות שכר של 1.14 מיליון שקל.

 

 

יקי ודמני יקי ודמני צילום: אוראל כהן

 

 

 

בטל שלח
    לכל התגובות
    x