$
בורסת ת"א

לראשונה בתולדותיה: נפטא מחלקת דיבידנד - 300 מיליון שקל

נפטא מחזיקה ב-18.5% משותפות ישראמקו - בעלת 29% ממאגר תמר - שחילקה בעצמה סכום של 1.73 מיליארד שקל. נפטא מבהירה: החלוקה עומדת במבחן הרווח ובמבחן הפירעון

ליאור גוטמן 14:5022.08.17

חברת נפטא מודיעה היום (ג') , לראשונה בתולדותיה, על חלוקת דיבידנד: החברה תחלק לבעלי המניות סכום כולל של 300 מיליון שקל -306.43658 אג' לכל מניה.  

נפטא היא בעיקרה חברת החזקות, הפועלת (באמצעות חברות חברות בנות וחברות קשורות) בשני מגזרים: האחד גז ונפט, השני נדל"ן מניב בישראל ואירופה. החברה שהיתה בעבר בבעלות המדינה עברה באמצע שנות ה-90 לשליטת יואל. כיום היא מחזיקה כ-18.5% בשותפות ישראמקו, המחזיקה ב-29% ממאגר תמר.

 

חלוקת הדיבידנד נשענת על החלוקה שעליה הכריזה שותפות ישראמקו, בסכום  של כ-1.73 מיליארד שקל. המהלך עשוי לסייע לנפטא בשינוי עתידי - אם וכאשר יוחלט על מיזוג שלה עם יואל.

 

בהודעה על חלוקת הדיבידנד נאמר כי דירקטוריון נפטא  בחן את עמידת החברה במבחן הרווח ובמבחן יכולת הפירעון וקבע כי החברה עומדת בשני המבחנים. במקרה של מבחן הרווח, יתרת הרווחים הראויים לחלוקה של החברה בסוף הרבעון השני, ה-30 ביוני 2017, עמד על 469 מיליון שקל. יתרת הרווחים לאחר החלוקה עומדת על 169.2 מיליון שקל. 

 

אשר למבחן הפירעון, בדיווח מצוין כי הדירקטוריון בחן בין היתר, נתונים בדבר מצבה הפיננסי של החברה, יתרות הנזילות, יתרת ההתחייבויות, תזרימי המזומנים העתידיים הצפויים ומקורות המימון האפשריים הנוספים העומדים לרשות החברה. "לאחר הבחינה האמורה אישר הדירקטוריון כי החברה עומדת במבחן יכולת הפירעון", טוענת החברה. עוד נאמר בהקשר זה כי הדירקטוריון אישר שהחלוקה אינה פוגעת ביכולת החברה לעמוד בחבויותיה הקיימות והצפויות. .

 

 

 צילום: אלבטרוס

 

 

בטל שלח
    לכל התגובות
    x