$
בורסת ת"א

בנק הפועלים: רווח נקי של 812 מיליון שקל ברבעון השני, התשואה להון - 9.5%

זאת לעומת רווח נקי של 1.1 מיליארד שקל ברבעון המקביל שהושפע מאירועים חד פעמיים. דירקטוריון הבנק החליט על תשלום דיבידנד של 325 מיליון שקל. הבנק מציין כי בכוונתו להגיע בחודשים הקרובים להסדר בעניין החשד שהוא סייע ללקוחותיו לחמוק בארה"ב מתשלומי מסים

רעות שפיגלמן 07:5915.08.17

בנק הפועלים בניהולו של אריק פינטו רשם רווח נקי של 812 מיליון שקל ברבעון השני של 2017, ירידה של 27% לעומת הרבעון המקביל, כך עולה מדוחות הבנק שפורסמו הבוקר (ג').

מה דעתך על מניית פועלים:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
קנייה חזקה קנייה המתן מכירה מכירה חזקה

 

ברבעון המקביל אשתקד הסתכם הרווח הנקי ב-1.1 מיליארד שקל. רווח זה הושפע מסכום של 109 מיליון שקל שנבע ממכירת מניות ויזה אירופה לויזה העולמית, ממכירת הלוואות ומהכנסות בגין הפסדי אשראי. תשואת הרווח הנקי על ההון עמדה בסוף הרבעון על 9.5%. זאת, לעומת תשואה להון של 13.9% ברבעון המקביל בשנת 2016. בהתאם למדיניות שעליה הצהיר, דירקטוריון הבנק החליט על תשלום דיבידנד של 325 מיליון שקל לפי שיעור חלוקה של 40% מסך הרווח הרבעוני.

 

ההכנסות מריבית נטו של הבנק הגדול במדינה הסתכמו ב-2.23 מיליארד שקל, עלייה של 5.2% לעומת הרבעון המקביל באותה התקופה אשתקד. בסעיף ההוצאות להפסדי אשראי נרשמה הוצאה של 167 מיליון שקל זאת לעומת הכנסה (ריקוברי) של 128 מיליון שקל ברבעון המקביל. שיעור ההוצאה להפסדי אשראי עמד על 0.24% - עלייה לעומת רבעון קודם אז עמד שיעור ההוצאה על 0.16%.

 

הכנסות הבנק מעמלות ירדו ב-1.8% לעומת הרבעון המקביל והסתכמו ב-1.25 מיליארד שקל, כאשר נרשמה ירידה בגביית העמלות בני"ע וטיפול אשראי, ומגד נרשמה עלייה בעמלות כרטיסי אשראי.

 

הכנסות המימון שלא מעמלות הסתכמו ברבעון שחלף ב-200 מיליון שקל - ירידה של 60%, כאשר הפער נובע מרווח שנרשם בעקבות מכירת מניות ויזה אירופה וגם מעסקת מכירת תיקי הלוואת (מכירה שהניבה רווח של 100 מיליון שקל).

 

תיק האשראי לציבור הסתכם ברבעון השני בכ-273 מיליארד שקל, עלייה של 1.1% לעומת הרבעון קודם (רבעון ראשון). כאשר ברבעון הקודם נרשמה ירידה של 0.8% לעומת התיק של סוף 2016. האשראי למשקי בית צמח ב-2.7% והסתכם ב-118 מיליארד שקל כאשר האשראי לדיור וזה שלא לדיון צמחו בשיעור של 3.7% ו-1.9% בהתאמה. יחס היעלות של הבנק עומד נכון לתום הרבעון על 59%. מדובר בירידה קלה לעומת היחס של 2016 שעמד על כ–61%.

 

אריק פינטו מנכ״ל בנק הפועלים אריק פינטו מנכ״ל בנק הפועלים צילום: צביקה טישלר

 

ביחס לחקירות המתנהלות מול הבנק אין שינוי בהיקף ההוצאה ביחס לפרשה שעוסקת בחשד לפיו הבנק סייע בשנים קודמות ללקוחותיו אמריקאים להתחמק מתשלומי מסים. הבנק מעדכן כי המטרה להגיע בחודשים הקרובים להסדר ביחס לחלוקת האחריות בין בנק הפועלים לפועלים שוויץ, כאשר הבנק לא מגדיל את ההפרשה ביחס לעדכון האחרון שלו בחודש מרץ השנה, עם פרסומו של הדו"ח השנתי של 2016.

 

ההפרשה עומדת על 188.5 מיליון דולר (659 מיליון שקל). זו מורכבת מ-145 הפרשה ביחס לחקירה שמנהל מול הבנק משרד המשפטים האמריקאי ה-DOJ ועוד 43.5 מיליון דולר הפרשה על חשיפה לסכומים שייתכן והבנק יידרש לשלם לרשויות אחרות בארה"ב – בהתאם לדרישה של הפיקוח על הבנקים - בהיקף של לפחות 30% מההפרשה בפועל ל-DOJ.

 

נכון למועד הדיווח לא התקיים דיון בין נציגי קבוצת הבנק ועורכי דינה לבין הרשויות האמריקאיות ביחס לסכומים שתידרש קבוצת הבנק לשלם. הבנק מציין: "החקירה הפנימית והעברת המידע לרשויות מהבנק ומבנק הפועלים שוויץ נמשכים ובמקביל נבדקים, באמצעות צדדים שלישיים, המתדולוגיה ואופן הבדיקות שערכה קבוצת הבנק. נציגי קבוצת הבנק, אשר עומדים בקשר ונפגשים עם נציגי הרשויות בארצות-הברית, צפויים להמשיך להיפגש ולהחליף טיוטות עם הרשויות האמורות. קבוצת הבנק מקיימת עם משרד המשפטים האמריקאי דיונים ביחס למידת האחריות שייקחו בנק הפועלים והפועלים שוויץ על עצמם במסגרת הסדר או הסדרים מוסכמים (אם יושגו) ובדבר מתכונתם ואופיים במטרה להגיע להסדר, או הסדרים, במהלך החודשים הקרובים".

בטל שלח
    לכל התגובות
    x