$
בורסת ת"א

בעקבות הנפקת תמר פטרוליום: דלק קידוחים תכיר ברווח של 550 מיליון דולר

החברה האם תכיר ברווח במהלך הרבעון השלישי של השנה; מתוך הרווח זה, סכום של 323 מיליון דולר צפוי לשמש את השותפות לפירעון מוקדם וחלקי של ארבע סדרות האג"ח תמר בונד

ניר טל 14:0018.07.17

יממה לאחר שנסגר השלב המוסדי בהנפקת תמר פטרוליום מדווחת שותפות דלק קידוחים, החברה האם - שהקימה את תמר פטרוליום, כי היא צפויה להכיר ברווח של 550 מיליון דולר במהלך הרבעון השלישי כתוצאה מהשלמת ההנפקה, כך עולה מדיווח של השותפות היום (ג') לבורסה.

סך התמורה שתוזרם לדלק קידוחים בגין מכירת 9.25% מהזכויות במאגר תמר עומדת על 980 מיליון דולר (650 חוב ו-330 הון), מתוכם 850 מיליון דולר במזומן, בניכוי הוצאות שונות כגון חיתום. על פי הדיווח, החברה מייעדת חלק ניכר מהסכום – 323 מיליון דולר - לפירעון מוקדם וחלקי של ארבע סדרות האג"ח תמר בונד. מדובר בסדרות שהונפקו בשנת 2014 ויתרתן הקיימת עומדת על כ-1.5 מיליארד דולר. מרבית הסכום שיוזרם כרווח (לפני מס) לשותפות, צפוי לשמש אותה לחלוקת רווחים לבעלי יחידות ההשתתפות - כפי שהודיעה מבעוד מועד בעת פרסום המתווה להנפקה.  

 

אתמול ננעל השלב המוסדי בהנפקת תמר פטרוליום ובמסגרתו זכתה החברה לביקושים בהיקף של 250 מיליון דולר, מתוכם בחרה לענות להזמנות בהיקף של 200 מיליון דולר בתמורה להקצאה של 60% (30 מיליון מניות) ממניות החברה. תוצאות אלה משקפות לתמר פטרוליום שווי של 330 מיליון דולר – השווי המינימאלי שנקבע בתשקיף – שנסגר על רקע ביקושים נמוכים מהצפוי.

 

כתוצאה, דלק קידוחים תישאר בשלב זה עם אחזקה של 40% ממניות תמר פטרוליום, כשעל פי התשקיף היא תוותר על כל זכות הצבעה מעבר לאחזקה של 12% בחברה. הסיבה המרכזית להחלטה זו, על פי הערכות, קשורה לשיקולים חשבונאיים בקבוצת דלק ונעוצה ביכולת של השותפות לסווג את הזכויות כנכס פיננסי ובכך לרשום רווח הון בגין 100% מהזכויות שהועברו בעוד שדלק קידוחים תמשיך להחזיק בחלק ממניות תמר פטרוליום ואף לנהל אותה. בכל מקרה, לפחות ב-6 החודשים הקרובים לא תוכל דלק קידוחים למכור את אחזקותיה כפי שהתחייבה בתשקיף.

 

יצחק תשובה בעל השליטה בדלק יצחק תשובה בעל השליטה בדלק צילום: ראובן שוורץ

 

סכום המינימום משקף לתמר פטרוליום – אליה יועברו כ-9.25% מזכויות מאגר הגז תמר – שווי פעילות (EV) הנע בין 980 מיליון דולר ל- 1.1 מיליארד דולר (כשהוא כולל בתוכו את שווי תמלוג העל המהוון בשווי 125 מיליון דולר). לפיכך, שווי מאגר תמר – על בסיס תוצאות ההנפקה – עומד על 10.6-11.9 מיליארד דולר כשהפער מיוחס לחישוב השווי של תמלוג העל ותשלומי מס. מדובר בשווי נמוך מזה שנקבע בעסקת נובל אנרג'י-הראל ועמד בזמנו על 12.3 מיליארד דולר.

 

עם השלמת המכרז התקיימו כלל התנאים המתלים המאפשרים את העברתן של הזכיות דה-פקטו לתמר פטרוליום. כבר אתמול הבטיחה תמר פטרוליום את השלמת ההנפקה לאחר שהוזרמו אליה ביקושים בהיקף של 200 מיליון דולר – 60% מהון המניות של תמר פטרוליום לפי השווי המינימאלי שנקבע בתשקיף על סך 330 מיליון דולר. נכון למועד סגירת העיתון לא ברור מהו חלקם של המשקיעים הזרים בהנפקה אך עד אתמול ניכר כי סך הביקושים שהזרימו הזרים היה נמוך ועמד על 25% מכלל הביקושים כבר שמרבית המשקיעים הינם משקיעים ישראלים.

 

בטל שלח
    לכל התגובות
    x