$
בורסת ת"א

ניתוח כלכליסט

תשקיף OPC חושף מו"מ מתקדם לאספקת גז מאנרג'יאן היוונית

זרוע האנרגיה של עידן עופר OPC נמצאת ברוד־שואו לגיוס 100 מיליון דולר. התשקיף חשף כי החברות של עופר בדרך להסכם אספקת גז עם אנרג'יאן היוונית, שתתחרה בשותפות תמר בראשות תשובה. רק בפברואר נכשלה החברה־האם איי.סי פאואר בהנפקה בנאסד"ק

ניר טל וליאור גוטמן 07:3816.07.17

או.פי.סי אנרגיה יוצאת להנפקה ראשונית לציבור לפי שווי מינימלי של 355 מיליון דולר, לאחר שפרסמה ביום חמישי טיוטת תשקיף. החברה, שבשליטה מלאה של איי.סי פאואר מקבוצת קנון של עידן עופר, מעוניינת לגייס מהציבור כ־100 מיליון דולר והחלה ברוד שואו בימים האחרונים. ההערכות הן כי היא תשלים את התהליך בסוף החודש.

באופן חריג ביחס לנהוג בשוק ההון המקומי, ההנפקה קיבלה התחייבות חיתומית מלאה מקבוצת החתמים בראשות לאומי פרטנרס — לכיסוי חלק מהגיוס במקרה של ביקושים נמוכים מהצפוי. בלאומי פרטנרס התחייבו ל־50% מהיקף הגיוס, פועלים איי.בי.אי התחייבה ל־25% מהגיוס, וברק קפיטל ומנורה חיתום התחייבו כל אחת ל־12.5% מהסכום. החתמים יזכו לעמלת חיתום של 3.75% מהתמורה ולעמלת הצלחה של 15% מההפרש בין מחיר הנעילה המקסימלי במכרז למחיר המינימום. 

 

 

 

אם יוחלט לבטל את ההנפקה ישקיעו לאומי פרטנרס וכלל ביטוח כ־100 מיליון דולר לפי מחיר המינימום בהנפקה, בתמורה ל־22% מהון המניות, וייכנסו לחברה כשותפים. ההתחייבות נובעת מדרישה של החברה־האם איי.סי פאואר, בעקבות ניסיון ההנפקה הכושל שלה בנאסד"ק בפברואר האחרון.

 

אם ההנפקה תושלם תעבור גם סדרת האג"ח שהנפיקה או.פי.סי לפני כחודשיים למוסדיים — בהיקף 320 מיליון שקל — להיסחר בבורסה, והריבית שתשלם עליה החברה צפויה לרדת בעקבות זאת ב־0.5%, מ־4.95% ל־4.45%.

 

הלקוחות הגדולים: בזן וכיל של עידן עופר

 

או.פי.סי, המנוהלת על ידי גיורא אלמוגי, הוקמה לפני שבע שנים ומרכזת את פעילות האנרגיה של חברת תחנות הכוח איי.סי פאואר בישראל. החברה פועלת בייזום, פיתוח, הקמה ותפעול של תחנות כוח, בנוסף לייצור חשמל ואספקתו ללקוחות פרטיים ולחברת חשמל. לחברה שלושה נכסים מרכזיים. הראשון והמרכזי הוא האחזקה (80%) בתחנת הכוח הפרטית במישור רותם, שהחלה לפעול ב־2013 לאחר השקעה של 460 מיליון שקל. התחנה, בהספק של 466 מגה־ואט, אחראית נכון לסוף 2016 לכ־16% מייצור החשמל הפרטי בישראל. השני הוא תחנת הכוח בחדרה, המספקת 18 מגה־ואט למפעל נייר חדרה. בשטח זה נבנית במקביל תחנת כוח שתספק 148 מגה־ואט, שאמורה להתחיל לפעול בתחילת 2019 לאחר השקעה של 250 מיליון דולר. נכון למועד התשקיף, כ־60% מהפרויקט הושלמו. הנכס השלישי הוא הזכויות (95%) בחברת צומת אנרגיה להקמת תחנת כוח בהספק של 400 מגה־ואט בסמוך לצומת פלוגות שרכשה או.פי.סי מחברת צומת אנרגיה, שנמצאת בשלב הסגירה הפיננסית. בנוסף, החברה החלה לפעול לאחרונה בתחום ייזום פרויקטים בתחום ייצור החשמל בטכנולוגיה פוטו־וולטאית, ותעביר לשליטתה (85%) את חברת גרינדיי, שבה תחזיק באמצעות או.פי.סי סולאר.

 

שלושת הנכסים בשלבי בגרות שונים. תחנת הכוח רותם מייצרת חשמל מזה כמה שנים ונחשבת לתחנה מובילה בישראל, התחנה בחדרה נמצאת בשלבי התחלה וטומנת בחובה סיכוני הקמה, והזכויות בצומת אנרגיה הן בגדר הפרויקט העתידי ואינן מתומחרות בשווי החברה.

 

על פי טיוטת התשקיף, תמורת ההנפקה תשמש את החברה למימון פעילותה השוטפת ופעילות הפיתוח של החברה, ובעיקרה להעמדת ההון העצמי הנדרש לפרויקט צומת, שעומד על 250 מיליון שקל על פי עלות הקמת התחנה המוערכת. עד כה מימנה החברה את הקמות תחנות הכוח מההון העצמי שלה וממימון פרויקטלי מגופים מוסדיים.

 

מרבית לקוחותיה של החברה הם פרטיים, וחלקה של חברת החשמל בהכנסות הוא פחות מ־1% בסיכום 2016. מבין הלקוחות הפרטיים, השניים הגדולים הם בזן (17.6% מהכנסות) וכיל (12.85% מההכנסות) – שבשליטת עופר.

 

מחלוקת בתמר שיכולה להיפתר על ידי אנרג'יאן

 

עוד עולה מהתשקיף כי החברה נמצאת במחלוקת מול השותפות במאגר תמר, ספקית הגז היחידה לתחנות הכוח שלה. לפני כחודש הגישו השותפות בתמר בקשה לבוררות נגד תחנת מישור רותם בנושא תעריף הגז שמשלמת החברה, שנקבע על בסיס שקלי וצמוד לשינויים בתעריפי הייצור ולשער החליפין של של השקל מול הדולר.

 

מאז החתימה התעריפים שונו בהתאם לשינוי במחירי ההצמדה, והחברה שילמה 4.7 דולרים ליחידת חום בממוצע ב־2016. במסגרת הבוררות הפקידה רותם 22 מיליון דולר בחשבון נאמנות, כאשר בשלב זה דורשות השותפות בתמר 33 מיליון דולר. "להערכת החברה־הבת רותם, סביר יותר מאשר לא שעמדת רותם תתקבל", נכתב בתשקיף כהסבר לכך שלא ביצעה עד כה הפרשה לכך בדו"חותיה. עם זאת, במסגרת סקירת סיכוני החברה הגדירה או.פי.סי את המחלוקת מול השותפות כגורם סיכון בעל השפעה גדולה (הסיכון הגבוה ביותר בסולם שהגדירה החברה).

 

בהקשר זה עולה מהתשקיף כי או.פי.סי השלימה משא ומתן מול אנרג'יאן היוונית, שמחזיקה בבעלות מלאה במאגרי הגז כריש ותנין, לאספקת גז עבור תחנת רותם וחדרה – שתתחרה בגז משותפות תמר. שתי תחנות אלה, כמו גם כיל שבשליטת עופר דרך קנון חתמו בנובמבר 2012 על שלושה הסכמי גז שונים מול שותפות תמר.

 

עיון בתשקיף מגלה כי "הושלם משא ומתן לחתימת מזכר הבנות לא מחייב בין החברה לאנרג'יאן שעניינו רכישת גז על ידי רותם ונייר חדרה". עוד נכתב כי "כמות הגז החוזית השנתית תגיע ל־0.6 מיליארד מ"ק גז", כאשר תקופת החוזה היא 15 שנה ומועד האספקה הראשוני הוא שנת 2020. "העסקה משקפת חיסכון משמעותי שעשוי להיווצר לרותם וחדרה בהשוואה להסכמי גז טבעי נוכחיים של החברות", נכתב בתשקיף. עם זאת, טרם נחתם מכתב הבנות.

 

לפי התשקיף, ההסכם עם רותם ונייר חדרה נוהל "על ידי החברה, כיל ובזן גם יחד", כלומר כלל החברות של עידן עופר בתחומי התשתית והאנרגיה. הדבר שמעלה את האפשרות שהחברות של עופר יסגרו עסקה כוללת בכמות שעשויה להגיע עד לכ־1.5 מיליארד מ"ק לשנה – בדומה להסכם שנחתם עבור בזן, כיל ואו.פי.סי בסוף 2012 עם תמר. חתימה על הסכם כללי עשויה ליצור את אחד מחוזי הגז הגדולים במשק, שהיקפו ל־15 שנה עשוי לנוע בין 2.5 ל־3 מיליארד דולר. בחוזים מול תמר קיימת אפשרות להפחתה של מחצית מסכום הגז הנרכש.

 

עלות שכרו המנכ"ל אלמוגי: 2.5 מיליון שקל בשנה

 

או.פי.סי היא תזרימית ורווחית בשלוש השנים האחרונות, ומקור הרווח המרכזי שלה הוא תחנת רותם. בשנה שעברה הזרימה רותם דיבידנד בהיקף של 140 מיליון שקל לאו.פי.סי אנרגיה, שהעלתה את מרבית הסכום מעלה בפירמידה. שיעורי הרווחיות של החברה מושפעים מתעריפי החשמל (50% מעלויות המכר), שאחראים לתנודתיות בתוצאותיה ב־2015–2016.

 

לחברה הון חוזר חיובי ומזומנים בהיקף של 96 מיליון שקל בסיכום הרבעון הראשון. שיעור ההון למאזן שלה עומד על 12.5%, כך שמרבית ההון שלה מקורו בהלוואות להקמת תחנות הכוח, שעליהן היא שילמה ריבית ממוצעת של 5.35%. רמת המינוף הגבוהה מאפיינת את הענף, על פי דו"ח מדרוג שצורף לתשקיף. ובכל זאת, למינוף זה פוטנציאל להגביל את הגמישות הפיננסית של החברה בעתיד. מאזן החברה כולל יתרת עודפים של 208 מיליון שקל, אך לחברה אין מדיניות דיבידנד מוצהרת.

 

לפני שלוש שנים העמידה או.פי.סי לאיי.סי. פאואר הלוואה של 350 מיליון שקל, שיתרתה 182 מיליון שקל. ההלוואה מקזזת כרבע מהוצאות המימון של החברה בשנתיים האחרונות. הוצאות ההנהלה של החבר נותרו כמעט ללא שינוי בשנתיים האחרונות. עלות שכרו של גיורא אלמוגי, המכהן כשש שנים כמנכ"ל, הסתכמה ב־2016 בכ־2.5 מיליון שקל.

בטל שלח
    לכל התגובות
    x