$
בורסת ת"א

משפחת גינדי מנסה לקנות את אמון המשקיעים באמצעות 12 מיליון שקל מהכיס

בעלי השליטה התחייבו שבמקרה וייווצרו פערים הם יזרימו חלק מהכסף מהבית על מנת לשרת את החוב - שעומד על 110 מיליון שקל; אג"ח ד' של החברה תיקנה היום בשוק והיא נסחרת כעת בתשואה של 7% כשלפני יומיים נסחרה בתשואות של 12% - בשל חששות המשקיעים מהסדר חוב

אורן פרוינד 17:2712.07.17

אחרי הנפילה באג"ח, גינדי השקעות במסר מרגיע למשקיעים בתל אביב. במצגת שהוציאה החברה לבורסה בתל אביב מתחייבים בעלי השליטה להכניס את היד לכיס במידת הצורך, על מנת לשרת חלק מהחוב של 110 מיליון שקל שמיועד לפירעון ביולי 2018. אלא שההתחייבות נוגעת רק ל-12 מיליון שקל בלבד ולא לכל הסכום עבור המחזיקים.

 

"לאור האמור ובהתאם לדוח תזרים המזומנים החזוי, במקרה וייווצרו פערים ביחס ליתר המקורות של החברה כפי שהוצגו בדוח תזרים המזומנים החזוי עד לפירעון אגרות החוב של החברה, אשר כאמור בדוח תזרים המזומנים החזוי הינם בהיקף של כ-12 מיליון שקל בשנת 2017, מסרו בעלי המניות של החברה כתב התחייבות לפיו, למען הזהירות ולאור טובת החברה הועמדת לנגד עיניהם, יבצעו הזרמת בעלים בדרך של הלוואה ו/או השקעה בהון, בסך האמור ככול שהדבר יידרש" נכתב במצגת.

 

גינדי השקעות חייבת כאמור 110 מיליון שקל שאמורים להיפרע בתשלום אחד ביולי 2018. בדוח תזרים המזומנים החזוי של החברה שפורסם בדוחות הרבעון הראשון של 2017, עולה כי לחברה יש היום בקופה כ-4 מיליון שקל בלבד. היא צופה כי תקבל 12 מיליון שקל עד סוף השנה מעודפים מפרויקט המגורים ו-12 מיליון שקל נוספים מעסקת מימון מחדש שתבצע על הקניון. בגינדי השקעות מבינים כעת, כפי שמבינים גם המשקיעים בתל אביב, כי לאור הבעיות של הקניון החדש TLV Fashion , הם יתקשו לבצע את עסקת המימון מחדש. משכך הם מתחייבים כי במידת הצורך הם יכניסו את היד לכיס ויכסו את אותם 12 מיליון שקל שאמורים להגיע מעסקת המימון מחדש בשנת 2017 .

 

אולם את הבעיה העיקרית הם אינם פותרים. בשנת 2018 היא צפויה כאמור לפירעון של 110 מיליון שקל למחזיקי סדרה ד', אותו היא מתכוונת לממן באמצעות מימון מחדש בגובה של 120 מיליון שקל ותקבולים של 45 מיליון שקל נוספים מפרויקט המגורים. אלא שאם מצב הקניון לא ישתפר עד אז, גינדי עדיין תהיה בבעיה . לגבי הסכום של ה-120 מיליון שקל נכון להיום אין כל התחייבות מצד בעלי השליטה.

 

 

 

 

האג"ח של גינדי תיקנה היום בשוק והיא נסחרת כעת בתשואה לפדיון של 7% כשבשל לפני יומיים נסחרה בתשואות של 12%. מבדיקת "כלכליסט" חששות המשקיעים נוגעים ליכולת של החברה לבצע עסקת מימון מחדש (Re-finance) על הנכס המרכזי של החברה – קניון 'TLV Fashion' בת"א. המשקיעים חוששים שהחברה עלולה להיקלע למצוקת נזילות, שכן על מנת לשרת את החוב למחזיקי האג"ח על גינדי לקבל את העודפים מפרוייקט המגורים שהיא מתכננת לבנות בסמוך. טרם הסתיימה הפרצלציה של הפרויקט ומסירת הדירות גם היא טרם הסתיימה.

 

משפחת גינדי מחזיקה ב-50% מהקניון האמור כאשר 25% מוחזקים על ידי גינדי השקעות בניהולו של מאור גינדי, וה-25% הנוספים מוחזקים בהחזקה פרטית על ידי משה ויגאל גינדי. את חציו השני של הקניון מחזיקה אלון רבוע נדל"ן (50%). נוסף על כך, רבוע נדל"ן וגינדי מתכננות לבצע מחזור של החוב הבכיר בקניון שעומד על כ-1.025 מיליארד שקל ולהשתמש בעודפים לתשלום האג"ח.

 

מנור גינדי - גינדי השקעות מנור גינדי - גינדי השקעות צילום: מורג ביטן

 

בהתחשב בביצועים החלשים של הקניון, נראה כי גינדי יתקשו לשכנע את הבנקים לממן מחדש את הנכס. כמו כן, נראה כי גם במידה ויבצעו ריפיננס שיגדיל את החוב לכ- 70%-75% גינדי השקעות עדיין תהיה בבעיה.

 

 

בטל שלח
    לכל התגובות
    x