$
השורה התחתונה

השורה התחתונה

ההשקעה הכי טובה שאנליסט פספס – המניות של עצמו

לאחר שנים של שחיקה, בית ההשקעות אנליסט מראה ניצני פריחה, עם זינוק של 16% בנכסים המנוהלים מתחילת השנה

יניב רחימי 07:0616.05.17
בית ההשקעות אנליסט סיים את 2016 עם הרווח התפעולי הנמוך ביותר מאז החל להיסחר בבורסה לפני 22 שנה. ואולם, כל הסימנים מצביעים על כך ש־2017 תהיה שנת מפנה בתוצאותיו, או כפי שכתב שלום חנוך בשירו "נגד הרוח": "תמיד הכי חשוך לפני עלות השחר".

 

פעילות אנליסט בתחום ניהול ההשקעות עבור לקוחות מתחלקת לקרנות נאמנות, תיקי השקעות וקופות גמל. חרף ירידה בהכנסות בכל אחד מהתחומים ב־2016 ניכרים כבר ניצני שינוי שצפויים לתת את אותותיהם בדו"חות של השנה הנוכחית.

 

נקודת האור הבולטת בפעילות אנליסט היא קרנות הנאמנות, תחום שנהנה מרוח גבית של שני פרמטרים קריטיים. ראשית, היקף הנכסים המנוהלים בקרנות נמצא בעלייה חדה, ובארבעת החודשים הראשונים של השנה זינק ב־32% ל־7.7 מיליארד שקל. באפריל היה אנליסט בין המגייסים הבולטים בענף, שלישי רק למור ולילין לפידות; שנית, דמי הניהול הממוצעים בקרנות הנאמנות של אנליסט רושמים עלייה. אם בסוף 2016 הם עמדו על 0.77%, בסוף מרץ הם כבר עלו ל־0.86%. העלייה מתאפשרת הודות למעבר של משקיעים מקרנות כספיות, שמתאפיינות בדמי ניהול נמוכים, לקרנות מעורבות שמחזיקות גם במניות ומתאפיינות בדמי ניהול גבוהים יותר.

 

בתחום קופות הגמל וקרנות ההשתלמות סובל אנליסט בשנים האחרונות מירידה בדמי הניהול, תופעה שמאפיינת את הענף כולו. היקף הנכסים שהוא מנהל בסוף 2016 הסתכם ב־5 מיליארד שקל — כפי שהיה שנתיים קודם לכן. ניתוח נתוני קופות הגמל של אנליסט מגלה שונות גבוהה בין המחצית הראשונה של 2016, שהתאפיינה בצבירה שלילית של 112 מיליון שקל, למחצית השנייה, שהתאפיינה בצבירה חיובית של 208 מיליון שקל. מנתוני רשות שוק ההון עולה כי מגמה חיובית זו נמשכה גם בשלושת החודשים הראשונים השנה — ובקצב גובר. ברבעון הראשון השנה קופות הגמל וקרנות ההשתלמות של אנליסט נהנו מצבירה חיובית של 288 מיליון שקל. בתרחיש הסביר של האטה בשחיקה של דמי הניהול והמשך העלייה בצבירה צפוי תחום הגמל וההשתלמות להציג השנה יציבות, לכל הפחות.

 

ניהול תיקי ההשקעות הוא הבעייתי מבין התחומים של אנליסט, ואינו צפוי להשתפר בעתיד הנראה לעין. היקף הנכסים בתיקים המנוהלים התכווץ אשתקד ב־7.3% וההכנסות צנחו ב־22%, אך אחרי שנים של שחיקה בהכנסות נרשמה ברבעון הראשון של השנה יציבות בנכסים המנוהלים ובמספר הלקוחות. אך מי שמצפה לפריצה בתחום עלול להתבדות, שכן הוא סובל מנחיתות לעומת מוצרים מתחרים כמו תיקון 190, קופות גמל להשקעה ופוליסות פיננסיות.

 

חשיבות ניהול התיקים נובעת מכך שכמחצית מהנכסים המנוהלים בתיקים מושקעת בקרנות הנאמנות של בית ההשקעות. הודות לצמיחה המואצת בהיקף נכסי קרנות הנאמנות, משקל נכסי התיקים בקרנות יורד.

 

אנליסט אנליסט צילום: עמית שעל

 

פספסו השקעה בעצמם, בעוד המתחרים הרוויחו

לצד ניהול ההשקעות עבור לקוחות, אנליסט עוסק בניהול השקעות עצמיות. תיק ההשקעות שלו, שבסוף 2016 הסתכם ב־116.5 מיליון שקל, מורכב בעיקר מקרנות נאמנות ותעודות סל (71%), מזומנים (9%) והיתרה מושקעת ישירות במניות ואג"ח (20%). בשנה שחלפה הניבה פעילות זו רווח של 12 מיליון שקל, שיפור משמעותי לעומת רווח של 3.3 מיליון שקל ב־2015. אך הנתון עלול להטעות בגלל שיטת ההכרה והמדידה. הרווחים וההפסדים בתיק הנוסטרו, שנובעים מנכסים המסווגים כ"נכסים פיננסיים בשווי הוגן", מוצגים בדו"ח רווח והפסד בתקופה שבה נבעו. לעומת זאת, רווחים והפסדים הנובעים משינויים בשווי ההוגן של נכסים המסווגים כ"נכסים פיננסיים זמינים למכירה" מוכרים רק כשהם נמכרים. בסוף 2016 עמד הפער בין שווי השוק של ניירות הערך הזמינים למכירה בתיק הנוסטרו של אנליסט לבין העלות ההיסטורית שלהם על 41.4 מיליון שקל — סכום שיופיע בדו"ח רק במועד המימוש.

 

נראה שההשקעה הכי טובה שאנליסט פספס היא במניותיו שלו, שזינקו מתחילת השנה ב־46%. במאי 2015 החליט דירקטוריון אנליסט לאשר רכישה עצמית של מניות בעד 10 מיליון שקל, אך התוכנית פקעה על רקע החלטת הדירקטוריון לחלק דיבידנד, מבלי שאנליסט רכש ולו מניה אחת.

 

מי שכן הספיקו ליהנות מהזינוק במניות אנליסט הם בתי השקעות אחרים, שכן מי כמו המתחרים יידע לזהות שמשהו טוב קורה אצל אחד מהם. בין הבולטים בבתי ההשקעות שרכשו מניות של אנליסט נמנים מיטב דש וילין לפידות, שהפכו במהלך 2017 לזמן קצר לבעלי עניין במתחרה.

 

מה ששנוא עליך – אל תעשה לבעלי מניותיך

בשבוע שעבר דיווח אנליסט שהחל מ־2017 הוא יפרסם דו"חות כספיים במתכונת חצי שנתית — ב־30 ביוני וב־31 בדצמבר. ההחלטה תחסוך לבית ההשקעות הוצאות הנהלה וכלליות וסביר שתפחית מהעומס על ההנהלה, אך מדובר בהחלטה בעייתית עבור בעלי המניות מקרב הציבור. אמנם לאנליסט יש נסיבות מקלות, מכיוון שחלק ניכר מפעילותו "שקוף" (מידע על אודות קרנות הנאמנות, קופות הגמל וקרנות ההשתלמות שבניהולו מתפרסם באופן שוטף), אולם אי אפשר שלא לתהות מה היו חושבים מנהלי ההשקעות ואנשי מחלקת המחקר באנליסט לו אותה החלטה היתה מתקבלת באחת החברות שהם מסקרים. בחזקת מה ששנוא עליך — אל תעשה לבעלי מניותיך.

 

כך או אחרת, הדו"ח הכספי הבא של אנליסט יפורסם רק באוגוסט, אבל ב"תיק המעקב" נמשיך לבחון את הגיוסים, הצבירות והביצועים של אנליסט בתדירות גבוהה יותר.

 

הכותב הוא אנליסט עצמאי

בטל שלח
    לכל התגובות
    x