$
בורסת ת"א

כלל צפויה לרשום רווח של 450 מיליון שקל ברבעון הרביעי של 2016

חברת הביטוח דיווחה על תוצאותיה הצפויות לרבעון הרביעי וציינה כי בעקבות הקלות של המפקחת על הביטוח סלינגר ביישום הסולבנסי החברה יכולה טכנית, בכפוף לאישור דירקטוריון, לחלק דיבידנדים

רחלי בינדמן 14:2112.02.17

כלל ביטוח שבניהולו של איזי כהן צפויה לרשום רווח כולל אחרי מס שבין 400-500 מיליון שקל ברבעון הרביעי של 2016, כך עולה מדיווח שפרסמה כלל על רקע כוונת חברת האם אידיבי לפרסם תשקיף מדף לגיוס ניירות ערך. כתוצאה מהרווח הצפוי ברבעון הרביעי הרווח בשנת 2016 כולה צפוי לעמוד בין 50-150 מיליון שקל לאחר שאת שלושת הרבעונים הראשונים של 2016 סיימה עם הפסד כולל של 350 מיליון שקל.

הסיבה המרכזית לרווח הצפוי היא שחרור עתודות הון שכלל נאלצה לרתק בשנתיים החולפות בשל ירידת הריבית במשק – כתוצאה מעליית עקום הריבית (פתיחת מרווחי התשואות באג"ח הממשלתיות הארוכות – ר"ב) שהחלה במחצית השניה של 2016 ונמשכה גם ברבעון הרביעי כלל תוכל לשחרר חלק מהעתודות שרותקו בעבר אם כי כלל מדגישה כי טרם שוחררו מלוא העתודות שנוצרו כתוצאה מירידת שיעורי הריבית, כך שבמהלך 2017 אם מגמת עליית עקום הריבית תימשך יתכנו שחרורי עתודות נוספים לשורת הרווח.

 

מגמה זו אגב צפויה לאפיין את כל ענף הביטוח ברבעון הרביעי אם כי כלל ומגדל צפויות להנות ממנה הכי הרבה שכן הן מחזיקות בתיק ביטוח החיים הגדול בתעשייה שמושפע הכי הרבה מסביבת הריבית. עוד מציינת כלל כי חלק מהרווח מגיע גם מהתוצאות העסקיות הטהורות של חברה – כלומר מהתוצאות החיתומיות של תמחור נכון של הפרמיות שהיא גובה ממבוטחיה.

 

כלל מתייחסת גם לחוזר שפרסמה בשבוע שעבר המפקחת על הביטוח המקל עם חברות הביטוח ביישום משטר דרישות ההון החדשות הסולבנסי 2 באופן שהוא מגדיל את תקופת היישום של הדרישות החדשות והמחמירות משנתיים לשש שנים ומעניק הקלות ביישום המשטר החדש כך שבין היתר רק בתום 2021 ידרשו חברות הביטוח לעמוד בדרישות החדשות במלואן.

 

איזי כהן מנכ"ל כלל ביטוח איזי כהן מנכ"ל כלל ביטוח צילום: עמית שעל

 

לחוזר משמעות אדירה עבור חברות הביטוח בכל הנוגע ליכולת שלהן לחלק דיבינדים שכן אפשרות חלוקת הדיבידנדים נגזרת מעמידתן בדרישות ההון החדשות והמחמירות. כלל היא הראשונה לדווח על השלכות החוזר של סלינגר כשלטענתה הוא שיפר את יחס כושר הפירעון שלה נכון לסוף שנת 2015 בין 10%-14%.

 

כך שאם נכון לסוף 2015 כלל דיווחה שבהתאם לדרישות היישום המקורי היא עמדה ביחס כושר פירעון של 97%, על בסיס החוזר החדש היא כבר ביחס כושר פירעון של 107%-111%.

 

סלינגר אמנם טרם פרסמה התייחסות פרטנית לעניין הדיבידנדים אך כפי שנחשף בכלכליסט בכוונת סלינגר להקל עם החברות ולאפשר להן לחלק דיבידנדים כבר מעמידה של 100% ביחס כושר הפירעון ולא ביחס של 130% כפי שדרשה קודם לכן.

 

כלל מתייחסת לכך ומציינת כי "במסגרת הדיונים שניהלו חברות הביטוח עם רשות שוק ההון, נדונה גם סוגיית המגבלה הרגולטורית על חלוקת דיבידנדים של מבטחים. בדיונים אלה נמסר כי הרשות שוקלת הקלה לגבי מגבלות אלה באופן שחלוקת דיבידנדים תותנה בעמידה ביחס כושר פירעון של 100% לפי משטר כושר הפירעון הכלכלי החדש, במקום 130%. הרשות טרם פירסמה מכתב מתוקן בנושא זה ובשלב זה עדין לא ניתן להעריך האם ומתי תעשה זאת". יודגש כי כפי שנחשף סלינגר תתנה את החלוקה בעמידה של 100% רק אם דירקטוריון החברה יאשר כי החלוקה לא תפגע ביישום משטר ההון החדש.

 

בעל השליטה באידיבי, אדוארדו אלשטיין מצפה כי ההקלות של סלינגר יגרמו לדירקטוריון כלל ביטוח לאשר חלוקת דיבידנד, אך מנכ"ל כלל ביטוח איזי כהן לא צפוי למהר לאשר חלוקה זו, בפרט כאשר אלשטיין לא מחזיק בהיתר שליטה בכלל ביטוח ומניות השליטה שלו מוחזקות על ידי הנאמן משה טרי.

 

בכלל מדגישים כי "דירקטוריון כלל ביטוח טרם דן במדיניות ההון במשטר כושר הפירעון החדש וטרם קבע את עודף ההון הנדרש במשטר זה". כלל מתייחסים גם לחקיקה משמעותית שצפויה לצאת לדרך באפריל הקרוב שתאסור לחברות הביטוח לתגמל את סוכני הביטוח שמפיצים את מוצריה בעמלות הנגזרות מגובה דמי הניהול שמשלם הלקוח בתחום החיסכון הפנסיוני.

 

לפי כלל "הגופים המוסדיים בקבוצה נערכים להתאמת מודל תגמול הסוכנים להוראות התיקון לחוק. למועד זה לא ניתן להעריך את מלוא ההשלכות האפשריות של התיקון לחוק והאמור מתבסס על הערכות והנחות של הגופים המוסדיים בקבוצה, נכון למועד פרסום הדוח. ההשלכות בפועל עשויות להיות שונות מהותית מההשלכות המוערכות והן תלויות במידה רבה בתנאי התחרות בשוק, בהתנהגות הגופים המתחרים והגורמים המפיצים". לפי הערכות בענף, ברגע שלא ניתן יהיה דרך מנגנון התגמול לעודד את הסוכנים לשווק מוצרים בדמי ניהול יקרים, דמי הניהול בשוק הפנסיה צפויים לרדת, אלא אם כן חברות הביטוח יצליחו להפחית את עמלות הסוכנים בהתאם כדי לקזז את הפגיעה הצפויה.

 

מחר (יום ב') צפוי להתקיים דיון מיוחד בועדת הכספים על החוזר החדש של סלינגר וזאת לבקשת חברת הביטוח מגדל, היחידה מבין חברות הביטוח שלא הייתה שותפה להסכמות ביחס להקלות החדשות שסלינגר פרסמה ודורשת הקלות נוספות יותר ביישום משטר הסולבנסי החדש כיוון שהיא היחידה שגם לאחר ההקלות רחוקה מאפשרות לחלק דיבידנדים. מי שיזם את הדיון הוא יו"ר ועדת הכספים משה גפני ובו צפוי להיות נוכח גם יו"ר מגדל יוחנן דנינו. חרף פניית "כלכליסט" לגפני בשאלה מדוע יזם את הדיון בחוזר החדש של סלינגר ומה מטרתו, גפני בחר שלא להשיב לפניה.

בטל שלח
    לכל התגובות
    x