$
בורסת ת"א

רשות ני"ע נגד קרנות הנדל"ן הפרטיות: הטילה קנס של 39 אלף שקל על האפ וונצ'ר

הרשות קבעה שהקרן פרסמה הצעה לציבור ללא תשקיף, ולא נכללה בחריג שמאפשר הצעה שכזו למספר מוגבל של משקיעים ותוך הסתפקות בפרסום "כללי" בלבד

רחלי בינדמן ואורן פרוינד 10:4806.02.17

רשות ניירות ערך ממשיכה במאבק נגד התנהלות גופי ההשקעה הלא מפוקחים. הרשות הטילה עיצום כספי על חברת קרן האפ וונצ'ר וורלד וייד בהיקף של כ-39 אלף שקל בשל הפרת חוק ניירות ערך.  

החברה פרסמה  במסגרת הצעתה לציבור נתונים כספיים שונים אודות פרויקטים יזמיים של החברה. הפרסומים לא היו "כלליים" ולכן לא נכללו בחריג לחובה להציע ניירות ערך באמצעות תשקיף.

 

הכלל הבסיסי בחוק ניירות ערך הוא ש"הצעה לציבור" ומכירה של "ניירות ערך" תעשה על פי תשקיף. אחד החריגים לכלל זה עוסק ב"פרסום כללי" בדבר כוונה להציע ניירות ערך, ובלבד שניירות הערך יוצעו ויימכרו רק למשקיעים שמספרם אינו עולה על 35 או למשקיעים מתוחכמים.

 

פרסום הוא "כללי", בין היתר, אם הוא אינו כולל נתונים כספיים ואת פרטי ההצעה, לרבות מחיר, ריבית ותשואה. פרסום שאינו עומד בתנאים אלה מהווה "הצעה לציבור" ולכן חייב בתשקיף בהתאם לכלל הקבוע בסעיף 15 לחוק.

 

בשנים האחרונות הגבירה הרשות את האכיפה נגד הקרנות הפועלות לשווק באגרסיביות מיזמים שונים להשקעה לציבור הרחב ללא פרסום תשקיף תוך פיתוי המשקיעים בהבטחות לתשואות חסרות סיכון לכאורה ופרסום הצלחות העבר של הפעילות.

 

הרשות אף פתחה בחקירות נגד שתי קרנות מסוג זה בחשד כי אף הונו את המשקיעים בהן - קרן אור של חיליק טפירו וקרן קלע של אמיר ברמלי. לאחרונה פרסמה קרן הגשמה העוסקת במיזמי נדל"ן תשקיף תחת פיקוח הרשות והיא הקרן הראשונה שפעלה להסדיר את פעילותה תחת פיקוח רשות ניירות ערך.

 

במקרה של קרן האפ, החברה פרסמה באתר האינטרנט שלה שני סרטונים שכללו נתונים כספיים בנוגע לפעילות החברה וזאת בניגוד לחריג הקבוע בחוק ניירות ערך כאמור, בדבר "פרסום כללי".

 

הרשות לא קיבלה את טענות החברה כי פרסום תשואות של פרויקטים של החברה, אשר אינם מוצעים להשקעה לציבור במועד הפרסום, אינה סותרת את היות הפרסום בגדר "פרסום כללי". כמו כן, לא קיבלה הרשות את טענת החברה כי פרסום שכר דירה צפוי בפרויקט וכן תשואה צפויה ליזמים אינם מוציאים את הפרסום מכלל "פרסום כללי". הרשות קבעה כי מדובר בנתונים אשר פרסומם אינו עונה לגדרי "פרסום כללי" ולכן לא ניתן לפרסמם ללא תשקיף. בה בעת, הרשות התחשבה בנסיבות מקלות והפחיתה את העיצום הכספי בשיעור של 55% בגין ההפרה הראשונה ובשיעור של 45% בגין ההפרה השנייה.

 

יו"ר רשות ני"ע שמואל האוזר יו"ר רשות ני"ע שמואל האוזר צילם: אוראל כהן

 

מחברת האפ וונצ'ר נמסר: "החברה מכבדת את החלטת הרשות ומודה לה על התיקון ופעלה להסרת המידע האמור מהאתר".

בטל שלח
    לכל התגובות
    x