$
בורסת ת"א

ממלאת את הקופה: רציו בדרך להשלמת גיוס חוב של כ-700 מיליון שקל

הגופים המוסדים הזרימו לשותפות ביקושים של 740 מיליון שקל בהנפקה החדשה - לאחר שהעיכוב בפיתוח המאגר הפך את הנפקת האג"ח משנת 2014 לחסרת תועלת ברובה. השלב הציבורי יתקיים ביום חמישי

אלי שמעוני 19:3908.11.16

רציו ממלאת את קופת המזומנים, לקרתא פיתוח לווייתן. החברה הבת רציו מימון סיימה את השלב המוסדי של גיוס החוב שלה, במהלכו זרמו לחברה ביקושים בהיקף של 740 מיליון שקל - כאשר היא בחרה להיענות להתחייבויות בסכום של 581 מיליון שקל. השלב הציבורי בגיוס יתקיים ביום חמישי ועל פי רמת הביקושים שיתקבלו בו צפויה רציו להשלים גיוס כולל של כ-700-650 מיליון שקל.  

במכרז הוצעו חבילות הכוללת איגרות חוב ואופציות שניתנות להמרה ליחידת השתתפות של רציו. כל חבילה כוללת 1,000 איגרות חוב מסדרה ב', 1,500 אופציות מסדרה 17 ו-1,000 אופציות מסדרה 18.איגרות החוב מובטחות בשעבוד קבוע על התמלוג שתעניק רציו לרציו מימון.

 

אופציות מסדרה 17 ניתנות למימוש ליחידת השתתפות בתוספת של 35 אגורות, והן פוקעות בעוד כשנתיים. אופציות מסדרה 18 ניתנות למימוש ליחידות השתתפות של רציו בתוספת של 47 אגורות, והן פוקעות בתוך 4 שנים. לפי מודל בלאק ושולס, שווי אופציה 17 הוא 2.02 אגורות לאחת, ושוויה של אופציה 18 נאמדת ב-1.74 אגורות.

 

איגרות החוב הן בעלות משך חיים ממוצע של 5.45 שנים, והן יפרעו בשלושה תשלומים, בין השנים 2021-2023. הריבית בסדרה אינה קבועה: עד שנת 2020 תעמוד הריבית על התשלולמים על 2% בשנה, וריבית של 18.5% תשולם בשנים 2021-2023.

 

הרעיון העומד מאחורי מבנה זה הוא שרציו תשלם ריבית גבוהות כאשר היא תקבל הכנסות ממכירת הגז. התשואה על איגרות החוב היא כ-6.5%, ללא התחשבות בשווי האופציות. את ההנפקה הובילו דיסקונט חיתום ולידר חיתום. עוד השתתפ בו ברק קפיטל, אקסלנס ואפסילון.

 

הגז מתעכב, החוב מתארך

 

למרות שמדובר על איגרות חוב, בפועל החוב האמור משמש כהון עצמי לצורך פיתוח מאגר הגז. מטרת הגיוס היא להשלים את ההון עצמי הנדרש לרציו לצורך השקעה במאגר, שצפויה לעמוד על 4 מיליארד דולר. בהתאם לחלקה של רציו במאגר, 15%, היקף ההשקעה שלה צפוי לעמוד על 600 מיליון דולר. כשני שליש מהסכום יגיע מהלוואה בנקאית שיעמיד קונסורציום של בנקים זרים בהובלת HSBC, ואילו שליש מהסכום צריך להגיע מקופתה של רציו.

 

בחודש הבא צפויות בעלות המאגר לוייתן לקבל החלטה סופית על פיתוח שדה הגז, לאחר עיכוב של 3 שנים מול התוכניות המוקדמות, שמקורו בהתארכות קביעת ההסדרים הרגולטוריים. 

 

איגרות חוב אלו, מסדרה ב', יתווספו לאיגרות החוב הקיימות של רציו (סדרה א') שהונפקו ב-2014. אז גייסה רציו 370 מיליון שקל לצורך הפיתוח, אולם העיכוב גרם לרוב הסכום לשבת בקופת רציו ללא שימוש. מסיבה זו חייבת השותפות להנפיק איגרות חוב חדשות בעלות משך חיים ארוך יותר. איגרות החוב מסדרה א' מיועדות להיפרע ב-2019.

 

מאגר לווייתן מאגר לווייתן צילום: אלבטרוס צילומי אוויר

 

בטל שלח
    לכל התגובות
    x