$
בורסת ת"א

חוק שכר הבכירים חותך את השכר של רקפת רוסק עמינח ב-5.8 מיליון שקל

על פי מדיניות התגמול החדשה של לאומי, שהותאמה למגבלות שכר הבכירים, שכרה השנתי של מנכ"לית הבנק יעמוד על 2.34 מיליון שקל - מול 8.1 מיליון שקל ב-2015. "נקבעו מנגנונים המאפשרים לעדכן את רכיבי התגמול"

רעות שפיגלמן 10:5126.09.16

בנק לאומי פירסם היום (ב') את מדיניות התגמול החדשה שלו, המותאמת לחוק הגבלת שכר הבכירים במערכת הפיננסית. על פי המדיניות המעודכנת יעמוד שכרה השנתי של המנכ"לית רקפת רוסק עמינח על 2.34 מיליון שקל - סכום המגלם שכר חודשי של 195,400 שקל.  

בזימון לאסיפה שתתכנס בחודש הבא ושתידרש לאישור המדיניות מציין הבנק כי שכרם של יתר הבכירים למעט המנכ"ל "יעמוד בהוראות הקבועות בחוק מגבלת התגמול". . החוק שאושר בחודש מרץ השנה בכנסת קובע תקרת עלות שכר שנתית של עד 2.5 מיליון שקל או יחס שכר של עד פי 35 מעלות השכר הנמוכה ביותר הקיימת בתאגיד.

 

בשנת 2015 עמדה עלות השכר של רוסק עמינח על 8.1 מיליון שקל - השכר הגבוה במערכת הבנקאית. השכר החודשי של רוסק עמינח עמד בשנת 2015 על 677 אלף שקל.

 

שכרו של היו"ר ברודט על פי מדיניות התגמול החדשה אינו מפורט בדוח של לאומי, אולם גם במקרה זה יעמוד השכר על מקסימום של 2.5 מיליון שקל. בשנת 2015 עמדה עלות שכרו של ברודט על 5.82 מיליון שקל.

 

נתוני השכר החדשים יהיו תקפים מאוקוטבר 2016 עד לסוף 2019. בלאומי מציינים כי " הואיל ומדיניות זו גובשה בהתאם להסדרים המצויים בתהליך התהוות, נקבעו במדיניות התגמול מנגנונים המאפשרים לוועדת התגמול ולדירקטוריון לעדכן את רכיבי התגמול השונים במהלך תקופת המדיניות, וזאת במקרה שהנסיבות הקיימות במועד העדכון יצדיקו, לדעת ועדת התגמול והדירקטוריון, ביצוע עדכונים כאמור".

 

הההפרשות הפנסיוניות, ההפרשות ביטוחיות והפרשות לקרן השתלמות לא נכללו בחישוב המגבלה שנקבעה בחוק.  עם זאת, במידה ובבשל הפרשות אלו שכרו של עובד יחצה את הרף שנקבע בחוק, הרי שהייתרה שמעל התקרה לא תוכר כהוצאה לצרכי מס.

 

ממדיניות התגמול שפרסם הבנק עולה כי מענקים נוספים שישולמו לנושאי המשרה יילקחו בחשבון לצורך התקרה שנקבעה בחוק. סכום המענקים המשתנים כתלות בעמידה ביעדים לנושא משרה, למעט יו"ר ומנכ"ל, לא יעלה על 7 משכורות חודשיות בשנה.

 

נושאי המשרה יהיו זכאים למענק שנתי מדיד השקול למקסימום 3 משכורות חודשיות כתלות בעמידה ביחסי הלימות הון ובתשואה על ההון שישיג הבנק. כך למשל תשואה להון של 6% ועד 7.5% (לא כולל) תזכה את נושא המשרה במענק של משכורת אחת. בנוסף נושאי המשרה יהיו זכאים למענק אישי שלא יעלה על 3 משכורות בשנה.

 

במקרה שבו שכרו הכולל של נושא משרה בשנה מסויימת יהיה גבוה ב-40% מהתגמול הקבוע שנקבע לעובד (ללא מענקים משתנים) הרי שתשלום המענקים המשתנים יתפרס על פני מספר שנים על פי מתווה ידוע מראש.

 

רקפת רוסק עמינח רקפת רוסק עמינח צילום: לאומי יח"צ

 

בטל שלח
    לכל התגובות
    x